Homeopatie skutečně funguje, potvrzují vědci. Dokazují to četné studie | Moje zdraví

Homeopatie skutečně funguje, potvrzují vědci. Dokazují to četné studie

Homeopatie skutečně funguje, potvrzují vědci. Dokazují to četné studie
Autor: istock.com
15. srpna 2021 • 16:00

Věříte raději klasické medicíně a máte pochybnosti o homeopatických přípravcích? Možná se váš pohled na ně teď změní. Experimenty v laboratořích totiž dokazují, že homeopatická ředění mají prokázaný biologický účinek. A ať to zní jakkoli neuvěřitelně, homeopatie jde ruku v ruce s výzkumem.

Od loňského roku probíhá v Evropě kampaň na podporu vědeckých důkazů v homeopatii. Partnerem této kampaně jsou v jednotlivých zemích asociace či instituce podporující tuto léčebnou metodu a sdružující lékaře, lékárníky nebo i laiky. Partnerem kampaně je například i renomovaný anglický Institut pro výzkum v homeopatii.

Kampaň se rozjela proto, že testování v laboratořích, v rámci takzvaného základního výzkumu, přináší opakovaně pozitivní výsledky, ale bohužel se o tom příliš nepíše.

Video se připravuje ...
Co radí dětský praktik a homeopat Tomáš Karhan?VIDEO 

Vědci vyhodnotili klinické studie týkající se homeopatie (randomizované a placebem kontrolované klinické studie), provedené různými vědeckými týmy po celém světě. Společným bodem těchto studií bylo srovnání účinnosti homeopatické léčby na míru s účinností léčby placebem v různých lékařských oborech, mimo jiné v neurologii, dermatologii či virologii.

Z těchto studií jich vědci vybrali 22 a provedli statistickou analýzu zahrnující všechna data z těchto klinických zkoušek. Výsledek? Metaanalýza ukázala, že homeopatické léky předepisované v rámci individualizované léčby mají příznivý účinek na zdraví s pravděpodobností 1,5 až 2krát vyšší než v případě placeba*.

Jedinečná povaha homeopatie

Homeopatické léky se vyrábějí z rostlinných, minerálních nebo živočišných surovin, nazývaných „výchozí látky“. Ty se ředí a poté velmi silně protřepávají: dynamizují. Tato etapa (ředění + dynamizace) se poté opakuje tak dlouho, dokud se nezíská požadovaný stupeň ředění léku (5 CH, 9 CH, 15 CH…).

Vědci porovnávali biologický účinek homeopatických roztoků s účinkem roztoků, které byly pouze ředěné. Tyto základní studie prováděné především na rostlinách prokazují, že dynamizace hraje klíčovou roli: Ředěný a zároveň dynamizovaný homeopatický roztok má biologické účinky, se kterými bychom se nesetkali, pokud by to byl roztok pouze ředěný.

Homeopatie přináší výhody pro pacienta

Studie z reálného života dokazují také, že homeopatická léčba má své výhody, ať už je použita samostatně, nebo jako doplněk klasické léčby.

Je netoxická, může se užívat souběžně s jinými přípravky, nemá žádné známé nežádoucí účinky a mohou ji užívat všichni včetně rizikových skupin pacientů, jako jsou miminka a malé děti, těhotné ženy nebo senioři.

Homeopatické léky

V Evropě jsou homeopatické léky zavedenými léčivými přípravky. Jsou jasně definované regulačním právním rámcem EU, a musí být proto patřičně schválené zdravotnickými úřady jednotlivých států. Homeopatie je součástí každodenní praxe mnoha lékařů.

Homeopatické léčivé přípravky používá více než 300 milionů pacientů a předepisuje je 400 000 odborníků ve zdravotnictví po celém světě. Poskytují konkrétní terapeutické odpovědi v mnoha lékařských oborech (ORL, gynekologie, pediatrie atd.). V onkologii mají za cíl pomoci pacientům lépe snášet jejich náročnou onkologickou léčbu.

Homeopatie v Evropě – legislativa

Legislativa EU, která upravuje homeopatické léčivé přípravky, byla představena v roce 1992 s cílem zajistit jejich kvalitu a bezpečnost a současně stanovit jejich jasné označení. V současnosti jsou homeopatické léky regulovány směrnicí 2001/83/EC, která zaručuje spotřebitelskou ochranu pacientů v EU. Označení na obalu musí jasně uvádět, že se jedná o „homeopatický léčivý přípravek“.

Zajímavosti o homeopatii

 • Podle průzkumu společnosti MindBridge z roku 2016 se 42 % Čechů léčilo homeopaticky a 70 % Čechů považuje homeopatii za účinnou.
 • Její bezpečnost je potvrzená lékovou agenturou (SÚKL) v rámci registračního řízení.
 • Minimálně 2000 lékařů v ČR používá homeopatii ve své praxi.
 • 90 % lékáren pracuje s homeopatiky.
 • 740 českých lékárníků bylo za posledních 6 let proškoleno školou klinické homeopatie HLA.
 • 28 porodnic v ČR používá homeopatické léky před, při a po porodu.
 • Nežádoucí účinky nejsou časté, jejich intenzita je mírná a mají přechodný charakter.
 • Je bez lékových interakcí, kontraindikací.
 • Pomáhá regulovat nadužívání klasických léků, jako jsou antibiotika, nesteroidní protizánětlivé léky a psychofarmaka.
 • Homeopatie je podporována Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 
 • Studie prokazující biologický účinek homeopatie najdete i na webu Světa homeopatie. Výzkum v homeopatii v současnosti čítá více jak 6000 prací.

*Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, a kol. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2014;3:142.

Autor: Marie Bezděková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.