Jak poznáte, že je mateřské znaménko nebo piha nebezpečné? | Moje zdraví

Nebezpečí v podobě skvrnek, znamének a pih

Nebezpečí v podobě skvrnek, znamének a pih
S mateřským znaménkem by měl každý chodit na kontroly • Autor: istockphoto.com
14. srpna 2017 • 06:00

Osoby s větším počtem znamének jsou skupinou, která by jim měla věnovat zvýšenou pozornost. Při zaznamenání jakýchkoliv změn je důležité navštívit odborníka.

Statistiky sice hovoří o tom, že 95 % kožních útvarů je nezhoubných, přesto není dobré toto riziko podceňovat. Zhoubný nádor kůže tzv. melanom patří mezi velmi nebezpečné typy nádoru, jelikož je schopen poměrně časně metastazovat. Nicméně pokud je zachycen včas, pravděpodobnost vyléčení je téměř stoprocentní.

Nejohroženější skupinou jsou lidé, kteří mají na své pokožce velké množství znamének (50-90 jich zvyšuje riziko maligního melanomu až dvojnásobně). Na toto závažné onemocnění nejčastěji umírají muži kolem 50 let, kteří podceňují prevenci. Jedno až dvě spálení na slunci zvyšují nebezpečí vzniku melanomu u žen 1,5krát a u mužů 2,8krát. Tři a více spálení na slunci během života zvyšují riziko vzniku u žen 2,3krát a u mužů 7,6krát.

Velkou vinu za nárůst melanomů odborníci přičítají vysokému množství škodlivého UV záření, kterého se na zemský povrch (už i ve střední Evropě) dostává asi o 20 až 30 procent víc než před 40 lety. 

Nezhoubné nádory

Rostou v místě vzniku, stlačují okolní tkáně, ale nevrůstají do nich a neničí je, nemetastazují. Jsou velmi časté, vyskytují se v různém množství u všech lidí. V průběhu let se pomalu zvětšují, ale nejsou nebezpečné. Samy se nezahojí, je nutné je řešit.

Odstraňují se hlavně chirurgicky, vyříznutím nebo abrazí (seškrábnutím, obroušením), mohou být zmrazeny, někdy je vhodné využít laser nebo elektrokauter (přístroj s elektrickým nožíkem, kuličkou určený k tepelnému ničení tkání, vypalování). V místě, kde byly nádory odstraněny, již nerostou, mohou se však objevit jinde na kůži. 

Hemangiom

Hemangiom je příznačný pro dětský věk. Jde o nezhoubný cévní nádor, který se liší zabarvením (povrchové jsou světle červené, v hloubce uložené tmavočervené až modročerné). Kapilární hemangiomy vznikají v prvních týdnech života a vyznačují se rychlým růstem. V dalších letech dochází k regresivním změnám, na povrchu se objevují bělavé vkleslé pruhy a ložiska.

U 90 % dětí dochází do sedmi let věku téměř k úplné regresi (ústupu onemocnění), proto se doporučuje vyčkat spontánní regrese a zbylé ložisko řešit chirurgicky nebo laserem. Velké kavernózní hemangiomy (obsahující dutiny) spontánně neregredují a vyžadují chirurgické řešení.

Histiocytomy

Pro mladší věkové skupiny jsou typické nezhoubné nádory (tužší kožní, různě zbarvený nádorek), naopak v druhé polovině života se objevují seboroické veruky (tzv. stařecké bradavice). Nazývají se histiocyomy.

Zhoubné nádory

Zhoubné nádory rostou velmi rychle, agresivně, metastazují (pronikají) do okolních tkání a ničí je. Naruší stěny cév a šíří se organismem cévní a mízní cestou do lymfatických uzlin a vnitřních orgánů. V konečném důsledku mohou vést až ke smrti. 

Bazocelulární karcinom – basaliom

Postihuje obvykle starší lidi, vyskytuje se na obličeji, hlavě, horních partiích trupu. U jednoho člověka může být basaliomů více, mohou se objevit znovu v jizvě po odstranění původního ložiska. Basaliom ve své první fázi vypadá poměrně nenápadně a připomíná malý uzlík, hrbol nebo ostře ohraničené ložisko červenohnědé barvy. Rozlišujeme tedy několik typů - nehojící se vřed, který mokvá a hnisá, lesklý hrbolek nebo červené ložisko se šupinami. Prakticky nemetastazuje.

Je nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem v populaci. Roste velmi pomalu, místně je velmi invazivní (pronikající). Pokud se včas neléčí, dochází k destrukci okolních tkání, což je pro pacienty náročné i psychicky, když si uvědomíme jeho umístění na krku nebo na hlavě. Pohlaví nehraje roli, v počtech výskytu jsou postiženi stejně ženy jako muži.

Spinocelulární karcinom – spinaliom

Objevuje se na různých částech těla, většinou právě v kůži u starších lidí. Vzniká ve zdravé kůži, nebo v kožním terénu sekundárně změněném (např. v jizvách, vředech, oblastech píštělí). Začíná jako tuhý, postupně se zvětšující uzel barvy kůže nebo načervenalé barvy. Často postihuje hřeby rukou, předloktí, obličej a šíji.

Je velmi agresivní v místě výskytu, může i metastazovat. Je mnohem méně častý oproti bazaliomu, riziková jsou místa na kůži, která jsou dlouhodobě vystavená slunci. 

Maligní melanom

Nádor z pigmentových buněk je nejvzácnější, ale zároveň nejnebezpečnější. Jeho výskyt se v posledních letech zvyšuje. Častější je u starších pacientů, ale objevuje se stále častěji u mladších věkových skupin. Může se vyskytnout kdekoli na těle, nejčastěji jsou to plochy, které se opalují nárazově.

Metastazuje do kůže, lymfatických uzlin i do vnitřních orgánů. Vzhledem k tomu, že je velmi jasně patrný na první pohled (je barevný, uložený na kůži), může být zachycen v raném stadiu, tedy s vysokou nadějí na úspěšnou léčbu. Chirurgické odstranění může potom znamenat úplné vyléčení. Bohužel i v dnešní době přicházejí pacienti s melanomy pokročilými, které brzy metastazují, léčba je svízelná a často neúspěšná. 

Melanom je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk - melanocytů. „Tyto buňky se normálně vyskytují ve velkém množství v kůži a oku, ale mohou být roztroušeny i v dalších orgánech napři. V močovém měchýři, trávicím strojí, v plicích. V těchto orgánech je však výskyt melanomu nízký,“ uvádí MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

 

Jak poznat, že je znaménko nebezpečné?

Pigmentové skvrny a mateřská znaménka je dobré pozorovat: jestli se nezvětšují, nemění barvu, neobjevují se na nich nějaké útvary (růžové skvrnky, vyvýšené plošky a bouličky, hrubá šupinatá ložiska, krvácející útvary apod.). Pokud zaznamenáte jakoukoli změnu, je nutné okamžitě navštívit odborníka. V anglicky mluvících zemích se sebevyšetření dělá podle této abecedy, užitečné je si tato písmena vrýt do paměti: 


A - asymetrie = projev na kůži má nepravidelný tvar, kterým se liší od ostatních pigmentových projevů kůže 
B - border = okraje jsou nepravidelné, rozplývající se hranice 
C - color = nepravidelné zbarvení, převažují různé odstíny hnědé i červné barvy, některé části mohou být často i růžové, červené, šedomodré i bílé 
D - diameter = rozměr projevu přesahuje 6 mm 
E - evolving = průběžné změny (velikosti, okrajů, tvaru, povrchu, subjektivních pocitů, charakteru růstu) 

Autor: Jana Nová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.