Aneurysma: Jak poznat příznaky a jaké může mít následky? | Moje zdraví

Aneurysma

Aneurysma je místní vydutí stěny nějakého dutého orgánu. Nejběžnější bývá aneurysma tepenné a aneurysma srdeční stěny. Aneurysma může postihovat všechny artérie (tepny), ale nejvíce postihuje aortu, cévu, která odvádí krev z levého srdce do velkého krevního oběhu a mozkové tepny.

Mezi rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, ateroskleróza, zvýšené množství lipidů v krvi, kouření a genetické predispozice. Výskyt nemoci stoupá s věkem, souvisí s kornatěním cév. Až sedmkrát častěji ji mají muži. 

Postihuje

muži
ženy

Projevuje se

Hlava, cévy, hrudník, břicho

Příznaky aneurysmatu

Samotné aneurysma problémy nezpůsobuje, až na výjimky, kdy vydutí stěny utlačuje některou z přiléhajících struktur a omezuje její funkci nebo způsobuje bolest. Nejčastěji se objeví, až když praskne. Aneurysmata jsou tak většinou náhodně nalezena při vyšetřeních indikovaných z jiných příčin nebo při cíleném vyšetření, když aneurysma způsobuje bolest.

Příznaky spojené s výdutí hrudní aorty: chrapot, polykací obtíže, sípavé dýchání, otok krku, bolesti na hrudi či v oblasti horních zad, nevolnost a zvracení.

Příznaky spojené s výdutí břišní aorty: bolesti břicha stálé či občasné, bolesti zad, které mohou vystřelovat do pozadí, slabin či nohou, pocit pulzace v okolí pupku.

Nejčastěji o sobě nemoc dá vědět až fatálním prasknutím, které doprovází šok, kolaps organizmu až smrt. Aneurysma vyžaduje neodkladné lékařské řešení.

Léčba aneurysmatu

Léčba spočívá v chirurgickém „opravení“ postižené stěny. Ne však všechna aneurysmata jsou operovatelná. Když aneurysma není léčeno a dojde k jeho prasknutí, většinou končí smrtí pacienta.
 
Cílem léčby je odstranit aneurysma z krevního oběhu nebo ho obejít. První možností je tzv. clipping. Clipping je chirurgická metoda, při níž dochází ke kraniotomii (otevření lebky v příslušném místě). Chirurg aneurysma zasvorkuje, aniž by porušil cévu.

Další metodou je takzvaný coiling, kdy se doktor pomocí katetru (kovová trubička určená pro prostup tepnami) dostane k výduti, do níž vloží kovové spirálky. Na těchto spirálkách se krev vysráží a výduť se tak uzavře. Aneurysma je také možno obejít bypassem – přemostěním poškozeného úseku.

Léky

Pokud nemohla být indikována chirurgická léčba, je nutné především upravit krevní tlak tzv. betalytiky. Pacient se nesmí namáhat, je nutné zakázat mu těžší fyzické práce a zvedání těžkých břemen. Nezbytné jsou pravidelné kontroly ultrazvukem, eventuálně CT.

Homeopatika

Jsou doporučovány kapky ze zmarliky Jidášovy (Cercis siliquastrum). Jejich vhodnost konzultujte s lékařem nebo zkušeným homeopatem.

Vyšetření

Velké břišní aneurysma lze nahmatat, jinak jako zobrazovací metoda je v první instanci volen ultrazvuk. Pro lepší zhodnocení výduti pak slouží CT vyšetření, magnetická rezonance či arteriografie, tj. rentgenové vyšetření tepny pomocí kontrastní látky, která se vpíchne do žíly. Na hrudní aneurysma je nutný rentgenový snímek, případně echokardikografie (EKG).

Možné komplikace

Komplikací při aneurysmatu je samozřejmě jeho prasknutí, které ve většině případů způsobí smrt pacienta. Další komplikací při následné léčbě aneurysmatu je vysoký věk.

Kdy jít k lékaři

Lékaře vyhledejte při bolestech v hlavě, na hrudníku nebo v břiše. Po 65. roce věku je vhodný ultrazvuk pobolívajícího břicha pro vyloučení nemoci.

Prevence

Jedinou prevencí je zdravý životní styl.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.