Rakovina prsu: Stále více žen se vyléčí, přibývá ale mladších pacientek | Moje zdraví

Rakovina prsu: Stále více žen se vyléčí, přibývá ale mladších pacientek

Rakovina prsu: Stále více žen se vyléčí, přibývá ale mladších pacientek
Autor: iStock.com
22. dubna 2020 • 06:00

Sedm tisíc nových případů rakoviny prsu je každoročně diagnostikováno v Česku. Dobrá zpráva je, že se čím dál tím více žen vyléčí, přibývá ale těch mladších. 

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen. Prevence, moderní lékařské postupy a inovativní léky pomáhají prodloužit život a zlepšit komfort pacientek.

Díky preventivním mamografickým vyšetřením bývá nemoc zachycena ve včasných stadiích, kdy může být zcela léčitelná. Prodlužuje se také přežití pacientů a pacientek s metastatickými (nejpokročilejšími) fázemi nemoci. Pokrok jde ruku v ruce se zkvalitňováním života pacientů, zkracováním nutných hospitalizací a dřívějším návratem do pracovního procesu i běžného života. Díky úspěchům v léčbě ušetřily zdravotnický a sociální rozpočet od roku 2010 přes 1,6 miliardy korun.

Může karcinom prsu souviset s těhotenstvím?

V roce 2006 byla přibližně třetina zachycených případů rakoviny prsu v prvním klinickém stadiu, zatímco o deset let později šlo již téměř o polovinu případů. Karcinom prsu postihuje stále častěji i ženy mladší 45 let. V pozadí vyššího záchytu onemocnění u mladších ročníků stojí větší důraz na prevenci, zvýšení osvěty a také zlepšení diagnostiky.

„Odpovědnost za postižení mladých žen karcinomem prsu lze dávat především stále narůstajícímu věku první gravidity. Věk první gravidity se posouvá nad 30 let a více. Není výjimkou gravidita po 40. roku věku,“ uvádí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Dalším problémem může podle docentky Prausové být oplodnění ve zkumavce neboli in vitro fertilizace (IVF) a související hormonální stimulace, kterou ženy kvůli podpoře oplodnění podstupují.

Délka života pacientek se prodlužuje

Z výsledků studie, kterou provedla Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, inovativní postupy a inovativní léky pomohly v porovnání období 2002–2006 a 2012–2016 prodloužit život pacientek ve všech stádiích onemocnění. „Je skvělé, že míra pětiletého přežití od roku 1990 postupně vzrůstá také u čtvrtého, metastatického stadia onemocnění,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu AIFP).

„Každý den, každý měsíc, každý rok, který pacientka díky inovativní léčbě získá, je velký benefit. Díky tomu může být se svými drahými, může pomáhat svým rodičům nebo vidět své děti růst. Čas ´navíc´ je velký dar,“ doplňuje Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu.

Nová léčba a kratší hospitalizace

Čím dříve je rakovina zjištěna, tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby. Zároveň se snižuje pravděpodobnost komplikací a nežádoucích účinků spojených s agresivní léčbou. Inovativní léky proti karcinomu prsu dnes dokáží působit na jednotlivé části specifické pro nádorové buňky.

 „Terčová, biologická nebo cílená léčba je skutečně směrována na konkrétní struktury buňky nebo tkáně, a tudíž nepůsobí tak toxicky na zdravé buňky a tkáně jako léčba cytostatická. Vstupuje do metabolického děje buňky, do cyklu buněčného dělení, množení buněk, zastavuje růst cév nádoru a ničí již vytvořený cévní systém. Imunoterapie nastartuje nebo odbrzdí přirozeně kontrolovanou imunitu vlastního organismu a nastartuje ji proti cizorodým nádorovým buňkám, čímž zastaví jejich růst a odstraní je,“ poukazuje na výhody inovativní léčby docentka Prausová.

Dalším přínosem inovativní léčby je překonání důsledků terapie, například výrazného poklesu počtu bílých krvinek, který může vyústit v rozvoj těžké infekce a vést k předčasnému ukončení onkologické terapie. Dnes jsou dostupné přípravky, které stimulují buňky v kostní dřeni k vývoji nových bílých krvinek, čímž se předejde riziku infekce. Onkologická léčba tak může pokračovat.

Odborníci vidí velké plus také v tom, že biologická léčba je soustředěna do komplexních onkologických center. Díky vysoce specializované péči klesá nutnost dlouhodobé hospitalizace.

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.