Scintigrafie | Moje zdraví

Scintigrafie

Scintigrafické vyšetření je vyšetření provedené za pomoci rentgenového záření. Tato radiační zátěž je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a s tou, kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů. Vyšetření ukáže, jaká je metabolická aktivita zkoumané části těla nebo orgánu. Scintigrafické vyšetření rovněž ukáže, jak funguje transplantovaná ledvina.

Scintigraficky lze vyšetřit hned několik struktur v organismu: 

Kosti (skelet)
Kostní dřeň
Plíce
Ledviny
Močové cesty

Jak probíhá scintigrafie

Při vyšetření kostí, kostní dřeně vás na pracovišti scintigrafie instruují, jak se máte posadit, stát nebo položit, a podají vám radioaktivní látku v nitrožilní injekci. Podle typu vyšetření se v první fázi sleduje prokrvení vyšetřované oblasti. Samotné vyšetření se provádí, opět podle typu vyšetření, ihned nebo za 35 hodin po injekci a trvá přibližně, opět podle vyšetřovaného orgánu, od 15 do 90 minut.

Jde-li o vyšetření plic, radiační látka vám nebude podána nitrožilně, ale budete ji vdechovat po dobu 10 minut. Inhalace (vdechování) a vyšetření probíhají buď současně, nebo na sebe navazují. Samotné vyšetření trvá přibližně 30 minut.

Jedná-li se o vyšetření močového měchýře, bude vám malé množství radioaktivní látky zavedeno cévkou do močového měchýře. Po dostatečném naplnění měchýře se vsedě nebo vestoje snímá močení.

Co dělat před vyšetřením? 

Na scintigrafické vyšetření se nemusíte nijak zvlášť připravovat. Můžete jíst a pít. Naopak se doporučuje, abyste byli dobře zavodněni, ráno v den vyšetření dostatečně pijte, aby se radioaktivní látka dobře vyloučila.

Cena vyšetření

Scintigrafické vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění.

V těhotenství

V těhotenství se vyšetření z důvodu radioaktivity obvykle neprovádí.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.