Mladí lidé pijí méně než jejich rodiče. Co je přesvědčilo? | Moje zdraví

Mladí lidé pijí méně než jejich rodiče. Co je přesvědčilo?

Mladí lidé pijí méně než jejich rodiče. Co je přesvědčilo?
Autor: iStock.com
30. března 2019 • 06:00

Více než milion dospělých Čechů nadměrně pije alkohol. Jsme tak dlouhodobě v první desítce spotřeby na světě. Dobrá zpráva je, že mladí pijí méně než jejich rodiče. Proč? Zajímá je dnešní kult zdravého stravování.

Průměrný dospělý Čech vypije 14,4 litru čistého lihu za rok, v Evropě je na tom hůře jen Litva a Moldávie. Informace ze zemí bývalého východního bloku a zejména Ruska je však třeba brát s rezervou, tady je stále ještě mnoho alkoholu nelegálního a doma připraveného. To ovšem nic nemění na tom, že situace u nás není dobrá.

I když samozřejmě více pijanů a těch, kteří mají s alkoholem problém, jsou muži, v Česku dlouhodobě roste počet alkoholiček. Zatímco v sedmdesátých letech byl poměr žen a mužů, kteří se léčili ze závislosti na alkoholu, zhruba jedna ku deseti, před patnácti lety pak jedna ku pěti, dnes je to jedna ku dvěma. Proč? Ženy žijí více samostatně, jsou emancipované, mají více peněz. Není divné, když jdou do restaurace bez mužů a navíc mají později děti. To znamená, že je těhotenství a mateřství nezastaví, a tak se už ve třiceti klidně stanou alkoholičkami.

Polovina vypitého alkoholu je pivo 

Na celkovou spotřebu alkoholu v České republice má velký vliv konzumace piva. Tento nápoj se na výsledku podílí 50 procenty. Problémy s alkoholem má každý sedmý dospělý Čech, uvádějí statistiky. Společenské náklady nadměrného pití alkoholu jsou ztráta produktivity, zdravotní náklady, dopravní nehody, kriminalita, prevence, úrazy, předčasná úmrtí a další. 

"Nestřídmé pití způsobuje i závažné zdravotní komplikace, které zatěžují zdravotní systém. V polovině případů se podílí na onemocnění jater (cirhóza či rakovina) a ve více než čtvrtině na rakovině slinivky či rakovině dutiny ústní, hltanu a jícnu. Léčba onemocnění zapříčiněných nadměrným pitím alkoholu je velice nákladná, navíc ne vždy zaručuje žádoucí výsledek," popisuje Denisa Kalousková, marketingová ředitelka Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

Dobrou zprávou je, že preventivní programy fungují, a tak se podle údajů WHO podařilo, že konzumace alkoholu u mladistvých v posledních letech klesá a průměrný věk při první zkušenosti s alkoholem naopak roste. Přispívají k tomu už 10 let i například akce „Pobavme se o alkoholu“, které pořádá společnost Pij s rozumem. Pozitivní dopady přednášek dokládá jak pokles konzumace alkoholu mezi mladistvými, tak dobrá informovanost o poskytnutí pomoci, pokud to někdo z jejich blízkých s alkoholem přežene. Podle dotazníkového šetření by se v modelové situaci správně zachovalo 80 procent dětí a dalších 15 procent by se snažilo poskytnout alespoň nějakou pomoc. 

Pomáhají módní trendy

Přednášky, besedy a edukační programy přispívají podle statistik k odsouvání věku, v němž děti a mladiství začínají pít. "I lepší životní úroveň dnešní společnosti nebo módní životní trendy zaměřené na zdravý životní styl tomuto jevu prospívají," komentuje situaci jeden z lektorů, Václav Buchta. Také chování a návyky dětí se za poslední desetiletí v mnohém změnily. Dnes školáky během přednášek více zajímá například to, jak alkohol funguje, co se děje s tělem pod vlivem alkoholu a jak poskytnout první pomoc, když to někdo v jejich okolí s alkoholem přežene. 

Mladí lidé se také mnohem méně ostýchají vyhledat pomoc, čemuž výrazně napomáhá dostupnost a dohledatelnost informací na internetových portálech a webech. Také v rámci přednášek jsou děti otevřenější. Často s lektory diskutují, kladou konstruktivní dotazy a svěřují se s osobními zážitky. 

Značné rozdíly ve zkušenostech s konzumací alkoholu mezi mladistvými lze podle lektorů pozorovat v závislosti na místě bydliště. Zde platí, že především ve větších městech jsou mladiství zkušenější než děti žijící na vesnici. Velkou roli ve vztahu dospívajících k alkoholu hrají výchova a vztahy, ve kterých se mladý člověk pohybuje. Podle dotazníkového šetření se však komunikace v rodinách na toto téma výrazně zlepšila. Právě s rodinnými příslušníky se děti o alkoholu baví nejčastěji, na druhém místě figurují kamarádi a škola. 

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.