Předčasná ejakulace | Jaké jsou její příčiny a co s tím? | Moje zdraví

Předčasná ejakulace: Zamilovaní selžou častěji

Předčasná ejakulace: Zamilovaní selžou častěji
S problémem, o kterém se muži stydí mluvit, může pomoci lékař • Autor: Shutterstock.com
6. února 2023 • 06:00

Předčasná ejakulace je strašákem všech mužů. Na vině je však více faktorů než pouze stres či nervozita. 

Muži trpící tímto problémem ve větší či menší míře odolávají frustraci vlastní, případně partnerčině, což se pak negativně odráží na celkové kvalitě vztahu. Podle odhadů touto sexuální dysfunkcí trpí každý pátý muž, tím pádem se předčasná ejakulace dostává i před tolik skloňované poruchy erekce. Proč tomu tak je a co se s touto situací dá dělat?

Pro pořádek je třeba říct, jak se vlastně předčasná ejakulace definuje. Definice dříve a dnes se poněkud liší. Původně vymezovala určitý konkrétní čas trvání soulože, než došlo k ejakulaci (uvádělo se kolem 2 minut). Posléze se ovšem zjistilo, že v současné době by podle tohoto vzorce trpěla dysfunkcí převážná většina mužů, protože ejakulují velice rychle, do několika minut od zahájení soulože. Definice se proto změnila. Za předčasnou ejakulaci je tedy považována ta, ke které dojde dříve, než bychom rádi. 

Žena potřebuje sedm minut, muži stačí sekundy

Pravda, trochu šalamounsky řečeno, nicméně zde vzniká potřebný prostor pro partnery, otevření se pro vzájemnou komunikaci a sdělení jeden druhému, co očekávají… Někomu stačí k uspokojení kratší doba, jiný vyžaduje dobu delší. Udává se, že česká žena v průměru „potřebuje“ k dosažení (vaginálního) orgasmu 7 minut, přičemž mnozí muži mají tendenci ejakulovat podstatně dříve. Ovšem na druhou stranu je pravda, že ne všechny ženy jsou schopné vaginálního orgasmu vůbec dosáhnout a jsou orientovány na orgasmus klitoridální. Jde tedy spíše o sladění potřeb obou partnerů.

Ptáme-li se na věkovou skladbu mužů, kteří tento citlivý problém řeší, převládají z mnoha logických důvodů mladší muži, ovšem předčasná ejakulace se může vyskytnout v jakémkoli věku (týká se samozřejmě i homosexuálů), třeba na základě životních událostí, stresu apod. Malé procento mužů touto dysfunkcí bohužel trpí celoživotně.

První styk nezvládne téměř polovina mužů

Předčasná ejakulace není ničím výjimečným především během prvního milování. Důvodem je často strach ze selhání, přehnaná očekávání nebo nervozita muže ze svého výkonu. Podle jistého německého výzkumu dokonce při prvním styku selhává až 40 % vysokoškoláků!

Abstinence ejakulaci neprospívá

Potíže mohou nastat také po dlouhodobém sexuálním půstu, abstinenci. Je dobře známým faktem, že pokud dochází k pravidelnému sexuálnímu vybití, hladina vzrušení klesá, je tedy možné delší pohlavní spojení a k předčasné ejakulaci nedochází. 

Zamilovanost jako spouštěč

Muži, kteří jsou zamilovaní, mají tendenci ejakulovat předčasně mnohem častěji než ti, kteří zamilovaní nejsou. Na vině je především přehnaná citová angažovanost a snaha o co nejlepší výkon, na kterém jim osobně velmi záleží. 

Kolik sexuálních poloh během svého života vystřídáme?

Autor: Helena Míková, Valentina Lebová, inf
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.