Signály anémie: Víte jistě, že netrpíte nedostatkem železa? | Moje zdraví

Signály anémie: Víte jistě, že netrpíte nedostatkem železa?

Signály anémie: Víte jistě, že netrpíte nedostatkem železa?
Autor: istock.com
28. listopadu 2019 • 06:00

Lámou se vám nehty, třepí vlasy, jste pobledlí a zápasíte s únavou? Možná máte nedostatek červených krvinek v důsledku dlouhodobého deficitu železa.

V dnešní době máme teoreticky vzato přístup ke všem důležitým živinám, které ke svému životu potřebujeme, ať již v potravě, či v podobě suplementů. Otázkou tedy zůstává, proč u nás vlastně k chudokrevnosti (neboli anémii) vůbec dochází a jaké má důsledky. 

Anemie znamená nedostatek červených krvinek v krvi a je spojována i s nedostatkem železa. Její stupeň může být různý, od mírných forem až po těžkou anémii, která může být až život ohrožující. Pro příznaky anemie je důležité, jak rychle vzniká. Pokud se to děje pomalu, může se na ni nemocný adaptovat a snášet daleko vyšší stupeň chudokrevnosti, než když vzniká rychle. Nemoc postihuje v Evropě asi na 15–17 % žen. Nejvíce udávanou příčinou je nepoměr mezi příjmem železa a jeho ztrátami, zejména u žen při silnějším gynekologickém krvácení.

I železa s mírou

V těle dospělého člověka je obsaženo asi 4–4,5 g železa, přičemž u žen je toto množství nižší než u mužů (v důsledku menstruace a dalších faktorů). Železo je pro fungování našeho organismu nepostradatelné, na druhou stranu se však jeho přebytků neumíme zbavit, nemáme vyvinutý mechanismus, jak nadbytek z organismu odstranit. Nahromaděné železo pak bohužel poškozuje naše vnitřní orgány (srdce, slinivku, játra). Proto jako vždy – i se železem s mírou (!) a podle doporučení lékaře. Železo je nezbytnou součástí hemoglobinu, složky červených krvinek přenášejících kyslík k buňkám. Máme-li nedostatek železa, náš organismus nemá dostatek energie (kyslíku) ke svému fungování. Hemoglobin mimo jiné dává naší krvi barvu, a tak je i pokožka zbarvená dorůžova. Spolu s úbytkem železa pokožka automaticky bledne.

Nedostatečný přísun železa do organismu mnohdy zapříčiňuje nevhodné stravování, tedy nadbytek „čištěné“ potravy – bílého cukru, bílé mouky, loupané rýže či kupříkladu mnoho mléčných výrobků. Také drastické diety zde mají svůj velký podíl. Vstřebávání železa napomáhá vitamin C a měď, vápník naopak vstřebávání zpomaluje.

Typické příznaky

Nedostatek železa se projevuje únavou, nevýkonností, nekoncentrovaností, pocity zimy, těžší stupně anémie pak mohou být spojeny s příznaky srdeční nedostatečnosti. Objevují se také bolesti hlavy, suchost pokožky, rozpraskané „koutky“, časté jsou opakující se infekční onemocnění, poruchy termoregulace či nechutenství.

Z pohledu lékaře mezi první jasné příznaky nedostatku železa patří snížení jeho obsahu v krevním řečišti. „Ještě přesnějším vyšetřením je stanovení hladiny zásobní bílkoviny pro železo v organismu, která se nazývá feritin. Pokles hladiny vždy znamená nedostatek železa. Hodnoty červeného krevního obrazu se mění až při poměrně závažném nedostatku železa v organismu, kdy dochází nejprve ke snížení obsahu hemoglobinu v krvince, zmenšení krvinky a posléze k poklesu počtu červených krvinek a hladiny hemoglobinu v krvi,“ říká doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc, vedoucí laboratoře anemií Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

Silná menstruace oslabuje tělo

„Rád bych upozornil, že všechny ženy se silnou menstruací by měly být vyšetřeny na zjištění stavu zásob železa s tím, že je třeba ověřit, zda příjem železa dostatečně kryje jeho ztráty z organismu. Podávání různých potravinových doplňků a multivitaminových přípravků obsahujících železo však většinou nemá velký význam, protože obsahují poměrně malé množství železa, které nestačí pokrýt jeho ztráty při menses. Je třeba se poradit s lékařem a určit nejvhodnější přípravek obsahující železo, který je dostatečně účinný, tedy může efektivně zabránit rozvoji nedostatku železa, a který zároveň nemocný dobře snáší,“ podotýká hematolog. „Doba do obnovení normální hladiny zásob železa je zcela individuální, závisí na hloubce jeho deficitu, většinou je i po obnovení normální úrovně zásob třeba podávat určitou udržovací dávku, zejména tam, kde se nepodařilo zcela odstranit příčinu nedostatku železa. V každém případě stanovení příčiny nedostatku železa a její odstranění jsou obecně vzato základními předpoklady úspěchu léčby anemie,“ doplňuje docent Čermák.

Rizika anémie nepodceňujte

„Dlouhodobá, postupně se prohlubující anemie z nedostatku železa může vést ve svém důsledku k poškození orgánů, které jsou závislé na nepřerušované dodávce vysokého množství kyslíku dopravovaného krví. Takovým orgánem je zejména srdce. U jiných vzácnějších typů anemií, jejichž příčinou není nedostatek železa, může být pro organismus nebezpečný naopak nadbytek železa, který vzniká kvůli zvýšenému rozpadu krvinek či dodáním železa v transfuzích při korekci anemie. Některé anemie, které vznikají poruchou na časném stupni vývoje krvinky, mohou být doprovázeny současnou poruchou bílých krvinek a krevních destiček, kdy dochází k vážným poruchám organismu,“ upozorňuje Čermák. Není tedy radno anemický stav podceňovat. V každém případě nezapomínejte na pravidelné preventivní prohlídky u svého praktického lékaře, které mohou nedostatek železa v krvi odhalit ještě dříve, než se přihlásí příznaky.

Dědičnost nehraje roli

Podle slov docenta Čermáka na nemoc z nedostatku železa nemá vliv dědičnost. „Dědičné jsou některé vzácné typy anemií, kdy kupříkladu dochází k předčasnému rozpadu krvinek kvůli vrozené poruše jejich funkce. Tento typ však představuje necelé 1 % všech anemií,“ dodává hematolog.

Anemie může signalizovat také vážnější krevní onemocnění, tzv. myelodysplastický syndrom, při němž dochází k poruše krvetvorby v kostní dřeni. V tento moment pomáhá transfuzní léčba. S ní může být hypoteticky spojeno právě riziko přetížení organismu železem. Hematologové však těmto rizikům umí předcházet nasazením účinné terapie.

TIP: Hledejte zdroje železa v přirozeném stavu. Jde především o melasu, dále je vhodný vaječný žloutek, játra, hovězí maso, zvěřina, z vegetariánských surovin můžete využít čočku, hrách, fazole, pažitku, petržel, špenát, pšeničné klíčky, šťávu ze švestek, sušené meruňky, datle, fíky či též cíleně zakoupit minerálky s vysokým obsahem železa (železité).

 

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.