Jak vypadá rakovina prsu, rizika onemocnění, léčba a prognóza | Moje zdraví

Rakovina prsu: Vše, co potřebujete vědět o riziku vzniku, léčbě a prognóze

Rakovina prsu: Vše, co potřebujete vědět o riziku vzniku, léčbě a prognóze
V ČR chodí více než polovina žen (56 %) pravidelně na screeningovou mamografii • Autor: iStock.com
18. ledna 2023 • 14:00

Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen. Téměř 7 tisícovkám Češek obrátí nemoc každý rok život vzhůru nohama. Co lze udělat pro to, aby se riziko onemocnění snížilo na minimum? 

Rodinný výskyt nádorů prsu a vaječníků, mutace genů BRCA1 a BRCA2, špatná životospráva, nízký věk nástupu menstruace nebo naopak vysoký věk nástupu přechodu, pozdní či žádné mateřství a ještě mnoho dalšího může hrát „do karet“ buňkám, které se nekontrolovatelně zvrhnou a dají vzniknout rakovině prsu. Okolo této hrozné nemoci ovšem existuje i mnoho mýtů. „Osobně se asi nejčastěji setkávám s názorem, že za vznik rakoviny může úraz prsu. Zde ženám vysvětluji, že tomu tak není, že po úrazu se o svá prsa jen více zajímají a nacházejí to, co by dříve nenašly. Úraz často vede k poškození křehkých novotvořených cév již existujícího, avšak zpravidla nehmatného nádoru, který takzvaně zakrvácí a stává se posléze hmatným,“ vysvětluje primář radiodiagnostického oddělení a Mamocentra Ústecké polikliniky EUROCLINICUM MUDr. Petr Váša. 

Video se připravuje ...
Šest jídel, které vám pomohou v boji s rakovinouVIDEO 

„V daném případě je sice žena ve vyšším riziku, ale přesto rakovinou prsu onemocnět vůbec nemusí. Důležité je chodit na pravidelná preventivní vyšetření prsů, abychom případný nádor našli co nejmenší, kdy je šance na vaše uzdravení téměř stoprocentní!“ dodává MUDr. Váša. 

Mezi časté varovné příznaky, které by měly ženu přivést na odborné vyšetření, patří fixovaná hmatná bulka, vtahující se pokožka, krvavý výtok z bradavky, změna barvy kůže, bulky v podpaží a jiné. (Podrobněji o příznacích čtěte v tomto článku.) „Výše popsané příznaky se mohou vyskytovat samostatně či v kombinaci. Onemocnění v počátečním stadiu většinou nebolí, je takzvaně bezpříznakové. Bolest se projevuje spíše při pokročilém stadiu onemocnění,“ doplňuje vedoucí lékařka Mammacentra Zelený pruh MUDr. Alena Bílková, Ph. D.

Hmatná bulka a další změny

V momentě, kdy podobné příznaky zaznamenáte, objednejte se na nejbližší termín k lékaři - každý den se počítá. Vždycky je lepší, když se diagnóza nakonec nepotvrdí, než když onemocnění, které bere životy, podceníte. Co se děje, když i přes veškerou pozornost, snahu a preventivní opatření rakovina zatne do prsu svá devastující klepeta? „V době stanovení a sdělení diagnózy je o každou ženu postaráno a je jí zpravidla navržen optimální léčebný postup. Ten se stanovuje na základě konsenzu odborníků - nejčastěji chirurga, radiologa, onkologa a patologa. Pokud tomu tak není, je třeba, aby se žena poradila se svým ošetřujícím lékařem, zpravidla gynekologem či praktickým lékařem, který ji nasměruje do specializované prsní poradny,“ přibližuje postup lékařů MUDr. Váša.

Seznam infolinek a poraden najdete například zde. Léčba nádorů je tak vždy postavena na spolupráci více specialistů z několika oborů. „Přístup k léčbě je vždy individuální a v tomto duchu hovoříme o personalizované medicíně. U rozdílných věkových skupin je samozřejmě odlišný, zvláště ženy ve věku do 35 let a rovněž premenopauzální vyžadují speciální postupy. K tomuto účelu vznikla takzvaná komplexní onkologická centra (KOC), která poskytují vysoce odbornou a komplexní léčbu těchto závažných onkologických onemocnění,“ vysvětluje lékař. Seznam komplexních onkologických center najdete například na internetových stránkách: www.onkoportal.cz

