10 tipů, jak posílit důvěru ve vztazích. Nebo jak ji zaručeně zničit! | Moje zdraví

10 tipů, jak posílit důvěru ve vztazích. Nebo jak ji zaručeně zničit!

 • 10 tipů, jak posílit důvěru ve vztazích. Nebo jak ji zaručeně zničit!
  Posilování vzájemné důvěry • Autor: iStock.com
  29. června 2022 • 05:00

  Vzájemná důvěra mezi lidmi je základním stavebním kamenem pro kvalitně fungující vztah. Abychom my důvěřovali druhým a oni nám. Ať už se jedná o partnerský vztah, nebo ten rodičovský. Jak vzájemnou důvěru posílíte? A čím ji absolutně zničíte?

  1. Autenticita a předvídatelnost

  Mezi dva základní pilíře, na nichž stojí kvalitní mezilidské vztahy, patří autentičnost a předvídatelnost. Proto, aby nám druzí důvěřovali, musíme být autentičtí a předvídatelní. Pokud dítě či partner netuší, co se stane, protože často měníme své názory, reakce a  postoje, je zmatený a dostává strach. Autenticita souvisí s pravdou. Víc předstíráte, nebo říkáte, co opravdu cítíte? Důvěřujeme lidem, u nichž vnímáme, že jsou autentičtí, že si nepotřebují vytvářet falešnou image. Důležitou součástí důvěry je i dle globálního stratéga, kouče a spoluautora knihy Rodina jako tým Jana Mühlfeita sebepoznání. To vede k poznání druhého člověka a k rychlejšímu budování vzájemné důvěry. „Pokud se lidé, kteří si navzájem rozumějí, neshodnou a jeden druhému argumentuje, ani jeden z nich nevnímá nesoulad jako nepřátelský útok. Oba dva respektují odlišný názor druhého. Rozumíme-li tedy sami sobě a druhým, dokážeme porozumět i jejich argumentům,“ říká Honza Mühlfeit. Pro budování důvěry v rodině je dle něj důležité nastavení si řádu a jasných pravidel, která tvoří mantinely rodinného života, a otevřená komunikace mezi rodiči a dětmi a naslouchání si.

  Video se připravuje ...
  Zamilovali jste se na letní dovolené? Co udělat pro to, aby láska vydržela?VIDEO 

  Čím důvěru zaručeně zničíte? Ve výchově zaručeně fyzickými tresty, které dokážou vztah do budoucna velmi narušit. Fyzické tresty vyvolávají strach a motivace strachem funguje pouze krátkodobě.

 • 2. Držte slovo

  Smyslem budování důvěry je, aby ostatní věřili tomu, co říkáte. Platí to nejen ve vztahu k dětem, jak jsme zmiňovali v bodě jedna, ale i ve vztazích s ostatními.  Mějte však na paměti, že budování důvěry vyžaduje nejen dodržovat sliby, které dáváte, ale také nedávat sliby, které nejste schopni dodržet. Když dodržíte své slovo, ukážete ostatním, co od nich očekáváte, a na oplátku bude pravděpodobnější, že se k vám budou chovat s respektem a rozvinou v tomto procesu další důvěru.

 • 3. Nepovažujte své vztahy za samozřejmost

  Důvěra často vyplývá z důslednosti. Nejvíce důvěřujeme lidem, kteří jsou tu pro nás v dobrých i zlých časech. Pravidelně někomu ukazovat, že jste tu pro něj, je účinný způsob, jak budovat důvěru.

