Jak dobít energii? Energie stromů | Moje zdraví

Kde dobít chybějící energii? V přírodě!

Kde dobít chybějící energii? V přírodě!
Štěstí je pocit, že je vše tak, jak má být • Autor: iStock.com
2. ledna 2018 • 06:00

Pravděpodobně si jako každý rok spolu s novým rokem říkáte, že je načase začít jinak, "znovu" a lépe. Možná však není třeba dělat převratné činy, velké kroky, stačí malé krůčky. Což takhle se tak trochu navrátit k přírodě a vnímání všech krásných a silných přírodních energií, které jsou všude kolem nás a pomáhají nám ke zdraví či také naopak k nemoci, pokud jim nerozumíme.

Průvodcem nám bude Jan Johann Jaroslav Miška, který je s přírodou úzce spjatý a dokáže vnímat energetické linie prostupující zemský povrch. Ať už jde o síly, které nám škodí, nebo o ty, které nám pomáhají. Je autorem celé řady knih a ta poslední je na trhu s názvem Bájná prasíla.

Co je to prasíla?

"Druh elektromagnetické energie, kterou znaly a využívaly již dávné kultury tohoto světa. Skládá se ze dvou opačných energetických složek: vyzařovací  jang (mužská)  spojovaná se sluncem, ohněm či vzduchem a vzařovací  jin (ženská)  spjatá s měsícem, zemí a vodou. Vyzařovací síly (tzv. žíly červeného draka) energii vydávají (vysílají), vzařovací (tzv. linie modrého draka) ji naopak odebírají (kradou)  jsou známé též jako geopatogenní, což je však nepřesný název. Celý zemský povrch je těmito liniemi protkán, jde o jakousi neviditelnou síť energií, které Keltové říkali rybářská. Vše kolem nás určitým způsobem energii vyzařuje či vzařuje (vtahuje), což citliví jedinci dokážou "zachytit", cítit," vysvětluje Jan Miška.

Zevnitř stejné jako zvenku

Stejně tak jako působí v celém vesmíru a všude kolem nás, se tyto síly projevují i uvnitř našeho těla. Je nezbytné, aby byly v souladu, vyrovnané a harmonicky spolupracující. Pokud tomu tak není nebo jedno či druhé převládá, přeruší se plynulý tok v energetických tepnách lidského těla (meridiánech), člověk ztrácí sílu a onemocní. Každý zdravý člověk je energií-prasílou nabit jinak, někdo více, jiný méně, a každý se může (má schopnost) energeticky dobíjet nebo naopak energii ztrácet.

Místa, která vysávají energii

"Pokud se dlouhodobě zdržujete na místě, které vám energii odebírá, ať již jde o pracovní místo či domov, pak se organismus dostane z rovnováhy. Nejzřetelnější to bývá, pokud na takovém místě spíte. Proto je důležité se energeticky negativním místům pokud možno vyhýbat. Dříve si lidé pečlivě vybírali místo, kde založí dům, osadu. Dnes na to již nikdo nehledí, kvůli technickému pokroku čím dál více ztrácíme své přirozené schopnosti. Kdo je na tom lépe? Děti vnímají energii-prasílu asi do sedmi let, pak tuto schopnost (pod vlivem okolního světa) zpravidla též ztrácejí. A samozřejmě velice citlivě reagují zvířata (zejména volně žijící, ta domácí jsou na tom kvůli naší výchově o něco hůře), dále květiny a stromy," popisuje Jan Miška.

Stromy nabíjejí energií

Kde se tedy nejlépe energeticky "dobít", regenerovat své síly? Les je to místo, kde bývá silná vyzařovací energie. Vyhledávejte však jen lokality, kde rostou silné, zdravé stromy. A choďte tam co nejčastěji. Zcela výjimečné stromy přenášejí energii až do vzdálenosti sta či dvou set metrů (např. Lukášova lípa na Vysočině).

"Proto v každé vesnici stála na náměstí mohutná lípa či více statných stromů, aby se lidé pod nimi mohli scházet a nevědomky doplňovat svou energii. Stromy jsou rozhodujícím tvůrcem zdravého a vyrovnaného životního prostředí, dříve proto byly posvátné."

Které stromy neumějí žít na energeticky nevydatných místech? Kupříkladu jedle či buk. Naopak dub či borovice se umí přizpůsobit i na nepříznivém místě (ale projeví se to na jejich vzrůstu). Koneckonců, i když nemáte ve své blízkosti les, vězte, že energie proudí též z předmětu vyrobeného ze dřeva nebo z kamene.

"Důležité je vědět, že organismus si vždy vezme pouze tolik energie, kolik potřebuje, není možné se takzvaně přebít. Energeticky zdatný jedinec má silnou imunitu, a je tím pádem odolnější vůči chorobám," uzavírá Jan Miška.

Rozhodující pro člověka je jeho propojení s přírodou tím více, čím více jí kolem nás ubývá. Proto se vždy, když je nám nejhůře, vydejme do lůna přírody a snažme se znovuobjevit prapůvodní smysl tohoto sepětí. Žijete-li dlouhodobě v místě, které vám energii odebírá, tělo slábne a dostaví se nemoci.

Místa se silnou vyzařovací energií

Jeskyně Pekárna v Moravském krasu, Panenský Týnec u Loun, rotunda ve Starém Plzenci, pražský letohrádek Hvězda. Všechna pohoří tvořená vyvřelinami či dolomitickým vápencem, zejména pak jejich údolí. Skvělým energetickým zářičem jsou aleje podél silnic (které však bohužel stále více mizejí) stejně jako aleje v parcích či parky a lesy samotné.

Autor: Helena Míková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.