Čeští vědci objevili, jak rychleji odhalit poškození srdce nádorem nadledvin | Moje zdraví

Čeští vědci objevili, jak rychleji odhalit poškození srdce nádorem nadledvin

Čeští vědci objevili, jak rychleji odhalit poškození srdce nádorem nadledvin
Autor: iStock.com
18. září 2019 • 06:00

Jak včas odhalit vzácné nádorové onemocnění, které sice vzniká v dřeni nadledvin, ale poškozuje srdce, zjistili odborníci na Univerzitě Karlově. Objev tak může pacientům pomoci zjistit nemoc včas, a bránit se tak většímu poškození organismu.

Vědecká práce odborníků z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) byla otištěna v prestižním lékařském časopisem Cancers. K pochopení důležitosti studie je třeba nejdříve si vysvětlit, o jaký nádor jde a jak poškozuje tělo. Jde o takzvaný feochromocytom. Tento jen výjimečně se vyskytující nádor vzniká v dřeni nadledvin. V této oblasti si lidské tělo tvoří hormony zvané katecholaminy, které se kromě jiného podílí na udržování správných hodnot krevního tlaku, srdeční frekvence a síly srdečního stahu. Jenže právě zmíněný nádor produkuje katecholaminů velký nadbytek, a to v množství mnohonásobně vyšším, než je pro organismus užitečné. Nápor těchto hormonů pak způsobuje mimo jiné zvýšení krevního tlaku (často záchvatovité), zvýšenou srdeční frekvenci a vyšší sílu srdečního stahu, čímž funkci srdce poškozuje.

„Jelikož jde o vzácné onemocnění, není jeho odhalení jednoduché. Pacient, kterého trápí značně kolísavý krevní tlak, vyšší srdeční frekvence a tím způsobené například záchvatovité bolesti hlavy nebo bušení srdce, může být pro lékaře diagnostickým oříškem. Pokud lékař nemá na toto onemocnění podezření a u pacienta laboratorně nezjistí zvýšené množství katecholaminů v krvi, může tato diagnóza uniknout. Feochromocytom totiž navíc způsobuje i ztrátu hmotnosti, pocení a dokonce i deprese, tudíž se mnohdy pomýšlí na jiná, častější onemocnění z jiných lékařských oborů,“ vysvětluje Petra Klusáková, tisková mluvčí 1. LF UK.

Poškození srdce

Aby rizikům působení feochromocytomu na kardiovaskulární aparát lépe porozuměli, zkoumají lékaři z Centra pro hypertenzi III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze již několik let vliv katecholaminů na srdce pacientů s feochromocytomem ve srovnání s působením vysokého krevního tlaku u pacientů, u nichž je příčina nemoci běžná.

Převratné je, že lékaři k vyšetření srdce, které se běžně dělá ultrazvukem, použili takzvanou metodu speckle tracking. Ta na základě počítačové analýzy dokáže dříve odhalit poruchy na srdci než doposud používané metody. „Tato metoda se ukázala citlivější než jiné echokardiografické metody, takže dokáže poruchu funkce srdce odhalit dříve,“ říká jeden z autorů nové studie MUDr. Jan Kvasnička z Centra pro hypertenzi, které se pod vedením prof. MUDr. Jiřího Widimského, CSc. stará o pacienty s feochromocytomem z celé České republiky.

Potvrzení objevu, že speckle tracking odhalí poškození srdce dříve, ocenil také prestižní onkologický časopis Cancers. „Náš přístup je sám o sobě průkopnický. Podle dostupných literárních zdrojů zatím nikoho nenapadlo srovnávat nálezy získané touto metodou u pacientů s feochromocytomem a u pacientů s běžnou hypertenzí. Začali jsme tedy s naším týmem pod vedením mého školitele doc. MUDr. Roberta Holaje, CSc. takto vyšetřovat naše nemocné a došli jsme k objevu, že u jedinců s feochromocytomem působí katecholaminy na srdce škodlivěji než běžný vysoký krevní tlak,“ vysvětlil dále Jan Kvasnička s tím, že tato práce v budoucnu otevírá dveře k dalšímu výzkumu.

Feochromocytom je poměrně vzácný nádor, který vzniká v dřeni nadledvin. Jeho nejčastějšími příznaky jsou kromě vysokého krevního tlaku a vyšší srdeční frekvence také bolest hlavy, pocení, úzkost a deprese a také úbytek hmotnosti.

Autor: Alžběta Javorková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.