 • 4. Neskrývejte své pocity

  Být otevřený ve svých emocích je často účinný způsob, jak vybudovat důvěru. Pokud lidé navíc vědí, že vám na nich záleží, je pravděpodobnější, že vám budou důvěřovat. Profesionální kouč Carthage Buckley uvádí na serveru Positive Psychology důležitý fakt, že emoční inteligence hraje zásadní roli při budování důvěry. „Uznat své pocity, naučit se pracovat s emocemi a podniknout produktivní kroky k otevření se znamená, že nepopíráte realitu – to je klíč k budování důvěry.“

 • 5. Oceňte sebe i ostatní

  Uznání a ocenění hrají důležitou roli při budování důvěry a udržování dobrých vztahů. Uznání a ocenění úsilí druhých ukazuje váš talent pro vedení a týmovou práci a zvyšuje důvěru ostatních ve vás. Na druhou stranu, pokud lidé neprojevují uznání za dobrý čin, působí sobecky. A sobectví ničí důvěru.

 • 6. Přiznejte si své chyby

  Když se pokusíte skrýt své chyby, lidé vědí, že jste nečestní. Tím, že jste otevření, ukazujete svou zranitelnou stránku, což pomáhá budovat důvěru s ostatními lidmi. Je to proto, že vás vnímají spíše jako oni – každý dělá chyby. Pokud budete předstírat, že nikdy neděláte chyby, ztížíte ostatním, aby vám důvěřovali, protože tak mezi sebou vytváříte rozdíl. Když všechno, co člověk vidí, je „dokonalost“, kterou promítáte, pravděpodobně vám nebude věřit.

 • 7. Zvažte zklamání

  „Budování důvěry vyžaduje, abyste se otevřeli potenciálnímu riziku zranění. Může to být odhalování věcí, které vás děsí, nebo odhalování aspektů sebe sama, které nepovažujete za atraktivní. Jinými slovy, důvěra se rozvíjí, když naši partneři mají možnost nás zklamat nebo nám ublížit, ale neudělají to,“ poukazuje na další cestu k budování důvěry klinická psycholožka Andrea Bonior. V důvěře hraje důležitou roli respekt. Jedním z emocionálně nejtrvalejších způsobů, jak nám mohou naši partneři ublížit, je, když nás podceňují nebo se na nás dívají s povýšeností či pohrdáním, protože nedostatek respektu ničí důvěru.

 • 8. Znovuzískání důvěry po nevěře

  Jistými zabijáky důvěry je bezesporu lhaní, podvod či nevěra. Pokud vám někdo lhal nebo vás emocionálně zranil, může trvat velmi dlouho, než se znovu naučíte důvěřovat. Můžete si automaticky myslet, že byste se měli s osobou, která vás zradila, rozejít či přerušit vztahy. Ale co když nechcete? Daný člověk pro vás v životě znamená mnoho, máte spolu děti, firmu či jiné spojení. „Když byla důvěra narušena, například po podvádění, a vy se snažíte obnovit důvěru, nemusí být moudré hodit najednou všechny své pochybnosti stranou,“ říká  Andrea Bonior. Pokud však stále doufáte, že obnovíte důvěru, budete muset nechat některé své pochybnosti odejít nebo je pozastavit, abyste svému partnerovi dali šanci. Je extrémně náročné zůstat v přítomnosti a jít do budoucnosti poté, co vás někdo podvedl, neboť máte tendenci se neustále vracet do minulosti. I když někdo, kdo byl podveden, má právo cítit se zraněný, naštvaný nebo smutný, pokud se těchto pocitů nemůže zbavit, může to být známkou toho, že vztah nemůže pokračovat.

 • 9. Rozvíjejte svou vlastní sebedůvěru

  Sebedůvěra je důležitý koncept, protože její vlastnictví vám umožňuje chránit své vlastní potřeby a být v bezpečí. Umožňuje vám věřit, že se zvládnete přenést přes náročné situace, a umožňuje vám také praktikovat laskavost k sobě, spíše než usilovat o dokonalost.

 • 10. Budování důvěry vyžaduje čas

  Budování důvěry je každodenním závazkem. Nedělejte tu chybu, že očekáváte příliš mnoho příliš brzy. Abyste si vybudovali důvěru, dělejte nejprve malé kroky a přijměte malé závazky a poté, jak důvěra poroste, budete snáze přijímat větší závazky. Důvěřujte a na oplátku důvěru i dávejte.

Autor: Petra Kubalová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.