Předčasná ejakulace: Zamilovaní selžou častěji | Moje zdraví

Předčasná ejakulace: Zamilovaní selžou častěji

Předčasná ejakulace: Zamilovaní selžou častěji
S problémem, o kterém se muži stydí mluvit, může pomoci lékař • Autor: Shutterstock.com
27. října 2016 • 11:06

„De facto jsme všichni potomky předčasných ejakulací - v dávných dobách se pohlavní akt musel odehrát velice rychle, aby aktéři mezitím nebyli sežráni hladovou divou zvěří. Takže kdo to stihl, předal genetickou informaci dál a tu dnes nosíme i my…“ říká s úsměvem známý sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut prof. PhDr. Petr Weiss, Ph. D. Problém předčasné ejakulace však pro mnohé muže není tak úsměvný a s humorem tento fakt rozhodně neberou. 

Muži trpící tímto problémem ve větší či menší míře odolávají frustraci vlastní a případně partnerčině, což se pak negativně odráží na celkové kvalitě vztahu. Podle odhadů touto sexuální dysfunkcí trpí každý pátý muž, tím pádem se předčasná ejakulace dostává i před tolik skloňované poruchy erekce. Proč tomu tak je a co se s touto situací dá dělat?

Pro pořádek je třeba si říci, jak se vlastně předčasná ejakulace definuje. Definice dříve a dnes se poněkud liší. Původně vymezovala určitý konkrétní čas trvání soulože, než došlo k ejakulaci (uvádělo se kolem 2 minut). Posléze se ovšem zjistilo, že v současné době by podle tohoto vzorce trpěla dysfunkcí převážná většina mužů, protože ejakulují velice rychle, do několika minut od zahájení soulože. Definice se proto změnila. „V současné době považujeme za předčasnou každou ejakulaci, ke které dochází dříve, než by si to oba partneři přáli,“ uvádí věc na pravou míru profesor Weiss.

 Žena potřebuje sedm minut, muži stačí sekundy

Pravda, trochu šalamounsky řečeno, nicméně zde vzniká potřebný prostor pro partnery, otevření se pro vzájemnou komunikaci a sdělení jeden druhému, co očekávají… Někomu stačí k uspokojení kratší doba, jiný vyžaduje dobu delší. Udává se, že česká žena v průměru „potřebuje“ k dosažení (vaginálního) orgasmu 7 minut, přičemž mnozí muži mají tendenci ejakulovat podstatně dříve. Ovšem na druhou stranu je pravdou, že ne všechny ženy jsou schopné vaginálního orgasmu vůbec dosáhnout a jsou orientovány na orgasmus klitoridální. Jde tedy spíše o sladění potřeb obou partnerů.

Ptáme-li se na věkovou skladbu mužů, kteří tento citlivý problém řeší, převládají z mnoha logických důvodů mladší muži, ovšem předčasná ejakulace se může vyskytnout v jakémkoli věku (týká se samozřejmě i homosexuálů), třeba na základě životních událostí, stresu apod. Malé procento mužů touto dysfunkcí bohužel trpí celoživotně.

První styk nezvládne téměř polovina mužů

„Jeden z problémů nastává, pokud muž ejakuluje ještě před vsunutím penisu do pochvy. Poeticky se říká, že dochází k vyvrcholení před branami… Nicméně předčasná ejakulace se odehrává především během soulože, kdy muž dochází k orgasmu příliš brzy, tedy mnohem dříve, než by chtěl on i jeho partnerka,“ říká sexuolog. Důvody bývají různé. Platí to zejména pro mladé muže a jejich první milostné zkušenosti, kdy se tak děje z přílišného očekávání, úzkosti, nervozity, zda celou „věc“ zvládnou. Zde se též hojně objevuje erektilní dysfunkce, tedy neschopnost ztopoření a provedení samotného aktu. Podle jistého německého výzkumu dokonce při prvním styku selhává až 40 % vysokoškoláků! To je vcelku vysoké číslo.

Abstinence ejakulaci neprospívá

Potíže mohou nastat také po dlouhodobém sexuálním půstu, abstinenci. Je dobře známým faktem, že pokud dochází k pravidelnému sexuálnímu vybití, hladina vzrušení klesá, je tedy možné delší pohlavní spojení a k předčasné ejakulaci nedochází. Tohoto faktu se též využívá při terapii (kognitivně-behaviorální cestou), například doporučením častější masturbace nebo opakování styku několikrát za sebou po určité době, třeba půlhodině či hodině (pak se citlivost snižuje).

Pane profesore, má též vliv, zda je muž citově zainteresován, nebo zda jde pouze o náhodný sex či prostě pouhý sexuální vztah?

Čím více muži záleží na partnerce, aby se před ní „předvedl“, tím více se snaží a tím vyšší je pravděpodobnost selhání, jak erekce, tak rychlým ejakulačním výbuchem, což potom má bohužel právě opačný efekt…

Mívají některé léky či drogy vliv na vznik předčasné ejakulace?

Léky zpravidla mají přesně opačný účinek, tedy tlumivý. Zejména antidepresiva jsou známým „tlumičem“ nejen sexuální touhy, ale též mají případný opožďovací účinek na ejakulaci, stejně jako léky na vysoký krevní tlak, které někdy mohou vést dokonce až k neschopnosti ejakulovat. Naopak některé drogy, například kokain, mohou u některých jedinců zkrátit ejakulační latenci, tedy ejakulaci urychlit.

