Změna zdravotní pojišťovny 2023/2024: Jak postupovat? | Moje zdraví

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Letos máte poslední šanci do konce září

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Letos máte poslední šanci do konce září
Autor: istock.com
19. září 2023 • 05:00

Pokud chcete od 1. ledna 2024 změnit zdravotní pojišťovnu, tak máte na provedení změny čas do konce září 2023. Přihlášku musí totiž vaše nová zdravotní pojišťovna skutečně dostat do konce září, tedy tři měsíce před platností změny. Jaké jsou další povinnosti, které máte při změně zdravotní pojišťovny?

Pokud změnu plánujete, tak máte pár posledních týdnů na to odeslat přihlášku k nové pojišťovně. Pro změnu od 1. ledna 2024 je totiž nutné odevzdat přihlášku do pátku 30. září, tedy do posledního pracovního dne v září. Jinak si budete muset počkat další půlrok.

Video se připravuje ...
Nejdůležitější daňové novinky roku 2022VIDEO 

Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny, je dobré si zjistit, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Každá pojišťovna totiž nabízí jiné benefity a věrnostní programy, každá má také smlouvy s jinými lékaři. Roli hrajou i dostupnost či okace nejbližší pobočky. Zdravotní pojištění budete ale vždy platit stejné, je totiž dáno zákonem jako povinné pojištění.

Změnit zdravotní pojišťovnu je pak možné jednou za 12 kalendářních měsíců, a to buď od 1. července nebo od 1. ledna. Platí přitom, že při narození dítěte se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést stejně jako u jiných občanů k 1. dni kalendářního pololetí.

Vraťte průkazy

Pokud se pro změnu pojišťovny skutečně rozhodnete, je nutné, abyste své staré pojišťovně vrátili průkazy pojištěnce. Povinnost je vrátit je pak nutná do osmi dnů od změny zdravotní pojišťovny, jak ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění. Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta do výše 500 Kč. V každém případě se starým průkazem už nesmíte prokazovat.

Změna zdravotní pojišťovny, když jste zaměstnancem

Změnit zdravotní pojišťovnu vůbec není náročné a složité. Pro samotný přestup musíte pouze dodržet stanovené termíny a poslat vyplněnou a podepsanou papírovou přihlášku do své nové pojišťovny. Z původní pojišťovny se odhlašovat nemusíte. Výše pojistného zůstává stejná, protože je daná zákonem. Vaší povinností je ovšem změnu zdravotní pojišťovny nahlásit u svého zaměstnavatele, případně u všech zaměstnavatelů, kde vám vzniká povinnost platit zdravotní pojištění.

Pokud by k nahlášení této změny u zaměstnavatele nedošlo, mohla by vzniknout situace, kdy by zaměstnavatel neplatil povinné pojištění a zdravotní pojišťovna by to po něm vymáhala jako jakýkoliv jiný dluh. Toto by poté zaměstnavatel mohl vymáhat po vás včetně penále, protože jste nesplnil svou zákonnou povinnost. Tou je hlásit změnu zdravotní pojišťovny do osmi dnů od změny, tedy do 8. července v případě, kdy měníte pojišťovnu v březnu, nebo do 8. ledna, pokud budete měnit pojišťovnu na podzim. Změnu musíte hlásit i u svých lékařů.

Jaký je postup, pokud jste OSVČ?

Pokud jste podnikatelem a OSVČ, tak stejně jako zaměstnanci musíte dodržet termíny a odevzdat přihlášku do své nové zdravotní pojišťovny. Kromě toho si musíte připravit také kopii živnostenského listu a potvrzení o výši záloh hrazených předchozí zdravotní pojišťovně. Pokud měníte zdravotní pojišťovnu v polovině roku, tak také nezapomeňte příští rok s daňovým přiznáním podat dva přehledy o příjmech a výdajích: ke své staré i ke své nové zdravotní pojišťovně. Změnu musíte také hlásit u svého praktického i odborných lékařů. A bude nutné změnit číslo účtu, kam posíláte své platby, na tu správnou pojišťovnu.

Změna zdravotní pojišťovny, když jste státním pojištěncem, nebo OBZP

Mezi státní pojištěnce patří například rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci, studenti nebo malé děti. Pokud jste státním pojištěncem a bylo už vám 18 let, tak k přihlášce k nové zdravotní pojišťovně musíte dále přiložit dokumenty, které potvrzují vaše zařazení do dané kategorie, tedy například potvrzení o studiu, potvrzení o přiznání důchodu nebo od úřadu práce o tom, že jste nezaměstnaní. Za děti mladší 18 let změnu provádí jejich zákonní zástupci. I státní pojištěnci poté musí změnu hlásit u svých lékařů.

Jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) dokazovat nic nemusíte, jen je nutné odevzdat přihlášku a poté si změnit včas účet, kam směřujete platby za své zdravotní pojištění, výše pojistného zůstává stejná bez ohledu na pojišťovnu, u které jste registrováni. 

Autor: Marie Chmelíková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.