Zvětšit, zmenšit, prostě vylepšit. Vše, co vás zajímá o plastice prsou | Moje zdraví

Zvětšit, zmenšit, prostě vylepšit. Vše, co vás zajímá o plastice prsou

Zvětšit, zmenšit, prostě vylepšit. Vše, co vás zajímá o plastice prsou
Autor: istock.com
6. května 2020 • 06:00

Jste rozhodnutá do toho jít. Uděláte to, co již před vámi udělaly jiné ženy. Necháte si upravit prsa. Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., který působí na klinice Esthé, trpělivě a výstižně odpověděl na vše, co byste chtěla a potřebovala vědět. Jenže jak sám říká, z každé odpovědi na uvedené otázky by se dal udělat samostatný článek.

1. Jaký věk je již optimální pro podstoupení augmentace? Kdy je vlastně vývoj ženského prsu dovršen?

Augmentaci prsů je možné provést od 18 let, kdy je také dovršen vývoj ženského prsu.

2. Je nutné čekat s úpravou prsů až po dětech?

Velmi záleží na nálezu na prsech a jak prsy ženu trápí. Často se ale operace provádějí již před prvním těhotenstvím.

3. Má vždy lékař, který mě bude operovat, atestaci z plastické chirurgie? Musí ji mít?

Záleží, co bude operovat. Ale pokud se jedná o kosmetické operace prsů, ty jsou ve specializačním programu pouze v oboru plastické chirurgie. Nikoho jiného než plastického chirurga rozhodně nedoporučuji, a ani by to nikdo jiný dělat neměl.

4. Mohu jít na operaci kdykoli v roce? Vadí třeba léto nebo naopak zima?

Operace je možné provést v jakékoli roční době. V létě moc nedoporučuji pouze větší operace břišní stěny a zmenšení prsů.

5. Mohu jít na operaci, když mám menstruaci?

To není problém.

6. Jaká vyšetření musím absolvovat před operací?

Před operací je třeba provést klasické celkové předoperační vyšetření. Ultrazvuk prsů nebo mamograf nejsou povinné, ale SONO prsů velmi doporučujeme. Nejlepší je pak vyšetření od mamologa.

7. Chci si vybrat rekonstrukci prsů pomocí transplantace tukové tkáně (fatgrafting). Proč se tuková tkáň ještě obohacuje o kmenové buňky a dělá se to pokaždé? Jak dlouhodobý je efekt této metody?

Obohacení o kmenové buňky se provádělo asi před osmi lety pomocí speciálního přístroje na jejich izolaci v průběhu operace. Nyní se toto obohacování prakticky neprovádí. Zejména kvůli zpřísněným regulím ze strany SÚKL.

8. Ve kterých případech není možné tuto metodu uplatnit?

Rekonstrukce prsů tukovou tkání není vhodná u pacientek po ozáření.

9. Obávám se režimu po operaci. Nevadí mi nošení kompresivní podprsenky, ale neumím třeba spát na zádech. Bojím se, že se ve spánku neohlídám a budu ležet na boku. Mohu tím pokazit efekt operace?

Když si pacientka po operaci občas lehne na bok, tak tím operaci nepokazí. Ale spaní na zádech s mírným diskomfortem zvládnou všechny pacientky.

10. Může ještě něco prodloužit dobu hojení? Když se třeba budu více namáhat?

Nejhorší je na hojení určitě kouření. Pro nejlepší hojení je dobré být v klidu.

11. Co by mě mělo po operaci zneklidnit? Hledala jsem na internetu různé komplikace a našla jsem jich dost: krvácení do rány, zánět, déletrvající hojení, vytvoření vazivového pouzdra kolem implantátů – tzv. kapsa. Jak časté jsou tyto komplikace?

Jsou možné všechny varianty, které jste vyjmenovala. V oblasti kosmetické chirurgie jsou ale velmi vzácné. Přibližně u jedné ze 100 pacientek.

