Pesimista: Jak se promítá tento postoj ke světu na celkovém zdraví a je možné ho změnit? | Moje zdraví

Pesimista: Jak se promítá tento postoj ke světu na celkovém zdraví a je možné ho změnit?

Pesimista: Jak se promítá tento postoj ke světu na celkovém zdraví a je možné ho změnit?
Život pesimisty • Autor: iStock.com
25. března 2022 • 06:00

V jeho slovníku rozhodně převažuje vše, co začíná Ne. Nebude to fungovat, nikdo nepřijde a rozhodně nás nic dobrého nečeká. Vidí svět černě a na své okolí nepůsobí dvakrát dobře. Přátel moc nemá, protože život s ním vyžaduje spoustu energie. Jak poznáte pravého pesimistu? A může se změnit?

Člověka, který je pesimistou na plný úvazek, má kolem sebe každý z nás a není vyloučeno, že se jím sami můžeme vlivem životních událostí stát. Nasadit si pomyslné sluneční brýle, které naše vidění zatmaví a zabrání proniknout světlu, si sem tam zažije každý. Jsou však tací lidé, kteří je nesundají nikdy.

Video se připravuje ...
Jaké potraviny vám zlepší náladu?VIDEO 

Jak se pozná pravý pesimista?

Každý člověk se dívá na svět nějakým způsobem. Představte si, že máte nasazeny brýle, které ovlivňují vaše vnímání světa. Různé životní situace pak ve vás vyvolávají odlišné reakce podle toho, jaké ty brýle na sobě máte. Když se pesimistům přihodí něco nepříjemného, vidí jen negativní následky. Často zažívají depresivní stavy a jsou apatičtí, přesvědčení o tom, že negativní stav bude trvat věčně a výrazně ovlivní jejich život. Dle Mgr. Wiktorie Fiurášek, psycholožky online poradny MOJRA.cz, jdou v černém vnímání situace a posléze i celého světa ještě dál. „Většinou berou celou vinu na sebe, mají tendenci vnímat běžné selhání jako konečné katastrofy. Oproti tomu optimisté vidí nepříjemné situace jako výzvy, které se snaží překonat.“ A právě v tom je velký rozdíl. „Pesimismus je stylem přemýšlení stejně jako optimismus. Hlavní rozdíl spočívá v tom, kam tyto myšlenky směřujeme, jak interpretujeme danou situaci a její příčiny. To vše přímo ovlivňuje naše činy,“ vysvětluje psycholožka.

Jak pronesl Winston Churchill „Pesimista vidí obtíž v každé příležitosti; optimista vidí příležitost v každé obtíži.“ Pesimisté říkají, že optimisté jsou slepí vůči selhání. Nevidí, co je špatně, takže musí udělat chybu. Avšak to není pravda. Optimisté vidí neúspěch, ví, že může přijít, ale dává jim naději, že bude lépe. Důkazem je skutečnost, jak se svět vypořádal s katastrofami a neštěstími. Dal jim možnost najít nové cesty a posunout se dál. Kdyby se neúspěch či špatnost nedostavila, nikdy by se nenašla nová cesta. Čím větší je katastrofa, tím více lidí se této výzvě postaví a posune lidstvo v tomto procesu kupředu.

Jak se žije pesimistovi? 

Pesimismus rozhodně do značné míry ovlivňuje to, jakým způsobem se díváme na svět a jak v něm fungujeme. Je spojen s naučenou bezmocností, která se odráží na naší imunitě a fyzickém zdraví. Kvůli tomu jsou např. pesimisté častěji nemocní. Pesimistické myšlení může mít vliv na úroveň deprese, snižuje pracovní výkonnost, profesní úspěchy a celkově snižuje kvalitu našeho života. Pesimismus se netýká jen dospělých, ale i dětí. Ty se potýkají se zhoršeným školním prospěchem, neumějí se radovat z běžných věcí a toto si s sebou nesou až do dospělosti. Když přijmete pesimistický způsob života, nakonec jen pesimisté chtějí být kolem vás.

