Syndrom karpálního tunelu: Existuje naděje na úplné vyléčení? | Moje zdraví

Syndrom karpálního tunelu: Existuje naděje na úplné vyléčení?

Syndrom karpálního tunelu: Existuje naděje na úplné vyléčení?
Autor: istock.com
4. září 2019 • 06:00

Budí vás v noci brnění prstů, vypadávají vám předměty z ruky a ztrácíte v nich cit? Takzvaný syndrom karpálního tunelu má mnoho nepříznivých dopadů na běžný rytmus života.

Obtíže jsou způsobeny nedokrvováním středního nervu (tzv. nervus medianus) v místě průchodu úžinou (úzkou štěrbinou) v oblasti zápěstí (lat. carpus), proto tedy název syndrom karpálního tunelu.

Jak říká MUDr. Jan Zlatohlavý, zkušený chirurg ruky a zápěstí, jedná se o nejčastější úžinový syndrom na horní končetině. „Dochází k postižení nervu z útlaku okolních struktur, konkrétně v místě paty dlaně, což je místo přechodu zápěstí v ruku.“ A protože je medianus „odpovědný“ za správné fungování a citlivost prstů a velké části dlaně, tak v důsledku jeho útisku zmnožením obsahu karpálního tunelu začneme pozvolna pociťovat nepříjemné brnění (parestezii).

„Typickými příznaky pro toto onemocnění jsou tedy brnění prstů ruky, palce, ukazováčku a prostředníčku, někdy i prsteníčku. Nikdy však nebrní malíček. Zpočátku se vyskytují pouze noční problémy, které pacienta budí a nutí ke změně postavení ruky, potřebě ruku vyklepávat apod. Postupně dochází i k brnění přes den, při či spíše po zátěži. Zhoršuje se citlivost prstů a nespolehlivost ruky se projevuje i vypadnutím drženého předmětu. V pozdějším stadiu již brnění není přítomno a může dojít k ústupu obtíží, ale v tomto stadiu jsou již léčebné možnosti, či spíše regenerační schopnosti organismu bohužel omezené,“ uvádí lékař.

Proč problém nastává?

„Důvodů, proč se toto postižení utvoří, je popsáno mnoho, ale mezi nejčastější patří již zmíněné přetěžování ruky a zápěstí jednostrannou a opakovanou zátěží, kdy dochází k otoku šlach a tím se zvětší útlak nervu pod příčným vazem zápěstí,“ zmiňuje MUDr. Zlatohlavý. Držíte v pravé (či levé) ruce po většinu dne počítačovou myš a pracujete bez přestání dlouhé hodiny? Tento režim je jedním z možných důvodů vašich obtíží. Vliv má i věk, čím vyšší, tím větší pravděpodobnost přetížení v této oblasti, častý výskyt obtíží s karpálním tunelem bývá kolem 50.–60. roku věku. Nesmíme zapomenout také na genetické predispozice. Tedy pokud se v rodině syndrom karpálního tunelu již vyskytuje, zejména u vašich rodičů, pravděpodobně si ponesete stejný sklon k tomuto onemocnění. Nicméně tento fakt není směrodatný. Záleží na vašem životním stylu, míře zátěže a dalších okolnostech, například pokud máte v této oblasti anomálii či utrpíte úraz, konkrétně třeba zlomeninu.

Vyšetření rozhodne, co dál

Do jakého bodu se dá situace ještě zachránit kupříkladu rehabilitací, procvičováním dlaní, abychom nemuseli na operaci, a kdy už je opravdu nezbytná? „Onemocnění se prokazuje neurofyziologickým vyšetřením, tzv. elektromyografií (EMG), kdy měříme rychlost vedení vzruchu nervem, což jednoznačně prokáže samotné postižení a rozsah postižení nervu, neboť obdobné příznaky mohou být i při obtížích například s krční páteří. V lehkém stupni postižení se pomocí rehabilitačních technik a vitaminoterapie dá zabránit progresi onemocnění, a tudíž se vyhnout operačnímu řešení. Při těžším postižení je již obtížnější pomocí konzervativní terapie docílit ústupu příznaků a zmírnění stupně postižení, proto je v tomto případě při vyčerpání konzervativní terapie indikováno operační řešení,“ upozorňuje MUDr. Zlatohlavý.

