Bulka v prsu nemusí být rakovina | Moje zdraví

Bulka nahmataná v prsu je pro pacientku šok, ale ne vždy znamená rakovinu

Bulka nahmataná v prsu je pro pacientku šok, ale ne vždy znamená rakovinu
Samovyšetření prsu je pro rozpoznání cysty nejdůležitější. • Autor: shutterstock.com
7. ledna 2022 • 14:00

Moment, kdy si žena v prsu nahmatá bulku, bývá šokující. Zpravidla se ihned vynoří strach, obava ze zhoubného bujení. Pravda však je, že zdaleka NE každý útvar na těchto místech je skutečnou hrozbou. To ale musí posoudit lékař, proto s dalším vyšetřením neotálejte!

Pojďme se věnovat „obyčejným“ cystám, které nás sice mohou obtěžovat svou přítomností, ale jinak zpravidla nepředstavují zásadní zdravotní riziko. Orientovat se v této problematice nám pomůže MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., zakladatelka Breast Unit Prague – Mamma Centrum Háje v Praze. „V prvé řadě je třeba říci a stále dokola opakovat, že pravé cysty nejsou nemocí prsu, a to ani tehdy, když jich má žena v prsech veliké množství. Toto vyjádření vůbec není v protikladu s faktem, že cysty mohou být skutečně obtěžující. Některé ženy si svých cyst ,užívají‘ dokonce celoživotně.“

Video se připravuje ...
Video: Jak provádět samovyšetření prsuVIDEO 

Příčiny nejsou jednoznačné

„Současná úroveň poznání však nedokáže jednoznačně určit příčiny vzniku, neumí ani vytipovat, u které ženy se budou objevovat s vyšší pravděpodobností. Rovněž není jisté, že pokud má cysty matka, musí je také mít dcera. Cysty jsou velmi častou součástí prsní žlázy, vlastně patří do určité normy, a proto cystická prsa nevnímáme jako nemocná, hovoříme jen o cystickém typu žlázy – tedy o nezávadném stavu žlázy,“ uvádí na pravou míru zbytečné obavy mnohých žen lékařka. „Už ze samé hormonální podstaty tvorby cyst je jasné, že je nejčastěji nacházíme u mladších ročníků,“ dodává.

Lékař často odhalí cystu nebo více cyst u ženy, která o tom dosud vůbec neví (protože jí cysty nečiní žádné obtíže), během preventivního vyšetření – v tom případě se doporučuje, aby se o nich vůbec nezmiňoval. Proč? „Dříve totiž existoval trend, že se objevené cysty v prsech pravidelně kontrolovaly, což pak vedlo k neklidu ženy (pseudopacientky), která žila v neustálých obavách… Ještě v 90. letech minulého století se cysty běžně operovaly. Bylo to zejména proto, že lékaři diagnostici neměli v ruce tak skvělá zobrazovací zařízení, jaká máme dnes, nebyli proto schopni jednoznačně říci, zda jde skutečně pouze o cysty. V dnešní době se operace cysty vnímá jako zbytečný, ženu poškozující zákrok. Mamodiagnostik v současnosti musí umět na základě vyšetření (zejména ultrazvukem) vyhodnotit všechny jednoznačné známky nezhoubnosti a ujistit ženu o nevýznamnosti jejího nálezu v prsech,“ říká MUDr. Skovajsová.

Vliv hrají i hormony

Existuje určitý druh cyst pouze ve spojení s menstruačním cyklem – objeví se či zvětší a posléze opět „splasknou“ v závislosti na hormonální aktivitě. „Ženy, které ve svých prsech mají mnohočetné cysty, dobře znají cyklické změny, kterými jejich prsní žláza každý měsíc prochází. Některé si stěžují na větší obtíže okolo ovulace, jiné bolí prsy více před menstruací. Zmíněné cyklické obtíže se projevují především u cyst, které jsou více hormonálně vázané. Tyto pak velmi rychle zmizí po přechodu – tehdy konečně nastane v dříve bouřlivých prsech hormonální klid. Některé ženy mají cysty celoživotně, o jejich přítomnosti v prsech však prakticky nevědí, neobtěžují je ani bolestivostí, ani tlakem. Jde o prozatím nerozluštěné otázky. Proč některé ženy cysty obtěžují a u ostatních jsou zcela němé, bez příznaků, skutečně nevíme,“ vysvětluje lékařka.

CT vyšetření je v případě cysty zakázáno

Přináší hojný vznik cyst v prsech nějaké zvýšené riziko vzniku rakoviny? Ultrazvuk, mamograf, CT či magnetická rezonance – které z těchto metod vyšetření se využívají nejvíce? MUDr. Skovajsová k tomu říká: „Cysty nespojujeme se zvýšeným rizikem rakoviny prsní žlázy, neboť vznikají na zcela jiném podkladu. Rakovina je selhání imunity, kdy se do organismu vloudí závadný ,program‘. Přítomnost cyst nicméně někdy může komplikovat dobrou přehlednost prsní žlázy, zkušený mamodiagnostik by si však měl s danou situací poradit. Nejspolehlivějšími metodami pro rozpoznání cyst a jejich nezhoubných parametrů (známek) jsou mamograf a ultrazvuk. Magnetická rezonance je v tomto případě drahá a zbytečně provedená metoda, která k popisu cysty nepřidá žádné další významné informace. Vyšetření počítačovou tomografií (CT) se pro vyšetření žlázy prsů nehodí vůbec, dokonce není dovoleno.“

Vznik cysty bývá provázen bolestí a náhlým objevením hmatné bulky v místě, kde předtím žádný pohmatem zjistitelný útvar nebyl. Bulka je pružná, kůže se nad ní volně pohybuje. Ovšem pokud dojde k zánětu jejího obsahu, bude se tato velmi bolestivá cysta jevit jako pohmatově tvrdý útvar, kdy klouzání kůže pro bolest ani není možné zjistit. Ani v této chvíli nepodléhejte panice! Nádor nikdy nebolí tak akutně jako cysta se zánětem.

