Mánie | Moje zdraví

Mánie

Patří mezi poruchy nálady (afektivní poruchy). Charakterizuje jí povznesená nálada a vyšší tělesná i duševní aktivita. V rámci této kategorie rozlišujeme tzv. hypománii, mánii bez psychotických příznaků a mánii s psychotickými příznaky.

U hypománie zaznamenáváme mírné zvýšení nálady, energie a aktivity, které trvá několik dní. Objevuje se zvýšená potřeba kontaktu s druhými, větší důvěrnost, vyšší sexuální energie, vyšší sebevědomí a nižší potřeba spánku. Někdy se může objevit podrážděnost nebo narušení koncentrace. Příznaky nepřináší těžké narušení práce nebo společenského vnímání.

U mánie může zvýšená nálada dosahovat až nekontrolovatelného vzrušení. Postižený má pocit nekonečné energie, vysokého sebevědomí, ztrácí zábrany, kritičnost, bývá přehnaně optimistický, nepřiměřeně hovorný, nemusí třeba i několik dní spát. Může se pouštět do neuskutečnitelných plánů, utrácet peníze. Rozběhne například řadu projektů, které potom nedokáže realizovat, půjčí si velké množství peněz, které není schopen splatit. Chce se bavit s každým v restauraci, má zvýšený zájem o intimní kontakt a podobně. Takové jednání trvá i déle než týden.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

psychická porucha

Někdy se může objevit také podrážděnost a podezíravost. Postižený se může dostat často do konfliktu se zákonem, například pro jízdu v opilosti, nevhodné sexuální jednání a podobně. Problémy, které vzniknou ve fázi mánie, se často objevují i po jejím odeznění, zejména dluhy, nesplnitelné závazky, které musí řešit nejen postižený, ale často i jeho rodina i širší okolí. Nálada nemusí být vždy veselá. Může být i podrážděná, prosazující se bez zábran, někdy až agresivní.

U mánie s psychotickými příznaky se zvýšené sebevědomí může rozvinout až do bludů stejně jako podezíravost (bludy pronásledování). V nejtěžších případech se mohou objevit i výrazné bludy o nadpřirozených či náboženských schopnostech. Zrychlení myšlenek zapříčiní, že je řeč postiženého zcela nesrozumitelná. V důsledku zanedbání jídla a pití je možné ohrožení dehydratací. Objevit se mohou i sluchové halucinace.

Mánie se často objevuje v rámci bipolární afektivní poruchy, kdy následuje fáze deprese.

Léčba

Léčba bývá náročná a dlouhodobá. Akutní fáze jsou těžko zvládnutelné bez medikace, pomoci léků. Stabilizátory nálady se uplatňují i ve fázi odeznění akutních příznaků.

Pro udržení stabilizovaného stavu může pomoci i psychoterapie. V lehčích případech je při správné léčbě možné docílit stavu, kdy onemocnění nenarušuje běžné životní fungování.

Léky

Stabilizátory nálady.

Domácí léčba a jak si pomoci sám

Léčba patří vždy do rukou odborníka. Nicméně s rozpoznáním nástupu akutní fáze onemocnění může pomoci okolí nemocného, které zaznamená změny v jeho náladě, aktivitě. V tomto směru může pomoci i pravidelný kontakt s terapeutem, ke kterému má nemocný důvěru. Motivovat nemocného k léčbě v momentě, kdy se sám cítí vlastně dobře, bývá ale velmi náročné.

Kdy jít k lékaři

Při akutních potížích je nezbytné kontaktovat ambulantního psychiatra nebo psychiatrické lůžkové zařízení, které může zajistit pro postiženého pomoc. V případě bezprostředního ohrožení života je možné kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu zdarma na lince 155 (není zapotřebí karta, mince ani kredit).

Vyšetření

Mánii může diagnostikovat jen psychiatr na základě odborného psychiatrického vyšetření.

Inkubační doba

-

Očkování

ne

Délka léčby

individuální

Možné komplikace

Mánie se často objevuje v rámci bipolární afektivní poruchy, kdy je střídána fází deprese. Nejhorším výstupem deprese jsou myšlenky na sebepoškozování, touha zemřít a sebevražedné myšlenky. Dále různé možné problémy spojené s užíváním medikace (nežádoucí účinky léků a podobně). Nemoc se může vracet opakovaně.

Prevence

Prevence v pravém slova smyslu neexistuje. Pokud je člověk ohrožen onemocněním, je nejlepší prevencí spolupráce s lékařem.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.