Možnosti (mikro)chirurgie

Existují dvě základní operační techniky. Podle odborníka se tzv. klasická operace provádí od 40. let 20. století. Poslední dobou jednoznačně vítězí modernější endoskopická metoda. Obě operace jsou prováděny v místním umrtvení. „Při klasické operaci řezem v patě dlaně pronikáme skrz kůži a podkoží k takzvanému příčnému vazu v zápěstí a ten postupně přeřízneme. Pod vazem se nalézá utištěný nerv, který může připomínat přesýpací hodiny. Normálně je nerv růžový, při útlaku bývá zcela bledý. Bohužel při této technice operujeme v patě dlaně, což je místo značně mechanicky namáhané, a proto kompletní obnovení funkce ruky trvá asi 6 týdnů až 3 měsíce!“ vysvětluje lékař.

„Další technika je endoskopická, takzvaně dvouvstupová, kdy asi 0,5cm řezem v oblasti zápěstí a druhým řezem v oblasti dlaně zavádíme postupně endoskop a pod kontrolou kamery z druhého vstupu pomocí speciálního nože přerušíme kompletně tísnící vaz. Při takzvané jednovstupové technice se zavádí kamera i pracovní nástroj z jednoho vstupu v oblasti zápěstí. Vzhledem k tomu, že je nutné zavést oba operační nástroje pouze z jednoho vstupu, musí být větší než 1 cm. Velkou výhodou těchto endoskopických technik je výrazné urychlení hojení a zejména rychlejší návrat plné funkce ruky, která je v řádu dnů či 1–2 týdnů!“

Pacient se ptá na rizika

Operační rizika jsou obecná, postihující jakoukoli operaci na ruce. Může dojít kupříkladu k infekčnímu postižení v místě řezu, k otoku ruky a omezení její funkce při tzv. Sudeckově syndromu, dále může dojít k vytvoření nevzhledné, tuhé jizvy. Při dnešních možnostech medicíny a zkušenostech lékařů dochází během operačního zákroku k obávanému poranění samotného nervu jen zcela vzácně.

Rekonvalescence umocní výsledek operace

Podle informací MUDr. Zlatohlavého je stran následné péče při všech typech operačního řešení velmi důležité ruku co nejdříve zapojovat do běžných denních aktivit, ale vyvarovat se pohybů, které působí bolest. Na vyzrávající jizvu je vhodné aplikovat jemné tlakové masáže.

Pečlivá rehabilitace a péče o ruku znamená velký podíl na výsledném úspěchu operace! „Znovuvytvoření syndromu karpálního tunelu je opravdu vzácné a většinou je způsobené tvořící se jizvou, která může nerv opakovaně utiskovat.

Toto se však děje v řádu let až desítek let od primárního výkonu. Případnou revizi v druhé době již však nelze provést pomocí endoskopické techniky, a proto je nutné přistoupit k otevřenému výkonu, většinou rozšířenému s důkladným přehledem v operační ráně, se všemi z toho plynoucími riziky a následnou prodlouženou dobou do plné zátěže ruky,“ podotýká MUDr. Jan Zlatohlavý.


Dvakrát více žen než mužů má problémy s karpálním tunelem. Rizikový je věk 50–60 let.
U všech typů operačního řešení dochází k ústupu obtíží (nočního brnění) již během 1–2 nocí.

Další články o zdraví a zdravém životním stylu najdete v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví. Čeká vás velký materiál o tom, jak trénovat mozek a zůstat mladý a v kondici!

Kupte si aktuální číslo na www.ikiosek.cz.

Autor: red

Autor: Helena Míková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.