Chování lidí s bipolární poruchou: Poznejte 11 projevů | Moje zdraví

11 příznaků bipolární poruchy. Jak poznáte člověka s mánií a depresí?

11 příznaků bipolární poruchy. Jak poznáte člověka s mánií a depresí?
Autor: istock.com
3. listopadu 2023 • 06:00

Každý z nás je někdy náladový, někdy dokonce tak, že je pro jeho okolí obtížné s ním vyjít. Většinou ale jde o neškodné výkyvy nálad, které nikomu neubližují. Pokud se ale u člověka střídá pocit absolutní euforie s obdobím těžké apatie a deprese, může jít o něco vážnějšího. Takové výrazné změny v chování může způsobovat bipolární afektivní porucha. Jak konkrétně ji poznáte?

Podle amerického Národního institutu duševního zdraví je bipolární porucha (dříve nazývaná také maniodepresivní psychóza) porucha mozku, který způsobuje neobvyklé a dramatické zvraty v náladě. Střídají se období extrémního pocitu dobré nálady a energie (období mánie) s obdobími hlubokých depresí. Nemoc se projevuje už u mladých lidí kolem 20. roku věku. Duševní nestabilita pak výrazně ovlivňuje celý jejich život.

Bipolární afektivní poruchou trpí asi 4,4 % lidí (60 milionů lidí po celém světě), v 80 % mají ale těžký průběh nemoci. Pokud nemoc není léčena, může mít zničující dopad na život nemocného i jeho okolí.

Jak se chovají lidé s bipolární afektivní poruchou?

1. Euforická nálada

Během manické fáze nemoci mohou být někteří pacienti úplně odtržení od reality. Ve své podstatě může být mániepříjemný stav, při kterém člověk hýří energií, euforií, je velmi kreativní a akční. Někteří lidé dokáží být v této fázi několikanásobně produktivnější než běžný člověk, někdy to ale může dojít tak daleko, že postižený přestane spát i jíst. Během mánie mohou být také přehnaně sebevědomí až namyšlení a arogantní. Jejich chování by se dalo přirovnat ke stavu, v jakém bývají narkomani po užití drogy.

2. Deprese

Člověk trpící bipolární poruchou může působit jako někdo, kdo upadl do hluboké deprese. Tedy v době, kdy tyto psychické problémy vystřídají manickou fázi. „Projevují se úplně stejně jako lidé s klasickou depresí,“ popisuje lékař. Nemocný je stále unavený, apatický a lhostejný k životu, neprojevuje zájem o nikoho a o nic. U bipolárních pacientů může období hluboké deprese vyústit dokonce i v myšlenky na sebevraždu. „Podávání antidepresiv je u nich v tuto chvíli zbytečné, protože by se mohli rychle přehoupnout do mánie,“ vysvětluje psychiatr.

Stavy mánie deprese se u pacientů střídají po týdnech, ale někdy i po delších časových obdobích.

3. Neschopnost dokončit práci

Charakteristickým znakem bipolární poruchy je také velké množství projektů, který nemocný v euforii začne, ale nikdy nedokončí. Produktivita v manické fázi je obrovská, v depresivní ale velmi rychle upadá, často i bez předchozího varování. „Tito lidé se mohou pro něco velmi snadno nadchnout a pustit se do velkých projektů, ale nikdy je ve skutečnosti nedokončí,“ říká psychiatr Don Malone, ředitel Centra pro zdravé chování a předseda psychiatrické kliniky na univerzitě v Clevelandu.

4. Komplikovaný sexuální život

Bipolární porucha může mít vážný negativní dopad na tuto oblast. „Tito lidé prožívají nezvyklé emoční stavy, což ovlivňuje jejich vztahy,“ říká lékař. Nemocní mohou projevovat neobvyklé sexuální touhy, bisexualitu nebo zálibu v sado maso hrátkách. Zároveň ale mohou upadnout do zcela opačného extrému a sexu se zcela vyhýbat.

5. Podrážděnost

Někteří pacienti trpí takzvanou „smíšenou mánií“ tedy spojením depresivní a manické fáze najednou. Během tohoto stavu bývají extrémně protivní a podráždění. Většina lidí ale někdy zkrátka nemá „svůj den“, proto je velmi těžké tuto formu nemoci odhalit. Jakmile však od někoho z blízkých často slýcháte větu „Nevím, proč jsem tak podrážděný, ale nemůžu si pomoct,“ měli byste určitě zpozornět.

6. Extrémně zrychlená řeč

Upovídaných lidí je spousta, ale rychlá palba slov jako z kulometu je jedním z nejčastějších příznaků bipolární poruchy. Tento typ řeči poznáte také podle toho, že vás dotyčný nenechá téměř promluvit a bude se zajímat jen o to, co říká on sám. V manické fázi nemoci má nemocný navíc tendence skákat neustále z jednoho tématu na druhé, a to i bez zjevné souvislosti.

7. Narušené pojetí o čase

Pro lidi s bipolární poruchou je čas neuchopitelná konstanta, které se nedokážou pořádně držet. Pevně dané termíny schůzek jsou pro ně spíš imaginární a nejsou často schopní dodržet jakýkoli časový harmonogram. To velmi negativně ovlivňuje jejich prácovní i soukromý život.

8. Problémy v práci

Lidé s touto poruchou mívají potíže v zaměstnání, protože celkový počet příznaků nemoci může způsobit, že někdy nejsou schopni přijít včas, zvládat své úkoly ani komunikovat s kolegy a nadřízenými.

9. Nadměrné užívání alkoholu

50 % nemocných mívá problémy s užíváním návykových látek, zejména alkoholu. Mnozí z nich pijí, aby se zpomalili v manické fázi a zlepšili si náladu, když mají naopak depresi.

10. Nevyzpytatelné chování

Jak už bylo řečeno, lidé v manické fázi se mohou projevovat přehnaným sebevědomím. „Cítí se velkolepě a vůbec neuvažují o důsledcích svého chování, všechno se jim zdá jako skvělý nápad,“ říká americký psychiatr. Dva z nejnebezpečnějších projevů chování, které z toho plynou, je velké utrácení peněz a promiskuita. Řada z těchto lidí se v této fázi chová úplně jinak, než během deprese, a často toho také litují.

11. Problémy se spánkem

Během depresivní fáze lidé s bipolární poruchou celé dny prospí, ale přesto se neustále cítí k smrti unavení. V manické fázi spí velmi málo, ale únava jako by pro ně byla naprosto cizí pojem. Pravidelný a dostatečný spánek je proto jednou z klíčových věcí, které by se pacienti měli podle psychiatrů naučit hlídat.

Autor: Marie Bezděková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.