Jak se léčí hlas? Podobně jako záda! Rehabilitací! | Moje zdraví

Jak se léčí hlas? Podobně jako záda! Rehabilitací!

Jak se léčí hlas? Podobně jako záda! Rehabilitací!
Autor: iStock.com
4. října 2019 • 06:00

Nejen zpěváci, ale často třeba i učitelé mívají problémy s hlasem. Jednoduše proto, protože si ho hodně namáhají. Jak lze léčit jejich problémy? Nové pracoviště spojuje jak elektrostimulaci, tak i hlasovou rehabilitaci. Díky tomu je léčba rychlejší a má lepší výsledky.

Jak se projeví porucha hlasu, si asi každý dokážeme představit. Postižení chtějí promluvit a namísto toho jen šeptají, sípají, chraptí, nebo dokonce zůstávají němí jako ryby. Medicína má pro tuto úplnou ztrátu hlasu odborný název „afonie“. Porucha může být způsobena jednak mechanicky – tedy různými uzlíky, výrůstky či polypy, jednak zánětlivými chorobami.

Řada pacientů má problémy související s dlouhodobým přetěžováním hlasu, léčbu potřebují i ti s obrnou hlasivkového nervu. V neposlední řadě pak nemocní, jejichž problémy s hlasem nejsou tělesného, ale psychického původu. Někdy mohou být hlasivky poškozeny během operace.

Nové pracoviště

Nemocní se mohou obrátit například na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny pražské Nemocnice Na Homolce. Zde nové pojetí rehabilitace zavedla fyzioterapeutka Mgr. Zuzana Kučerová spolu se svou kolegyní Mgr. Magdalenou Smílkovou. Odbornice totiž spojily dohromady dvě doposud používané metody: elektrostimulaci s hlasovou rehabilitací.

Běžná léčba probíhá tak, že pacienti s pooperačním poškozením hlasivek docházejí zvlášť na elektrostimulace k fyzioterapeutům a zvlášť, třeba jednou za měsíc, k foniatrům. S nimi si hlas procvičí a odnesou si pokyny, jak rehabilitovat za pomoci domácích řečových cvičení. „My jsme u nás začaly provádět oba způsoby rehabilitace současně a přineslo to výsledky. Na souboru pacientek jsme prokázaly, že se počet elektrostimulací, potřebných k navrácení hlasu, snížil o pět, ze 17 na 12, pokud se k nim současně přidala i hlasová reedukace,“ říká Mgr. Kučerová.

Jak vzniká hlas

K hlubšímu pochopení toho, jak léčba probíhá, je třeba vědět, jak vzniká hlas. Hlasové ústrojí je uloženo v hrtanu. Jeho základem jsou dva hlasové valy pokryté sliznicí, takzvané hlasivky – napjaté vepředu mezi chrupavkou štítnou, kde se navzájem pořád dotýkají, a vzadu mezi chrupavkami hlasivkovými. Mezi hlasivkami se vytváří hlasivková štěrbina, která má při dýchání tvar protáhlého, rovnoramenného trojúhelníku. Při mluvení však napětí svalu způsobí, že se k sobě hlasivky přiblíží. Hlas pak vzniká činností hlasivkových svalů a vlivem tlaku vydechovaného vzduchu.

Ke ztrátě řeči pak může kromě přetížení dojít následkem takzvané pooperační obrny hlasivek, která je způsobena útiskem, natažením či jiným poškozením hlasivkového nervu. Je to sice výjimečné, ale stává se to někdy po operaci štítné žlázy, po operaci krční páteře, krčních tepen či po chirurgickém řešení nádorových stavů v krku.

Jak vrátit hlas?

Pokud se pacienti dostanou do péče oddělení Rehabilitace a fyzikální medicíny Nemocnice na Homolce, jejich léčba začne kromě vstupních vyšetření korekcí správného držení těla pacienta, nácvikem správného dýchání a ošetřením jizev u pooperačních paréz, následuje elektrostimulace poškozené hlasivky. Poté přichází na řadu vlastní rehabilitace a reedukace hlasu. Pacienti chodí zpravidla třikrát týdně, ze vzdálenějších míst republiky ale mohou dojíždět jen dvakrát nebo jednou týdně.

K tomu, aby odborníci mohli posoudit pokrok, mají pacienti z Hudební fakulty Akademie múzických umění zapůjčený přístroj na měření hlasového pole. „Je to pro nás i pro pacienta užitečná zpětná vazba, protože na grafech vidíme, jak se hlas díky rehabilitaci zlepšuje,“ uvádí Kučerová. Rozhodujícím faktorem k ukončení rehabilitace pak podle ní nejsou jen výsledky z hlasového pole, ale i objektivní zhodnocení hlasu pacienta.

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.