Kdy je třeba ověřit nález punkcí?

Pokud mamografické ani ultrazvukové vyšetření nedokáže přesně ukázat všechny důležité známky, jež potřebujeme pro stanovení jednoznačné diagnózy nevýznamné cysty, pak je nejrychlejším a zcela elegantním způsobem právě punkce. Tenkou jehlou se za kontroly ultrazvuku obsah cysty odsaje a tím se terén zpřehlední. Punkce (malý, lehce nepříjemný zákrok) se provádí při místním umrtvení, ženy ho vnímají velmi dobře a nebojí se přijít na punkci ani opakovaně.

Velké odolné cysty, jež se odsávají (punktují) proto, že bolí a tlačí, se totiž v některých případech musejí odsát vícekrát. Nicméně pokud je lékař šikovný a při punkci provede několik drobných manévrů, které žena ani nepostřehne, může se mu podařit, že se cysta již znovu nenaplní. Tímto způsobem však nelze odsát bulku, která není cystou.

Někdy samy zmizí

Existují též případy samovstřebání cyst. Lze ale jejich vzniku nějakým způsobem úplně předejít? A mohou zde pomoci přírodní látky či určité specifické metody? „V závislosti na hormonálních změnách, které zase mohou velmi záviset na stravování a na celkovém životním stylu, dochází ke spontánnímu vymizení cyst velmi často. Co můžeme radit ženám, které trpí výraznými cyklickými bolestmi? Některé udávají, že jim citlivé, bolavé prsy (takzvaná mastodynie) dokonce nedovolí spát, při chůzi ze schodů si je musí podpírat rukama… Velmi dobré zkušenosti bývají kupříkladu s užíváním vitaminu E ve spojení s pupalkou dvouletou nebo kombinace rostlinných matečných tinktur (například s drmkem obecným),“ říká MUDr. Skovajsová.

Některé ženy též pociťují mírnění obtíží při užívání kyseliny listové (acidum folicum). Vzniku cyst jako takových se zřejmě předejít nedá, i když odborníci na tradiční čínskou medicínu nebo jinou u nás běžně nerozšířenou metodu by se mnou asi polemizovali. Jde přece o poruchu určitých regulací, což právě tyto léčebné směry řeší více než zde etablovaná západní medicína…

Panika není na místě

Na závěr je nutné zdůraznit, že dobře diagnostikovaná cysta v prsou není nemoc, ale z hlediska lidského zdraví stav, který nás může někdy nepříjemně obtěžovat. Přes to všechno platí, že pokud si v prsech nahmatáte něco nového, třeba právě vzniklou cystu (viz např. instruktážní video o samovyšetření na: www.buprague.cz), vyhledejte akreditované screeningové centrum a nechejte se vyšetřit odborníkem na mamodiagnostiku. Je vždy třeba pečlivě prozkoumat, co se to vlastně v prsu/prsech odehrává, celou situaci nepodceňovat, ale ani nepodlehnout zbytečné panice.

Cysty jsou dutinky vyplněné tekutinou. Vytvářejí se zřejmě společným působením hormonálních a fyzikálních změn. Při určité nerovnováze ve složitých hormonálních dějích v prsní žláze dochází k přebytku tekutiny, která se hromadí v některých částech žlázy – převážně v mlékovodech. Hormonální obsah je buď čirý, nebo má různé zabarvení, což je patrné při punkci cysty.

Při vyšetření prsů lékař může též nalézt ložiska cystám pouze podobná. Jde o zcela jinou kategorii nálezů, některé z nich mohou být i nebezpečné. České ženy si mohou být jisté, že pokud byly na vyšetření v akreditovaném screeningovém centru (seznam viz: www.mamo.cz), k záměně nevýznamné hormonální cysty a cystě podobné léze nedojde.

Za cysty podprsenka nemůže

Souvislost mezi úrazem či špatným výběrem podprsenky a vznikem cysty? Nikdy nebyla popsána… „Ze své více než 20leté praxe rovněž nemám žádná pozorování, která by to potvrdila. Občas ve spojení se zvláště těžkým úrazem, například při autohavárii, můžeme v prsu odhalit kolekci tekutiny, tedy cystě podobné ložisko. Tehdy však jde o krvácení do žlázy, což je cystě podobná bulka, ne však jednoznačná cysta vzniklá na hormonálním a fyzikálním podkladu,“ podotýká MUDr. Skovajsová.

Odborná spolupráce: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., Breast Unit Prague – Mamma Centrum Háje, Praha

 

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.