Co je to audiometrie: Jak probíhá vyšetření sluchu? | Moje zdraví

Audiometrie

Audiometrie je vyšetření sluchu, které umožňuje lékaři posoudit vaši schopnost slyšet zvuky různých výšek, a zhodnotit tak stupeň poruchy vašeho sluchu. Základní vyšetření provádí specialista – nejčastěji audiometrická sestra, která absolvovala speciální kurz – v oboru otorhinolaryngologie (ORL) pomocí audiometru.

Co je audiometrie

Samotné vyšetření je specifické v tom, že patří mezi objektivní vyšetření, přestože je velmi subjektivní. Audiometrické vyšetření bývá doplněno dalšími vyšetřeními (tympanometrií, vyšetřením tzv. evokovaných potenciálů, otoakustickými emisemi, elektronystamografem). Dokáže odhalit sluchovou poruchu už u malých dětí, v dospělosti vysvětlí příčinu vaší nedoslýchavosti.

Jak probíhá audiometrie

Vyšetření probíhá obvykle vsedě, méně často vleže. Před samotným úkonem vám lékař vyšetří zvukovody a odstraní případný maz. Na uši dostanete sluchátka, do kterých vám budou pouštět zvuky, jejichž výška a hlasitost se budou měnit. Do ruky dostanete malé tlačítko, jež stlačíte pokaždé, když uslyšíte zvuk. Každé ucho se přitom testuje zvlášť. Po skončení tohoto testu, který trvá okolo deseti minut, vám bude za ucho přiložen oscilátor, který testuje vedení zvuku vaší lebkou. Slyšíte-li zvuk, potvrdíte opět stisknutím tlačítka. Průběh vyšetření se zaznamenává do počítače.

Vyšetření může zkreslit probíhající zánět v uchu nebo nachlazení.

Cena vyšetření

V případě doporučení praktickým lékařem je audiometrické vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V ostatních případech hradí vyšetření pacient dle platného ceníku.

Co dělat před vyšetřením

Audiometrické vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu – je však zapotřebí se vyhýbat příliš hlasitým zvukům.

V těhotenství

Audiometrii lze bez omezení provádět i v těhotenství.

 

Nejnovější články

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.