12. Sleduje mě pracoviště, kde jsem podstoupila zákrok, i následně po něm? Chodím na nějaké kontroly?

Pooperační kontroly jsou určitě nutné, nejdůležitější je kontrola po 10–14 dnech, poté asi po 6 týdnech. V případě augmentace prsů je třeba ženu dále sledovat jednou za rok až dva pomocí ultrazvuku. Další kontroly už necháváme na pacientkách. Pokud chtějí něco zkonzultovat, kdykoli se mohou zastavit.

13. Je možné samovyšetřování prsů po augmentaci? Nebrání tomu implantáty?

Implantáty jsou vždy pod prsní žlázou – nebo ještě hlouběji pod svalem, takže samovyšetřování nevadí.

14. Mohu s implantáty kojit? Netlačí implantát na mléčnou žlázu?

Kojit je možné s implantáty bez problémů. Normální populace nekojí asi ve 20 %, po operacích prsů nemohou ženy kojit asi ve 30 %. Zbytek by měl kojit bez problémů.

15. Jakou zátěž snese medicínský silikon? Myslím tím nárazy, teplotu, vibrace…

Pokud myslíte silikonové implantáty, tak záleží jaké. Ale měly by snést zatížení 300 kg, takže není možné je při normální aktivitě prasknout.

16. Přebírá implantát teplotu těla? Nebo se třeba jinak zahřívá nebo ochlazuje?

Ano, implantát má stejnou teplotu jako tělo. Ale zase záleží na tom, kde měříme.

17. Jakou mají implantáty životnost?

Velmi záleží na druhu implantátů. Jsou implantáty, které praskají pacientkám i třikrát za 2 roky, ty by se podle mého názoru vůbec neměly používat. Pak jsou například anatomické implantáty Mentor, ty jsou podle mého názoru nejstabilnější na trhu a s velkou pravděpodobností vydrží několik desítek let.

18. Na co bych se měla sama ptát v souvislosti s implantáty? Kdo vlastně bdí nad jejich bezpečností? U nás se mohou zavádět jen implantáty s certifikací pro EU?

Ano, certifikace je velmi důležitá, ale není dokonalá. Je dobré dívat se na studie, které jsou k dispozici, ale také na výběr správného lékaře. Ten ale zase může být ovlivněn firmou vyrábějící implantáty, takže to není jednoduché. Evropská CE mark zaručuje pouze bezpečnost při výrobě, americká FDA by měla zaručovat i bezpečnost při implantaci do těla.

19. Musejí se implantáty po určité době vyměnit z nějakého důvodu?

Pokud implantáty nedělají problém, tak není nutné je měnit. Nutnost výměny je zejména v případě ruptury implantátu, která se nejlépe pozná při ultrazvukovém vyšetření.

20. Prsy stárnou a mění se. Je efekt implantátů ještě znát třeba po 20 nebo 30 letech?

Dost záleží na kvalitě tkání pacientky. To je opravdu velmi, velmi variabilní. Některé ženy mají stejné prsy třeba do 50 let, některým se bohužel zejména po těhotenství a kojení mění. Totéž platí i v případě prsů s implantáty.

21. Jsou prsy s implantáty stejně citlivé na dotyk? Jsem nějak omezená?

Po operaci se citlivost prsů může zmenšit, ale ve většině případů se navrátí v průběhu několika měsíců.

22. Tvrdí se, že nejvíce si ženy přejí velikost, dvě, ale mohu si přát jakoukoli velikost?

To je opravdu velmi individuální, nejčastěji si v mé praxi přejí velikost B–C. Jakoukoli velikost si u nás přát nemohou. Pro nás je důležité, aby byly prsy přirozené a od určité velikosti se tato přirozenost ztrácí.

23. Délka řezu, který je nutný udělat pro vložení implantátu, již prý může být jen 2,5 cm. Jak se tam implantát vpraví?

Hodně záleží na velikosti a typu implantátu. V případě použití implantátu Motiva Ergonomix, sáčku na zavedení Keller Funnel, je možná délka řezu jen 2,5 cm. U ostatních implantátů je délka řezu většinou 3,5-4 cm.

