Nádory jater, rakovina jater: Příznaky, léčba | Moje zdraví

Nádory jater

Játra jsou častým místem vzniku jak primárních nádorů, tak i metastáz jiných nádorovitých onemocnění. Zhoubný nádor se do jater může dostat také ze žlučníku a žlučových cest, které tlačí na játra, a může do nich tedy nádory vrůstat.

Nejznámějším a často vyskytujícím se maligním nádorem jater je hepatocelulární karcinom, jehož příčinou vzniku bývá zejména onemocnění chronickou jaterní cirhózou a užívání alkoholu a kouření.

Příznaky nádoru jater

Příznaky a projevy jsou mnohdy velmi nespecifické a špatně odhalitelné. Někdy probíhá bezpříznakové období řadu měsíců nebo i let. Nádory se mnohdy ukrývají v pozadí jiné nemoci nebo jsou s ní zaměnitelné. Můžou se objevovat vyšší teploty nebo i zimnice jako v případě běžného infekčního onemocnění. Při nárůstu tumoru je hlavním projevem začínající bolest.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

játra

Při možném výskytu nádoru v játrech je signálem narůstající bolest horní části břicha na pravé straně pod žeberním obloukem. V některých případech karcinomu, především u pokročilých stavů, se rozvíjí žloutenka. Ta se projevuje zažloutnutím kůže na těle a bělma očí. Častým projevem jsou fyzické změny těla jako nepřiměřený úbytek váhy, časté vyčerpání a pocit schvácenosti. Tyto projevy jsou obvykle následkem ztráty chuti k jídlu, nevolnosti a slabosti v končetinách.

Léčba

Léčba vyžaduje chirurgický zákrok k odstranění nádoru, tzv. resekci jater. Pouze tato léčba má velkou šanci zajistit úspěšný léčebný výsledek, avšak lze ji provádět jen ve zlomku případů a především při včasném odhalení. Pokud nelze nádor přímo chirurgicky odstranit nebo je tento zákrok z nějakého důvodu nebezpečný nebo náročný, lze tuto operaci provést vpichem přímo do nádoru pomocí injekce naplněné ethanolem, který je toxický pro nádorovou tkáň. Pod jeho vlivem nádorové buňky odumřou.

Další možností léčby je tzv. radioterapie, tedy ozáření. Tato metoda léčby se provádí zejména v případě nemožnosti operativního zákroku. Játra jsou ozářena rozumnou dávkou záření a díky ní lze nádor zničit a minimalizovat poškození okolních zdravých tkání. Obvykle je tato léčba doprovázena chemoterapií. Některé případy rakoviny jsou v určitém stádiu nevyléčitelné. V těchto případech se poskytují léčebné metody pro zkvalitnění života pomalu umírajícího pacienta. Provádí se zejména tzv. embolizace ucpáním cév do jater, což může vést ke zpomalení růstu nebo odumření části nádoru díky jeho "vyhladovění". Krajním řešením je transplantace jater.

Vyšetření

Provádí se speciální odběr krve, v němž se odhalují specifické látky, které nádor produkuje. Pro potvrzení diagnózy se provádí vyšetření ultrazvukem nebo RTG vyšetření hrudníku. Ze snímků RTG lze zjistit posunutí brániční klenby, a tedy možnost zvětšení objemu jater kvůli tumoru, ultrazvuk zobrazí stav a velikost jater přímo. U pacientů trpící chronickou cirhózou se provádí vyšetření ultrazvukem pravidelně. Nádor poškozuje jaterní tkáně, což se promítá ve zvýšených jaterních testech. Při takovém nálezu se nabírá látka AFP – alfa1 fetoprotein,  tzv. tumor markers, kdy je v případě nemoci rakoviny jater její koncentrace výrazně vyšší.

Závažnost onemocnění

lehké
střední
vážné

V těhotenství

Projevy nevolnosti a i jiné příznaky rostoucího nádoru mohou být v těhotenství zamaskovány za dočasné těhotenské obtíže a odpoutat pozornost od jiných možných závažných problémů. Případné objevení nádoru a nutnost jej řešit může být i důvodem k přerušení těhotenství.

Možné komplikace

Nejčastějšími vážnými komplikacemi rakoviny jater jsou metastázy v uzlinách a v plicích. Dochází k rozšíření nádorových buněk z primárního infekčního ložiska krevními nebo lymfatickými cestami po celém organismu. Nevčasné odhalení rakoviny jater nebo otálení s léčbou zabraňuje využití radikálních léčebných postupů s vysokou účinností, a tedy vyšší šanci na přežití.

Očkování

ne

Délka léčby

individuální
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Prevence

Vhodnou prevencí je očkování proti hepatitidě B a C. Důležitá je správná osobní hygiena. Měl by být brán zřetel na rozumné konzumování alkoholu a vyvarovat se zvýšenému riziku onemocnění cirhózou. Konzumovat kvalitní a nezkažené potraviny, především ne ty, u kterých dochází k objevujícím se plísňovým zárodkům. V případě onemocnění cirhózou nebo poškozením jater je důležité chodit na pravidelná ultrazvuková vyšetření k včasnému odhalení vznikajícího nádoru v těle.

Kdy jít k lékaři

Pokud zpozorujete některé výše uvedené potíže, neváhejte jít k lékaři.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.