Monoklonální protilátky: Co to je, kde se vzaly a proč se nyní skloňují ve všech pádech | Moje zdraví

Monoklonální protilátky: Co to je, kde se vzaly a proč se nyní skloňují ve všech pádech

Monoklonální protilátky: Co to je, kde se vzaly a proč se nyní skloňují ve všech pádech
Podávání monoklonálních protilátek. • Autor: Reuters
22. listopadu 2021 • 06:00

Neutralizační monoklonální protilátky proti viru SARS-CoV-2 jsou novou možností terapie COVID-19 pro pacienty s mírným průběhem onemocnění a vybranými rizikovými faktory. Například na Klinice infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK je tato léčba možná od 21. dubna 2021.

Co je monoklonální protilátka?

Protilátka (imunoglobulin) je specifická bílkovina vytvářená specifickým typem bílých krvinek. Každá protilátka se může specificky navázat na jednu určitou molekulu (antigen). Při podání antigenu do organismu může vzniknout celá řada různých protilátek, každá z nich se váže na jinou část antigenu.

Video se připravuje ...
Aplikace třetí dávky očkování proti covidu - vše, co potřebujete vědětVIDEO 

Pro léčebné účely jsou připravovány protilátky produkované buňkami (plazmocyty), které pocházejí z jediné výchozí buňky (jsou jejím klonem), protilátky produkované tímto klonem jsou všechny identické (monoklonální). Průmyslově je produkují speciálně upravené buňky pěstované ve speciálních kulturách.

Původ monoklonálních protilátek

Monoklonální protilátky byly primárně získány jako protilátky produkované zvířecími (např. myšími) buňkami, ty by však u člověka samy vyvolaly imunitní reakci (alergii, anafylaxi). Proto jsou metodou genetického inženýrství upravovány, větší část protilátky tvoří lidská bílkovina a jen menší část původní zvířecí (část rozpoznávající antigen). Takové protilátky se nazývají chimérické nebo humanizované (mají menší podíl zvířecí bílkoviny) a některé protilátky jsou plně lidské (humánní).

Názvy protilátek končí na -mab (odvozeno z anglického monoclonal antibody = monoklonální protilátka), název protilátek chimérických je zakončen –ximab, humanizovaných –zumab a humánních –mumab

Mechanizmus účinku protinádorových monoklonálních protilátek:

  • protilátky proti povrchovým antigenům (receptorům) nádorových buněk, blokují signální funkci receptoru a/nebo aktivují na protilátkách závislou buněčnou cytotoxicitu (alemtuzumab, blinatumomab, cetuximab, daratumumab, dinutuximab beta, elotuzumab, izatuximab, mogamulizumab, necitumumab, obinutuzumab, panitumumab, pertuzumab, rituximab, trastuzumab a kombinace pertuzumab a trastuzumab)
  • konjugované protilátky proti povrchovým antigenům (receptorům) nádorových buněk, které (kromě výše uvedeného účinku) mají navázaný (konjugovaný) jiný lék (cytostatikum, radioaktivní látku), který se uvolňuje až uvnitř buňky a působí tak jen na tuto buňku (belantamab mafodotin, brentuximab vedotin, gemtuzumab ozogamicin, ibritumomab tiuxetan, inotuzumab ozogamicin, polatuzumab vedotin, trastuzumab emtansin)
  • protilátky blokující mechanizmy, kterými nádorová buňka inaktivuje imunitní reakci T-lymfocytů. Nazývají se regulátory kontrolního bodu (atezolizumab, avelumab, cemiplimab, dostarlimab, durvalumab, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab)
  • protilátky s antiangiogenním účinkem blokující tvorbu nových cév (bevacizumab, ramucirumab)
  • protilátka bránící aktivaci kostních buněk - osteoklastů, čímž se snižuje odbourávání kosti (např. při metastázách) (denosumab)

Léčbu indikuje praktický lékař, popř. jiný ambulantní specialista, pokud pacient splňuje indikační kritéria (viz níže v textu). Jedná se o ambulantní jednorázové podání intravenózní infúze, které je třeba objednat v rezervačním systému FNB.

Autor: Valentina Lebová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.