Bývá léčba snadná, nebo je spíš obtížné nalézt příčinu, a proto i vyléčení je věcí zdlouhavou?

Samozřejmě je třeba nejdříve provést sexuologické vyšetření zahrnující mimo jiné laboratorní vyšetření, včetně hormonálního profilu, nezbytné je především zjistit stav hladiny testosteronu. Kromě toho pátráme po možných příčinách této poruchy v oblasti psychologické nebo vztahové. Předčasná ejakulace má málokdy konkrétní příčinu, někdy se skutečně dobereme nějakého traumatizujícího zážitku nebo vztahového traumatu, ale většinou k nám přichází pacienti, kteří tím trpí celoživotně, u nichž je tento stav primární dysfunkcí od počátku jejich pohlavního života. Takže pak je spíše než hledání příčin účelné zaměřit se přímo na terapii.

Terapie spočívá v několika možných rovinách. U některých mužů postačí pouze sexuální nácvik. Jde o partnerský nácvik, kde jsou pacienti a jejich partnerky vedeni k tomu, aby technicky našli možnost shody, tedy takový způsob milování, který oba přivede k sexuálnímu uspokojení. Pokud chtějí skutečně spíše mechanicky prodlužovat dobu ejakulační latence, opět mají několik způsobů, od prostého použití kondomu, který snižuje citlivost (čím je kondom silnější, tím menší je dráždění a soulož může trvat déle), až po lokální anestetika, která jsou však pouze na lékařský předpis.

„Nicméně nesmíme zapomínat, že pokud natřeme znecitlivující mast či gel (zpravidla obsahují formy prokainu a trimekainu) na penis, samozřejmě znecitlivíme i vjemy partnerky v pochvě (je tedy vhodné je používat s kondomem). K lokálním anestetikům je však třeba přistupovat opatrně a nejprve vyzkoušet, zda nebudou vyvolávat alergickou reakci (u nás či u partnerky). Některým mužům pomáhá myslet na něco jiného (odpoutat pozornost) - sexuologové v tomto případě doporučují třeba odečítat po 7 z tisíce. Zní to sice úsměvně, ale zabírá to.

Probíhá terapie za účasti partnerky?

Pokud si pacient vybere jako pro sebe nejvhodnější partnerský nácvik, samozřejmě pracujeme vždy i s partnerkou, protože musíme vědět, jak to prožívá, a potřebujeme její součinnost při jednotlivých krocích. Někdy velmi rychle dojdeme k závěru, že partnerka si vlastně prodloužení styku nepřeje, z jednoho prostého důvodu: je klitoridálně vzrušivá, a i kdyby se soulož prodloužila na 3 hodiny, nebude při souloži schopna orgasmu dosáhnout. Proto je často na místě změna přístupu, například nejdříve uspokojit partnerku orálně či jinak a pak se pokusit o rychlý sex k uspokojení muže.

Jak jsou na tom muži s obřízkou v porovnání s ostatními? Nebo tento fakt nehraje v sexuálním životě páru žádnou roli?

U mužů, kteří mají obřízku od dětství, obvykle z náboženských důvodů, není popisována předčasná ejakulace. U mužů, kteří se však nechali obřezat později, z hygienických důvodů, je skutečně popisována zvýšená citlivost žaludu, což vede k rychlejší ejakulaci.

Za jak dlouho se vlastně lze „vyléčit“? A co v případě, kdy u někoho terapie nezabírá?

Neúspěšné případy jsou především ty, kdy pacienti sami nebo jejich partnerky nespolupracují a neřídí se instrukcemi - to je stejné jako ve všech oblastech medicíny. Terapie pak není dostatečně účinná, bez úsilí pacienta to prostě není možné. Za jak dlouho se vyléčí? To je velmi individuální, někdy stačí jediná konzultace, během níž se problém otevře, pojmenuje, partneři si vzájemně sdělí svá očekávání a směřují k vyřešení celé situace, jindy to však trvá i několik měsíců.

Pokud žádná z metod terapie nefunguje, muž a jeho partnerka nedocházejí ke shodě, pak je na místě nasadit i farmakoterapii (v minulosti se předepisovala antidepresiva, dnes se využívá účinná látka dapoxetin). Léčba předčasné ejakulace je plně hrazená z veřejného pojištění, ne tak ovšem farmakoterapie - pacient si buď platí léky sám, nebo alespoň určitou část doplácí. Terapie spočívá především v nápravě komunikace mezi mužem a ženou. Osobně doporučuji - před jakoukoli farmakologií, před jakoukoli jinou metodou - otevřít „pandořinu skříňku“, tedy komunikaci o sexu v rámci páru. To je základní a nevyhnutelná, i když ne vždy dostačující podmínka k řešení problémů souvisejících s předčasnou ejakulací!

Citlivé téma předčasné ejakulace od A do Z si můžete nastudovat na webových stránkách www.nejennachvili.cz, kde vám test po vyplnění napoví, jak na tom jste. Bude zde fungovat též poradna předních českých odborníků, kteří se předčasnou ejakulací profesně zabývají. Rozhodně v tom tedy nejste sami.

Odborná spolupráce: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph. D. Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Autor: Helena Míková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.