24. Má každý lékař své preference, kde řez vede? Nebo záleží na výchozím tvaru prsu?

Preference lékařů stran řezu, kterým se vkládá implantát, existuje, ale poslední slovo by měla mít vždy pacientka.

25. Budou vidět jizvy po operaci?

Jizvy po operaci jsou individuální, u 90 % pacientek skoro nejsou vidět. Záleží na dispozicích pacientky. Pokud ale vidět jsou, tak je lepší, když jsou pod prsem, kde jsou lépe skryté.

26. Mohu mít alergii na materiál, ze kterého je implantát vyroben, nebo třeba i na šicí materiál?

Alergie na silikon není podle mých informací možná a nikdy jsem o ní neslyšel. Pokud mají pacientky s implantáty problémy, například ve formě kapsulární kontraktury, tak je příčina jinde.

27. Zvýší implantát pravděpodobnost, že mě potká rakovina prsu?

Pokud se bavíme o karcinomu prsu, tak tam byla souvislost s implantáty vyloučena rozsáhlými studiemi. Žádný jiný zdravotnický prostředek se nemůže pyšnit tak rozsáhlými studiemi jako silikonové implantáty. Něco jiného je extrémně vzácný velkobuněčný lymfom, kde se podle současných studií ještě prověřuje tato spojitost.

28. Jsou odlehčené implantáty stejně bezpečné jako ostatní?

Podle mých dostupných informací nemají tyto implantáty pro nás dostatečná data o bezpečnosti a zatím je nepoužíváme.

29. Když nejsem spokojená s výsledkem, dají se implantáty vyjmout a nahradit za menší nebo naopak větší?

Není problém vyměnit implantáty za větší, pokud je to kosmeticky přínosné. Zmenšení prsů s implantáty je složitější, výměna za menší je možná, ale většinou pak vznikne nadbytek kožního krytu a je třeba modelace prsů.

30. Cena zákroku závisí třeba i na velikosti zaváděného implantátu?

Velikost implantátů cenu zákroku neovlivní. Nevím, jak je to u extrémních velikostí, tyto zákroky neprovádíme.

31. Jak se řeší asymetrie prsů?

Může být asymetrie velikosti prsů, tvaru prsů – kdy je na každém prsu rozdílná elasticita kůže – nebo obojího. V závislosti na tíži asymetrie prsů je řešení velmi jednoduché nebo velmi složité. Někdy doporučuji pacientkám i dvě operace. V případě větší velikostní asymetrie použijeme v jednom prsu větší implantát. V případě větší tvarové asymetrie je většinou třeba modelace jednoho z prsů.

32. Co když jsou prsy pokleslé, je zde vlastně nadbytek kůže?

Pokleslé prsy se řeší modelací prsů. Jedná se o odstranění nadbytečné kůže ze spodní části prsů a zvednutí dvorce do vyššího umístění. Výsledkem je jizvička kolem dvorce a vertikální směrem do podprsní rýhy.

33. Některé ženy jsou vlastně téměř „ploché“. Co pomůže jim?

Zde je řešení většinou jednoduché, doporučujeme zvětšení prsů implantáty nebo vlastní tukovou tkání.

34. Co navrhnete, když přijde žena, která má pevné, ale malé prsy?

Zde je řešení složitější, pevná kůžička nám při zvětšení nedovolí udělat pěkný shape prsů, doporučujeme spíše menší implantáty.

35. Jak se provede plastika bradavek a prsních dvorců?

Jedná se o poslední fázi rekonstrukce prsů po jejich odstranění většinou pro nádor. Bradavky vytváříme z místních lalůčků kůže a podkoží. Dvorce je možné vytetovat, anebo vytvořit přenosem kůže z vnitřní strany třísla.

Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.