Mužům stále ubývá spermií: Proč a co s tím?  | Moje zdraví

Mužům stále ubývá spermií: Proč a co s tím? 

Mužům stále ubývá spermií: Proč a co s tím? 
Autor: istock.com
22. prosince 2019 • 06:00

Řada studií potvrzuje, že mužů ubývá spermií. Hlavním důvodem je poškození varlete již v době jeho vzniku v embryonálním období. To je způsobeno velkým množství chemických látek v životním prostředí včetně třeba toho, že matka kouří.

Úbytek množství spermií v ejakulátu je popisován v řadě studií. V roce 2017 vyšla v renomovaném časopise Human Reproduction Update rozsáhlá studie autorů Levine a kol., která shrnula výsledky spermiogramů ze 185 prací z celého světa za období 1973–2011. Analýzy s týkaly více než 42 000 mužů. A výsledek? Celkový dlouhodobý pokles koncentrace spermií ve sledovaném období z 99 milionů/ml na 47,1 milionu/ml v populaci mužů západního světa – to znamená Evropa, Severní Amerika, Austrálie a Nový Zéland. Zjednodušeně řečeno: spermií mají dnešní muži v reprodukčním věku o polovinu méně než jejich otcové. 

Pokles o procento ročně

Také lékaři Centra asistované reprodukce CAR 01 Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU mají obdobné zkušenosti. Ročně zde vyšetří zhruba 900 spermiogramů. „V roce 1997 byla v naší laboratoři zjištěna průměrná koncentrace spermií ze všech analyzovaných spermiogramů 37,1 milionu v mililitru ejakulátu, v roce 2008 to bylo 35,7 milionu v mililitru a v roce 2018 už jen 34,9 milionu,“ popisuje vedoucí Centra asistované reprodukce doc. MUDr. Igor Crha, CSc. 

I tak jsou ale muži podle Crhy schopni oplodňování, i když stav spermií se rozhodně nezlepšuje. „V základních parametrech musí být koncentrace vyšší než 15 mil./ml, pohyb více než 40 procent, přičemž nejméně 32 procent musí být progresivně pohyblivých, správný tvar musí mít více než čtyři procenta spermií. Pro srovnání – v druhé polovině 20. století to bylo více než 60 mil./ml a více než 50 procent pohyblivých spermií a 50 procent správného tvaru.“

Zmiňované chemické látky v prostředí podle lékaře negativně působí na takzvané semenotvorné kanálky a další struktury varlete. K těmto látkám patří například zplodiny cigaretového kouře, látky používané v chemickém průmyslu nebo i některé přírodní látky, které mají molekuly podobné hormonům. Výsledek tohoto poškození se projeví s odstupem mnoha let v dospělosti. Těžko se dohledá, zda v kritickém období vzniku varlete byla matka vystavena třeba cigaretovému kouři nebo jiným škodlivinám. Tato poškození mohou vést nejen k nízkým hodnotám spermiogramu, ale také ke zhoubným nádorům varlete nebo zadržení varlete v dutině břišní – kryptorchismu. Podle statistických údajů se také jejich výskyt v uplynulých desetiletích několikanásobně zvýšil.

Pomoc? Umělé oplodnění

Centrum asistované reprodukce CAR 01 řeší problémy při početí již 40 let. Za tu dobu pomohli odborníci tisícům neplodných párů. „U mužů to nejčastěji bývá nedostatečné množství a kvalita spermií. V některých případech spermie nedokážou oplodnit vajíčko, protože nejsou schopné proniknout přes ochrannou vrstvu vajíčka. Navíc DNA spermií může někdy být natolik poškozená, že i když dojde k úspěšnému oplození, tak vzniklé embryo nemá šanci na perspektivní vývoj a brzy zaniká,“ vysvětluje Crha. 

Jak mohou lékaři párům, kde se zjistí příčina neplodnosti na straně muže, pomoci? Podle příčin potíží se mohou využít režimová opatření, medikamentózní léčba nebo některé chirurgické výkony – například odběr spermií z varlete, odstranění varikokély. Nejúčinnější jsou výkony asistované reprodukce, které umožní výběr nejlepší spermie a její zavedení přímo do vajíčka. Tímto postupem se současně léčí také velmi časté snížení plodnosti ženy.

 

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.