Můžete se celý den pídit po negativitě, ale nikam vás to neposune. Kdo by chtěl být s člověkem, který si nedokáže nic užít a kazí radost a bere naději ostatním? Pesimisté velmi často žijí osamocený život. Jsou totiž neskutečnými demotivátory. Mezi velmi častou potřebou pesimisty je potřeba soucitu. Čekají na věty typu: „Chudáku, ty máš těžký život. Kvůli tomu, co sis prožil, chápu tvůj pohled na svět.“

Video se připravuje ...
„Depresemi trpí nejvíc střední manažeři, mají malý vliv,“ řekla psycholožkaVIDEO 

Zdravotní negativa pesimismu

To, jak pohlížíte na svět, souvisí i s vaším zdravím. Nejedny studie ukázaly, že pesimismus je smrtelnější než optimismus. Jedna studie provedená na 2 800 pacientech s onemocněním srdce v Journal Archives of Internal Medicine uvedla, že ti, kdo jsou optimističtí ohledně svého srdečního onemocnění, budou s větší pravděpodobností žít o 15 let déle než ti s pesimistickým výhledem. Pacienti pesimističtí v náhledu na svůj zdravotní stav měli o 30 % vyšší pravděpodobnost úmrtí během sledovaného období.

Studie Bostonské univerzity z roku 2019 ukázaly, že nejoptimističtější muži a ženy měli v průměru o 11–15 % delší životnost a byla u nich větší  pravděpodobnost, že dosáhnou 85 let ve srovnání s nejméně optimistickou skupinou. Jiné studie ukazují, že optimisté si také osvojují zdravější návyky. Mají nižší hladinu stresu a stabilnější kardiovaskulární systém, než je průměr, a mají silnější imunitní systém. Jestliže jste šťastnější, máte méně zdravotních potíží, zdravější vztahy a žijete v průměru o sedm a půl roku déle, než je průměr.

A jak se žije s pesimistou?

Není to až tak tragické, řešení tu dle psycholožky Wiktorie Fiurášek je: „V první řadě je důležité si uvědomit, že jde o povahový rys partnera. Proto je důležité spolu mluvit, říct si, jak každý z partnerů vnímá konkrétní situace. Partnerovi řekněte svůj pohled na věc, proč si myslíte, že daná situace není bezvýchodná, v čem vidíte pozitiva. Poté si vyslechněte jeho názor. Zjistěte, zda je ochoten na sobě začít pracovat. Pokud má partner zrovna špatnou náladu, zkuste odpoutat jeho pozornost, přivést ho na jiné myšlenky. Vyjděte si například ven, na procházku nebo zajděte do kina na nějakou komedii. Dělejte to, co víte, že mu náladu zlepší, co má rád. Pokud se partner nechce nechat „rozveselit“, dovolte mu prožít si negativní emoce. Ale rozhodně se v nich neutápějte spolu s ním,“ doporučuje kroky, jak se negativismem nenechat nakazit a odehnat ho i od druhého. Věřte, že vaše snažení nebude marné, pesimismu se totiž dá odnaučit.

Jak se stát z pesimisty optimistou?

Ať už jste pesimistou vy, nebo někdo ve vaší rodině a víte, že tento potemnělý pohled na svět vám komplikuje život a odhání ty, které máte rádi, nezoufejte, buďte optimistou a vrhněte se do proměny sebe či druhého. Důležité je uvědomit si, že naše reakce jsou ovlivněny naším způsobem přemýšlení a přesvědčením. Zkuste si tyto naučené vzorce uvědomit a pracovat na změně. Psycholožka Wiktorie Fiurášek radí hned několik možností.

V situaci, kdy si všimnete, že přemýšlíte pesimisticky:

Soustřeďte svou pozornost na něco jiného, třeba na nějaký předmět, který je poblíž vás. Přemýšlejte nad jeho tvarem, velikostí atd. 

Zkuste si sepsat znepokojivé myšlenky – tím je pojmenujete a můžete nad nimi uvažovat, získáte potřebný odstup a nadhled.

Zkuste pojmenovat svá přesvědčení a následně je zpochybnit, najděte argumenty, proč se chovat a reagovat jinak. 

Je-li pesimismu ve vašem životě příliš a jde ruku v ruce s depresí, rozhodně není čas otálet a je dobré požádat o pomoc odborníka. Ať už je to kouč, nebo psychoterapeut, pomohou vám odkrýt důvody vašeho negativního vidění světa a pomoci při změně.

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.