Pryč s nádorovými buňkami

Nejčastějšími metodami léčby jsou chemoterapie, radioterapie a chirurgická léčba. „Kromě nich dnes dochází k velkému rozvoji biologické léčby, tedy té, jež působí cíleně na nádorové buňky a nepoškozuje ostatní tkáně. Genová terapie je zatím v plenkách a využívá se jen experimentálně,“ uvádí primářka Breast Unit Prague centra v Praze MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. Chemoterapie je nejčastější metodou první volby. Spočívá v podávání látek, jež ničí rychle rostoucí buňky. Je velmi agresivní, neboť likviduje nádorové buňky, ale zároveň i ostatní rychle se dělící tkáně (vlasové váčky, výstelku střeva, krvetvorné buňky kostní dřeně a podobně).

Bojuje celý organismus

Některé nádory nelze chemoterapií postihnout a situaci je nutno řešit radikálně - například operativním odstraněním prsu. Chemoterapie probíhající v cyklech se pak společně s ozařováním používá jako doplňková léčba. Každý cyklus je naplánován tak, aby snížil počet nádorových buněk v organismu přibližně na setinu. Další cyklus by potom měl být absolvován do doby, než se počet buněk opět zdesetinásobí.

Léčba zhoubného nádoru bývá agresivní a organismus ženy, ať je jakkoli silný, prostě neumí snášet léčbu bez odporu. Nežádoucí účinky chemoterapie či ozařování jsou dostatečně známé. Objevit se však mohou i jiné komplikace. Jako následek operačního odstranění lymfatických uzlin v podpaždí vzniká například lymfedém. „Jde o vleklé onemocnění, projevující se otokem tkání, v nichž se hromadí míza (lymfa). Vzniká následkem špatné funkce lymfatického systému. Proto se v dnešní době častěji setkáváme s operací takzvané sentinelové (strážné) uzliny, při které je operační výkon natolik šetrný a minimální, že k poškození lymfatické drenáže a vzniku lymfedému prakticky nedochází,“ osvětluje mechanismus jedné z komplikací MUDr. Váša. U pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním se velmi často objevují kostní metastázy. „Kostní metastázy zhoršují kvalitu života, morbiditu i mortalitu. V časných fázích je pacientka nemusí rozpoznat, jsou bez příznaků,“ vysvětluje lékař.

Jak na samovyšetření prsu

Usuzovat, že se něco děje, můžeme tedy zpočátku díky své schopnosti rozlišovat změny po hmatu. Samovyšetřování prsu bychom neměly podceňovat - dobrý pocit stojí jen pár minut času. A v případě pochybností je vždy lepší přesvědčit se u odborníka, že je vše, jak má být, a klidně i „plašit“ bezpředmětně, než nechat věc být a dočkat se tak opravdového průšvihu. „Díky preventivnímu vyšetření prsů můžeme nalézt rakovinné bujení tak časně, že se ještě nestačí vůbec projevit,“ upozorňuje MUDr. Váša. I přes mohutnou propagaci je však mezi námi stále mnoho žen, jež nevědí, jak si mají prsa samy vyšetřit. Jedním z vtipných návodů je například ten v podání oblíbeného Dr. House; najdete jej na internetových stránkách www.rucenaprsa.cz.

Na osobní notu hraje i kampaň, jež byla zahájena letos v březnu. Před rizikem rakoviny prsu zde varuje známá herečka Chantal Poullain společně s primářkou Breast Unit Center MUDr. Miroslavou Skovajsovou, Ph. D. Veškeré informace o onemocnění včetně on-line poradny najdete třeba na internetových stránkách www.bezrakoviny.cz. Výběr poradny či informačního kanálu je na vás; důležité je, abyste se naučily samovyšetřovat. Diagnóza rakoviny je pro ženu natolik velkou psychickou zátěží, že ke zvládnutí jejího psychického stavu je často zapotřebí odborné intervence.

"Při zjištění podezření nebo dokonce potvrzení existence nádoru není na místě propadat panice a pesimismu. Je vhodné se důkladně vyptat na rozsah, riziko a šance na vyléčení a snažit se maximálně spolupracovat s lékaři, aby léčba proběhla podle plánu a bez zbytečných prodlení. Čím časnější zásah, tím větší je naděje na úspěšné vyléčení. Při výskytu psychických poruch, které trvají déle než 14 dní, je na místě kontaktovat psychologa nebo psychiatra," říká psychiatr MUDr. Ivo Klár z Polikliniky Zelený pruh (www.mediconas.cz).

