Rakovina varlat: Samovyšetření, plodnost, sex, příznaky, léčba | Moje zdraví

Rakovina varlat: Jak ovlivní mužovu plodnost a sexuální výkonnost

9. prosince 2021 • 14:00

Muž, který zjistí, že s jeho varlaty není něco v pořádku, by měl neprodleně směřovat k lékaři. Určitě nebude jediný, koho napadnou otázky směřující nejen k vyléčení nádoru, ale také ohledně budoucího sexuálního života.

Zhoubné nádory varlat tvoří u mužů přibližně 1 procento všech zhoubných nádorů. Každý rok v České republice onemocní asi 450 mužů, ze sta tisíc zhruba devět případů, z nichž jeden na tuto nemoc zemře. Nejrizikovější skupinou jsou muži mezi 15 a 45 lety. Nejvíce nemocných se objevuje ve věkové kategorii 25–35 let, naproti tomu pacientů mladších 19 let bylo v roce 2010 v ČR jen deset. 

Video se připravuje ...
Urolog Zachoval: Rakovina varlat postihuje i mladé muže a malé dětiVIDEO 

Devadesát procent všech nádorů varlat postihuje bělochy, 6,6 procent příslušníky černé rasy a zbytek připadá na ostatní rasové skupiny. Statistiky umísťují epicentrum výskytu do severní Evropy (především Dánsko), v naší zemi se počet případů za posledních asi 20 let více než zdvojnásobil. Od roku 1977 má výskyt tohoto typu rakoviny u nás trvale stoupající tendenci, s výkyvy v jednotlivých letech. Naproti tomu úmrtnost naštěstí klesá díky širším možnostem diagnostiky, účinnější léčbě a preventivním kampaním. 

Příčina vzniku zhoubných nádorů varlat není známa, ale lékaři vědí, že riziko u sourozenců a dětí postižených otců je 6x vyšší oproti ostatní populaci. Významným rizikovým faktorem je i kryptorchismus (porucha sestupu varlete do šourku), to však podle MUDr. Tomáše Büchlera, přednosty Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze, pravděpodobně nesouvisí s vystavením nesestoupených varlat vyšší tělesné teplotě v břišní dutině. 

„Ani spekulace o vlivu těsných kalhot nejsou vědecky podložené. Platí ovšem, že čím později se provede operační úprava nesestoupeného varlete, tím vyšší je nebezpečí vzniku nádoru. Operace po pubertě již před vznikem nádoru nechrání. Zůstane-li nesestoupené varle neoperované, roste pravděpodobnost vytvoření nádoru i v sestoupeném varleti. U 25 procent mužů s oboustranným výskytem nesestoupeného varlete se nádor vyvíjí oboustranně. Vyšší riziko rakoviny varlat mají také muži s některými genetickými chorobami, například Downovým syndromem,“ doplňuje lékař.

Nádory varlat nejsou sdělnou (infekční) nemocí. Nelze se jí nakazit od jiné osoby ani ji přenést na druhého člověka.

Muži by si měli pravidelně provádět samovyšetření varlat pohmatem. Při nálezu bulky na varleti nebo jiného příznaku, který se nově objevil, je nutné neodkladně navštívit lékaře – nejlépe praktického („obvodního“), který vás prohlédne a napíše doporučení k odbornému lékaři urologovi. Při potvrzení nádoru je indikována další léčba na onkologickém pracovišti. V České republice působí 21 center komplexní onkologické péče, jejichž seznam spolu s fundovanými a podrobnými informacemi o rakovině naleznete na stránkách odborné lékařské České onkologické společnosti ČLS JEP.

Část pacientů s nádorem varlete uvádí v anamnéze předchozí úraz, úder do varlete nebo jiné drobnější poranění. Souvislost mezi jednorázovým poraněním a vznikem nádoru však nebyla prokázána. Ani studie s profesionálními cyklisty, motocyklisty a žokeji nezjistily žádný vztah mezi mikrotraumaty varlat při těchto sportech a vznikem nádorů.

