Léčba dětské leukémie: Lékaři mají nové metody | Moje zdraví

Léčba dětské leukémie: Lékaři mají nové metody

Léčba dětské leukémie: Lékaři mají nové metody
Autor: istock.com
9. listopadu 2019 • 06:00

Dobrá zpráva na úvod: 90 % dětí s leukémií se v současné době daří vyléčit. Lékaři ale chtějí tuto statistiku ještě zlepšit, proto zahájili novou mezinárodní studii, která by měla stav ještě vylepšit. 

V České republice si diagnózu leukémie, nebo jak přesně lékaři říkají: akutní lymfoblastická leukémie, vyslechnou ročně rodiče asi 80 dětí, nejčastěji ve věku mezi dvěma a pěti lety. Výskyt této nemoci, která je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u dětí, přitom stále stoupá, meziročně asi o jedno procento. 

Dětská leukémie

Jak se nemoc u dětí projevuje? Nemoc většinou začne únavou, bolestí kloubů, končetin, horečkami, které nereagují na léky. „Nástup je rychlý, a pokud se okamžitě nezačne s léčbou, vede to záhy ke smrti dítěte na krvácení, infekci, multiorgánové selhání. Díky moderním lékům se v současné době naštěstí daří vyléčit 90 % všech dětí s leukémií. Jen u některých vzácnějších typů této nemoci je úspěšnost nižší. V posledních pěti letech pokročila medicína natolik, že jsme schopni vyléčit ty děti, které bychom dříve ztratili,“ říká profesor MUDr. Jan Starý, DrSc. z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze. Pro srovnání, počátkem 70. let 20. století se dařilo vyléčit jednu třetinu dětí, v 80. letech dvě třetiny. 

Co by měla přinést nová studie? Čeští hematologové plánují ve spolupráci se zahraničními kolegy z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Izraele, Austrálie a Slovenska prozkoumat možnosti léčby kombinací chemoterapie a imunoterapie u nemocných malých pacientů. Letos proto zahájili společnou studii, kde budou sledovat a sdílet poznatky z léčby dětských pacientů. Ročně by se ve studii mělo objevit přibližně 1500 dětí. Je to vůbec poprvé, co taková studie vznikne, a odborníci čekají, že její výsledky ovlivní budoucnost léčby nejčastější formy dětské leukémie. 

Pokroky v léčbě leukémie

V současnosti se léčba dětí s leukémií soustředí do osmi center v České republice. Díky pokroku v medicíně lékaři umí rozpoznat až 20 různých podtypů nemoci a uplatnit „na míru šitou“ léčbu. 

Pokrok v medicíně umožňuje hematoonkologům čím dál přesněji zkoumat nádor a přesně upravovat léky a léčbu podle toho, jak reaguje a jak se vyvíjí. „Léčba leukémie trvá vždy dva roky, ale pro nás jsou nejdůležitější první dny a týdny, kdy za pomoci molekulární genetiky zkoumáme, jak rakovina na léčbu reaguje, kolik leukemických buněk je mezi zdravými. Citlivost této metody je obrovská, umí odhalit jednu leukemickou buňku mezi statisíci normálními. Čím rychleji tyto nádorové buňky v průběhu týdnů mizí, tím lepší je prognóza pacienta. Tam, kde hned zpočátku vidíme, že leukemické buňky reagují pomaleji, rovnou zvyšujeme intenzitu léčby nebo plánujeme transplantaci kostní dřeně,“ vysvětluje profesor Starý. 

Následky léčby

Problém moderní léčby ale jsou její následky. Podle posledních studií 10–15 procent dětí prodělá při léčbě život ohrožující a 50 procent závažné komplikace léčby. To je také pro lékaře největší výzva. Nadějí je zapojení vlastní imunity člověka – imunoterapie, která se uplatňuje čím dál častěji v léčbě různých nádorových onemocnění dospělých jedinců. 

I tak je ale podle Starého třeba připomenout, že naprostá většina vyléčených dětí, u nichž se nemoc nevrátila, žije normální život, pracuje, zakládá vlastní rodiny a rodí zdravé potomky. 

K tomu, aby lékaři mohli zahájit účinnou a také velmi nákladnou léčbu, vždy potřebují určit přesnou diagnózu nemocného. „Tedy nejenom perfektně znát jeho typ onemocnění, ale i aktuální stav jeho organismu, přidružené choroby, další léky, které užívá, jeho sociální stav a rodinné zázemí. To je velmi důležité pro to, zda a jak je schopen léčbu dodržovat,“ říká profesor MUDr. Tomáš Papajík, CSc., přednosta Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Právě takzvaná precizní medicína, kdy se lékaři soustředí na dokonalou diagnostiku, poznání typu nádoru a jeho chování, je u nás i ve světě hlavním a nejnovějším trendem hematoonkologie i medicíny vůbec.

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.