Smrt: Jak a kdy o ní mluvit s dětmi? Nebo raději mlčet? | Moje zdraví

Smrt: Jak a kdy o ní mluvit s dětmi? Nebo raději mlčet?

Smrt: Jak a kdy o ní mluvit s dětmi? Nebo raději mlčet?
Smrt zasáhne v rodině každého • Autor: iStock.com
28. ledna 2022 • 06:00

Ztráta blízkého je pro člověka emočně nejobtížnější zkušenost. Nejen dospělý najednou bojuje s řadou emocí a otázek. V řadách truchlících jsou však i děti. Jak s nimi o smrti mluvit? Mají nás doprovázet na poslední rozloučení?

Tématu smrti se během svého života člověk nevyhne. Nejedná se o příjemné chvíle, ale jsou součástí života. Zejména v poslední době pandemie se se smrtí setkáváme čím dál tím víc. Sledujeme počet mrtvých, v novinových titulcích s ní nešetříme. A bohužel přichází i do našich rodin. Dotýká se nejen dospělých, ale i dětí, které jsou s ní čím dál tím více konfrontovány. Ty starší už jsou schopny porozumět, ty mladší potřebují vysvětlení. Jak s dětmi o smrti mluvit? A je to nutné? 

Video se připravuje ...
Teplota u dětí: Jak ji správně změřit a kdy je čas volat lékaře?VIDEO 

Mluvte o smrti na rovinu i s dětmi

„Téma smrti je velmi důležité, zvlášť v současné době, kdy děti mohou mít odlišné informace a ne všechny mohou být přiměřené jejich věku. Při otevřené komunikaci se děti se smrtí vyrovnávají mnohem lépe, a proto je důležité o smrti mluvit – pravdivě, citlivě a srozumitelně, v krátkých větách jim vysvětlit s ohledem na věk, v jaké situaci se nacházíme,“ doporučuje Mgr. et Mgr. Veronika Sedlecká, psycholožka poradny Mojra.cz, neboť je to velmi důležité pro proces truchlení, který pomáhá zpracovat a odžít emoce. „Aby tento proces mohl proběhnout, musí se dítě cítit bezpečně. Je důležité pomoci mu pojmenovat a vyjádřit jeho vlastní emoce tím, že pojmenujeme a vyjádříme své vlastní. Naše upřímnost a opravdovost podpoří ochotu dítěte se svěřit, naopak zamlčením pocitů můžeme docílit toho, že dítě bude své pocity potlačovat a skrývat.“ 

„Když zemře milovaná nebo důležitá osoba, udělejte si čas a vysvětlete to svému dítěti co nejdříve. Pokud se smutnou zprávu dítě dozví náhodou nebo od někoho, kdo mu není blízký, může být zmatené a naštvané. S vyřčením smutné zprávy tedy ani před dětmi neotálejte. Dětské truchlení se svým průběhem liší od dospělého, protože děti nemají zkušenost s tím, že náročné období jednou přejde a nepříjemné pocity budou slábnout. Prožívání úmrtí tak může trvat déle než dospělým, než si plně uvědomí význam toho, co se stalo a co to pro ně znamená,“ upozorňuje na odlišnosti smutku mezi dospělými a dětmi odbornice.

Co říci, když mluvíme s dětmi o smrti

Aby dítě pochopilo smrt, potřebuje vaši pomoc. Proto je nejlepší vysvětlit mu, co se stalo, tak jednoduše a pravdivě, jak jen můžete. Například Mám smutnou zprávu. Babička Anežka dnes ráno zemřela. Odborníci se shodují v tom, že není potřeba se slova smrt bát a lepší je použít ho přesně. Předejdete tím řadě problémů. Pokud řeknete, že někdo „zemřel“, ale použijete „usnul“, dítě může být zmatené nebo vyděšené. Například dítě, kterému se řekne, že „babička navždy usnula“, se může spánku bát, protože se obává, že se už nikdy neprobudí.

Mladší děti nemusejí vědět, co znamená smrt, takže ji budete muset nějak popsat a ujistit se, že to chápou. Například Smrt znamená, že tělo babičky přestalo fungovat. Už nemůže dýchat, hýbat se ani tě pomazlit. Dítě může mít řadu otázek. Je v pořádku na všechny neznat odpověď, ale můžete slíbit, že ji zkusíte najít.