Sex při rakovině varlat

Lze během léčby pokračovat v sexuálním životě? Ano, pokud budou mít partneři chuť. Žádný typ léčby rakoviny varlat jako takový nevede ani k dočasné impotenci, problémy s erekcí však mohou být důsledkem psychického diskomfortu nebo porušení nervů zodpovědných za erekci. Ke druhé zmíněné komplikaci občas dochází při operaci spádových uzlin na přední straně páteře. „Nestává se to často, následky však mohou být trvalé,“ upozorňuje docent Büchler. „Prázdno“ v kalhotách muže po orchiektomii trápit nemusí, neboť na místo odstraněného varlete lze do šourku operačně implantovat umělou náhradu (testikulární protézu).

Navzdory veškeré pomoci moderní medicíny patří k průvodním jevům léčby rakoviny nepříznivý vliv na sexuální pohodu. Problémy s obrazem těla a sexualitou mohou negativně působit na partnerské vztahy a „zavinit“ pokles sebevědomí a odmítání důvěrného kontaktu. Muži také více než ženy váhají s návštěvou lékaře, i když už třeba mají bolesti anebo jiné potíže, které by mohly být prvními známkami rakoviny.

Důvodem je strach z potvrzení obávané diagnózy a příčinou tohoto strachu zase nedostatek informací a znalostí. Iracionální reakcí bývá tendence onemocnění skrývat či vytěsnit ze svého vědomí, což může vést k zanedbání léčby až do stadia, kdy je již na radikální terapii pozdě.

Plodnost po rakovině varlat

Ačkoli při léčbě zářením míří svazek paprsků vždy jen na nemocné varle, zatímco zdravé je mimo a chráněné, může být důsledkem jak radioterapie, tak chemoterapie poškození tvorby spermií i ve zdravém varleti a sterilita (neplodnost). „Problémy s produkcí spermií jsou však u většiny mužů dočasné a u více než 70 procent z nich se fertilita nejpozději za 2 roky po léčbě vrací k původnímu stavu.

V žádné studii se dosud neprokázalo ani vyšší riziko (ve srovnání s běžnou populací) vrozených vad u dětí takto léčených mužů,“ říká docent Büchler a doplňuje: „I v případě, že tvorba spermií ve zdravém varleti nebyla chemoterapií či radioterapií dotčena co do jejich počtu, se doporučuje počkat s početím dítěte minimálně 2 roky od ukončení léčby. Oplodnění partnerky nestojí nic v cestě v situaci, kdy muž absolvoval pouze chirurgickou léčbu (odstranění) jednoho varlete a druhé varle je zdravé a produkuje plně funkční spermie.“

Dodejme, že lékaři mužům ještě před započetím léčby nabízejí kryoprezervaci – odběr a konzervaci spermatu pro účely budoucího oplodnění vajíčka a početí dítěte. V ideálních podmínkách může být sperma uchováno až po dobu 20 let. Po doporučení ošetřujícím lékařem a schválení revizním lékařem pojišťovny lze tuto službu uhradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Článek byl publikován v původním znění v tištěném magazínu Moje zdraví.

Jak na samovyšetřování a co dělat pro prevenci, vám pravidelně připomíná i nezisková organizace Loono svou kampaní #prsakoule, která se věnuje právě prevenci onkologických onemocnění a zejména pak prevenci rakoviny prsu. Na webu preventivniprohlidka.cz naleznete, jaké prohlídky máte absolvovat podle vašeho věku a pohlaví.

LOONO PODPORUJE PREVENCI

MUDr. Martina Čermáková, garant odborného obsahu Loono, je součástí týmu neziskové organizace Loono už pátým rokem a má na starosti odborný obsah. Již dva roky se stará o pacienty ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové – aktuálně na oddělení urgentní medicíny.

Celý článek o mužských pohlavních orgánech si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví, které koupíte na stáncích. Předplatné pořídíte z pohodlí vašeho domova na www.ikiosek.cz/mojezdravi  nebo přes predplatne.cnc@cpost.cz

Autor: Dita Váchová, redakce Moje zdraví
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.