Angiografie | Moje zdraví

Angiografie

Angiografie je speciální rentgenové vyšetření krevních cév. Nejčastějším důvodem pro toto vyšetření je detekce tzv. ischemické choroby srdeční, která vzniká především v důsledku kornatění (aterosklerózy) věnčitých tepen. Provádí se za použití speciálního roztoku – kontrastní látky. To je nutné proto, aby se cévy na rentgenovém snímku zobrazily – bez kontrastní látky by nebyly cévy vidět. 

Co je angiografie

Díky snímkování s pomocí kontrastní látky lékař získá ucelený obraz tepen i žil. Vyšetření provádí specialista – rentgenolog, případně invazivní radiolog, který je vyškolen v technice vyšetření a interpretaci získaných snímků. Většinou se provádí na radiodiagnostickém oddělení zdravotnického zařízení, někdy však je nutné jej provést na operačním sále během operace. K provedení zákroku je nutný podepsaný informovaný souhlas.

Jak probíhá angiografie

Během vyšetření ležíte v poloze na zádech. Nejprve lékař lokálně umrtví místo vpichu (nejčastěji v pravém tříslu, méně často v levém tříslu, na palcové straně zápěstí nebo malíkové straně zápěstí). Poté do tepny zavede jehlu, kterou protáhne zavaděč (měkký drátek potažený teflonem) dále do cévy, jehlu odstraní a pod kontrolou rentgenu zasune po zavaděči do cévy měkkou trubičku z plastu (katétr). Jakmile je katétr na správném místě, zavaděč se odstraní. Do katétru se vstříkne kontrastní látka a již během tohoto procesu se získávají prostřednictvím speciálního rentgenového přístroje snímky cévního řečiště.

Cílem je precizní posouzení přítomnosti, počtu i umístění zúžení, uzávěrů věnčitých tepen, případně stanovení druhu a rozsahu jejich rekonstrukce. Jakmile lékař usoudí, že získal všechny potřebné informace o stavu vašich cév, vyšetření ukončí a nechá odstranit katétr. Místo vpichu stlačí pro zastavení krvácení a personál vás odveze na oddělení.

Co dělat před vyšetřením:

V den vyšetření budete přijat/a do nemocnice. Před vyšetřením nejméně 3 hodiny nejezte. Pít je dovoleno i krátce před vyšetřením. Užíváte-li léky ráno, učiňte tak i v den vyšetření. Pokud se u vás objevila alergická reakce na kontrastní látku (například při předchozích vyšetřeních jak rentgenových, tak CT), nahlaste to lékaři během sepisování anamnézy. Je nutné uvést všechny skutečnosti, jež by mohly vést ke komplikacím (užívání protisrážlivých léků, zvýšené krvácení např. po extrakci zubu, přecitlivělosti na léky…).

Vyšetření samo o sobě je nebolestivé, ucítíte jen malé píchnutí na začátku. Pokud byste během vyšetření cítili nevolnost nebo jiné potíže, ihned informujte personál. Po vyšetření je zapotřebí ležet v klidu se zátěží v místě vpichu (kvůli krvácení). Jíst a pít můžete hned po převozu zpět na oddělení stejně jako užívat léky, které jsou vám doporučeny. Zpočátku je třeba vyvarovat se fyzické zátěže.

Výsledky vyšetření jsou známy a odeslány vašemu ošetřujícímu lékaři ještě týž den. Jde-li o vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co nedělat před vyšetřením

Nejméně tři hodiny před vyšetřením nejíst.

V těhotenství

Angiografické rentgenové vyšetření s použitím kontrastní látky není možné provést, jste-li těhotná nebo máte-li podezření, že byste mohla být. Rentgenové záření je toxické pro plod. 

Riziko komplikací:

Angiografie je bezpečné vyšetření. Přesto mohou některé komplikace nastat. Nejčastěji jde o hematom v místě vpichu, trombózu stehenní tepny nebo žíly, vmetení krevní sraženiny do periferie končetiny, alergickou reakci na kontrastní látku nebo poškození funkce ledvin. Pokud byste cítili bolest, nevolnost, nepříjemný pocit, upozorněte sestru nebo lékaře. Jestliže se po propuštění z nemocnice objevily teploty, krvácení v třísle, slabost, pocit chladu, bolest v noze nebo neobvyklé zabarvení kůže, vyhledejte lékaře (vraťte se do nemocnice).

Upozornění: Angiografické rentgenové vyšetření bývá v současnosti nahrazováno modernější a méně zatěžující zobrazovací metodou pomocí CT.

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.