Jak se s nemocí po psychické stránce co nejlépe vyrovnat

Významnou pomoc postiženým ženám, a to jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení, mohou poskytnout svépomocné organizace sdružující postižené ženy a poskytující poradenství, psychologickou pomoc a případně i skupinovou terapii, jako jsou například Žapka, HELP nebo Amélie - ta je specificky určena mladším ženám postiženým tímto onemocněním. Podrobnější přehled či seznam podobných organizací poskytne specializovaný lékař, který má informace o možnostech v místě vašeho bydliště.

Jistě se mnou budete souhlasit, že větší pozor si na svá prsa dává žena, jejíž maminka či babička rakovinou onemocněly. Chovají se Češky ke svým prsům zodpovědně? V ČR je více než polovina žen (56 %) zodpovědných a chodí pravidelně na screeningovou mamografii. Stále je však ještě dosti velký počet žen, jež na toto vyšetření z různých důvodů nechodí. „V Praze je paradoxně velký podíl žen, které na preventivní vyšetření nechodí (49 %), naopak nejzodpovědnější přístup mají ženy na Vysočině (74 %), ve Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém, Hradeckém a Plzeňském kraji (okolo 60 %).

Co se týče místa bydliště, myslím si, že ženy z venkova jsou stejně zodpovědné ke screeningovému vyšetření jako ženy z měst. Na naše screeningové pracoviště chodí také dost mladých žen mezi 30. a 40. rokem věku na preventivní ultrazvukové vyšetření prsů. Myslím si, že tyto ženy jsou ke svému zdraví zodpovědné, a to bez ohledu na místo bydliště,“ uvádí MUDr. Bílková. Počty žen, které přišly s pozvánkou od zdravotní pojišťovny, podle jejích slov nejsou příliš vysoké a kolísají s ohledem na regiony.

„Obecně je preventivní vyšetření prsů na mamografickém přístroji hrazeno ze zdravotního pojištění od 45. roku věku, ve dvouletých intervalech, bez omezení horní věkové hranice. V období 40-45 let jde zpravidla o kombinaci mamografie a ultrazvukového vyšetření a u žen mladších 40 let volíme jako metodu první volby ultrazvukové vyšetření v jednoletých intervalech. Často je však volen individuální přístup podle doporučení lékaře-mamodiagnostika,“ doplňuje MUDr. Váša.

3 otázky na závěr pro primáře radiodiagnostického oddělení a Mamocentra Ústecké polikliniky EUROCLINICUM MUDr. Petra Vášu:

Za jak dlouhou dobu po odstranění prsu je možné ženě vymodelovat nový?

Existují situace, kdy se takzvaně v jedné době odstraňuje i rekonstruuje nový prs, ale většinou tyto operace probíhají s odstupem 1-2 let; po tuto dobu musí být žena zcela bez příznaků návratu onemocnění. U druhého prsu se často přistupuje k takzvané modelaci kvůli zachování symetrického vzhledu poprsí.

Jaké jsou přínosy preventivního odstranění prsních žláz? Kdy je toto řešení doporučováno a kdy na něj přispívají zdravotní pojišťovny?

K preventivnímu odstranění prsních žláz se přistupuje v případě vysokého rizika onemocnění rakovinou prsů. Zpravidla jde o ženy s geneticky potvrzenou mutací BRCA1/2, u kterých je riziko onemocnění až 85procentní. Zákrok je plně hrazen ze zdravotního pojištění. Běžnou součástí je i odstranění vaječníků. Je to silně emocionální, ale přesto velmi racionální rozhodnutí, které mnoha ženám zachrání život. Pokud má žena potvrzenu genovou mutaci BRCA1/2, doporučujeme co nejdříve založit rodinu a potom již neváhat a přistoupit k danému zákroku. 

Jsou vypozorovány rozdíly ve výskytu karcinomu prsu u různých rasových skupin?

Ano, například bělošky jsou tímto onemocněním postiženy více než afroamerické ženy. Naopak u Asiatek a Hispánek je riziko onemocnění rakovinou prsu nejnižší

Odborná spolupráce: MUDr. Petr Váša, radiodiagnostické oddělení a Mamocentrum Ústecké polikliniky EUROCLINICUM; MUDr. Alena Bílková,Ph. D., Mammacentrum Zelený pruh; MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D., Breast Unit Prague centrum; MUDr. Ivo Klár, psychiatrická ambulance, Poliklinika Zelený pruh

Autor: Markéta Ostřížková, Valentina Lebová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.