Časté otázky dětí o smrti?

Dítě se snaží porozumět smrti. Možná bude chtít vědět, co způsobilo smrt, takže položí otázku, proč dědeček zemřel? Zkuste odpovědět na otázku na úrovni vašeho dítěte. Například Dědovo srdce bylo velmi staré a nefungovalo správně. Doktoři se snažili, ale už to nešlo opravit.

Zemřeš? Zemřu? Dítě si možná začne uvědomovat, že lidé, které miluje, mohou zemřít. Je dobré dát svému dítěti najevo, že většina lidí umírá, až když jsou opravdu staří a velmi nemocní. Pokud zemřel mladý člověk, je žádoucí, aby dítě vědělo, že se to nestává příliš často. Můžete také poukázat na to, kolik dalších lidí stejného věku vaše dítě zná, kteří jsou živí a zdraví. Mezi velmi častou otázku patří Co se stane, když zemřeme? To, jak na tuto otázku odpovíte, závisí na vašem osobním nebo duchovním přesvědčení. Babička odešla do nebe a jedna z hvězd je ona. Můžeš se na ni dívat a vždy si vzpomenout. Ať už svému dítěti řeknete cokoli, mělo by to uklidňovat i vás. Toho si dítě všimne a lépe se se situací vypořádá.

Video se připravuje ...
Astma u dětí: Jak ho poznat včas? – příznaky, příčiny a léčbaVIDEO 

Jak dítě vnímá smrt?

„Že smrt je koncem života, začínají děti chápat zhruba od pěti let. Ještě v průběhu mladšího školního věku se však u nich mohou objevovat magické představy a fantazie, že se zemřelý probudí nebo vrátí. Pojetí smrti ale nezáleží jen na věku dítěte, ale i na jeho osobní zkušenosti se smrtí, jeho kognitivním a emočním vývoji a dalších faktorech,“ vysvětluje různé vnímání smrti dítětem psycholožka Sedlecká z online psychologické poradny Mojra.cz, kde se během pandemie s tématem smrti často setkávají.

„Je vhodné si s dítětem nejen povídat, ale i hrát, objímat ho, věnovat mu svou pozornost. Pozor ale na přehlcování. Přehlcováním pozornosti můžeme dítě nechtěně zúzkostňovat a udržovat ho v pocitu, že je něco špatně. V prvních dnech po úmrtí blízkého je v pořádku být hodně spolu, postupně se ale snažte vracet svou pozornost věnovanou dítěti do normálu,“ doporučuje Veronika Sedlecká.

Máte vzít dítě na pohřeb?

Možnost se rozloučit by měly mít i malé, dokonce již tříleté děti. Je vhodné, aby dítě na pohřeb doprovázel někdo, kdo se o něj může postarat se vším všudy. Pokud se dítě pohřbu zúčastnit nechce, je to v pořádku a neměli bychom ho nutit. „Pokud pohřeb nemůže proběhnout nebo se ho nemůžeme účastnit, je vhodné společně doma vytvořit nějaký rituál rozloučení – prohlédnout si fotky zemřelého, povídat si o něm, zapálit svíčku. A pokud je možnost zúčastnit se pohřbu na dálku, online, je vhodné se svátečně obléknout a společně se rozloučit. Každopádně by dítě mělo mít možnost být součástí rozloučení, ať už se jedná o jakoukoli podobu. Dítě si také může hrát na pohřeb, na nemocnici, na umírání. Může to být pro něj cesta, jak se s danou situací vyrovnat a smrt přijmout,“ říká psycholožka Veronika Sedlecká.

Umožněte dítěti, aby si utvořilo tradici jako vzpomínku na blízkou osobu. Ponechte si na zemřelou osobu nějakou vzpomínku v podobě věci, díky které pak můžete dítěti o zemřelém vyprávět. Pokud o něm dítě nechce mluvit, nenuťte ho, ale dejte mu možnost, kdy si o čemkoliv bude chtít znovu povídat. Emoce mohou být bouřlivější a jiné, ale vždy nechte dítěti prostor, aby je vyjádřilo. Je to součást procesu truchlení.

Autor: Petra Kubalová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.