Ztráta sluchu: Léčba, kochleární implantát | Moje zdraví

Ztráta sluchu

Hluchota neboli ztráta sluchu je jednou ze sluchových vad, mezi které patří i nedoslýchavost.

Pokud hovoříme o ztrátě sluchu, myslí se tím jeho úplná ztráta, ne jen doslýchavost, kdy je člověk schopen sice obtížně, ale přeci jen nějak rozeznávat zvuk lidské řeči. Hluchota je stav, kdy člověk není schopen řeč vnímat, myšleno tím od narození. Pokud k ní dojde až v průběhu života, v době, kdy už člověk umí mluvit, hovoří se o ohluchlosti. Ztráta sluchu je jiný problém, k ní dochází v průběhu života u jedince, který předtím měl sluch v pořádku.

Hluchý se člověk rodí obvykle na základě genetické dědičnosti. Existují geny, které hluchotu způsobují. Část dětí se rodí hluchá kvůli jiným příčinám, jako jsou třeba virové infekce, vlivem jedů, toxinů a tak podobně. Hluché se mohou narodit také děti alkoholičce, kdy je ztráta sluchu součástí alkoholového fetálního syndromu. Na tyto problémy se přijde obvykle hned po porodu.

Jak se zjistí hluchota?

Potvrdit ztrátu sluchu lze kromě subjektivních příznaků ORL lékařem, který sluch podrobí audiometrickému vyšetření, kdy se zjistí příčiny, proč člověk není schopen vnímat zvuky. Porucha přitom může vzniknout v jakékoliv části sluchového ústrojí.

Ke ztrátě sluchu může dojít například ve chvíli, kdy je člověk vystaven velkému hluku, v tu chvíli nastává postižení takzvaného hlemýždě. Ztráta sluchu přichází také s vysokým věkem, kdy už není sluchový orgán schopný přijímat zvuk.

Příčinou může být také proběhlá infekce včetně častého zánětu středního ucha. Pokud je neléčený, může dojít k prasknutí bubínku, a když se problémy opakují, dochází k poškození sluchového aparátu. Ztrátu sluchu mohou způsobit i zarděnky či příušnice, nádor na mozku, mozkové mrtvice, encefalitida či zánět mozkových blan.

Sluch mohou poškodit nenávratně také léky jako některá antibiotika a léky bojující s rakovinou.

Prevence ztráty sluchu

Ztrátě sluchu jde zabránit například ochranou uší při práci ve velkém hluku, nutné je také doléčení zánětu středního ucha nebo i jiné části sluchového ústrojí, některým případům ale předejít nejde, protože jsou důsledkem zranění nebo vrozené. Doporučuje se také nepoužívat vatové tyčinky na čištění ucha, protože ty mohou maz zatlačit do zvukovodu, způsobit zánět nebo můžou zvukovod přímo poškodit.

Léky

Ztrátu sluchu nelze vyléčit žádnými léky, pacientům ale pomáhají různé implantáty, z nichž nejčastější je kochleární implantát používaný zejména u dětí s vrozenou ztrátou sluchu.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.