Test osobnosti: Pouhé 4 obrázky odhalí, co jste zač | Moje zdraví

Test osobnosti: Pouhé 4 obrázky odhalí, co jste zač

10. března 2021 • 06:00

Rychlý test osobnosti se čtyřmi obrázky zobrazujícími životní situace vám napoví, jestli jste povahou spíš generál, politik, ochránce, tvůrce, či léčitel. Vyzkoušejte ho a během chvilky budete znát pravdu.

Test osobnosti s názvem Myers-Briggs Type Indicator byl vytvořen během II. světové války, aby pomohl ženám získat práci a nahradit tak muže, kteří odešli na frontu. Díky výsledkům jednoduchého testu se jim podařilo lépe získat efektivní práci. Některé západní firmy používají tento test osobnosti při výběru uchazečů o volná pracovní místa dodnes.

Podívejte se na následující obrázky a vyberte na nich situaci, která vás nejlépe vystihuje. Písmeno, kterým je označena, si zapište na papír. Výsledná kombinace čtyř písmen definuje vaši osobnost. Výsledky najdete pod obrázky.   

Obrázek 1

Jste úplně vyčerpaní, protože jste měli velmi náročný týden. Jak budete trávit víkend?

E, Zavolám svým přátelům a zeptám se na jejich plány. Slyšel jsem, že se otevřela nová restaurace / v kinech dávají novou komedii / v obchodech jsou velké slevy. Měli bychom vyrazit všichni spolu.

I, Vypnu si vyzvánění a zůstanu doma. Podívám se na novou epizodu oblíbeného seriálu a dám si horkou koupel s knížkou.

Autor: brightside.me

Obrázek 2

Který z těchto dvou postojů vám vyhovuje více?

S, Nejdůležitější pro mě je to, co se děje tady a teď. Posuzuji skutečné situace a věnuji pozornost detailům.

N, Fakta jsou nudná. Rád(a) sním a představuji si nadcházející události. Spoléhám více na intuici než na informace. 

Autor: brightside.me

Obrázek 3

Konkurent vašeho současného zaměstnavatele se vás snaží nalákat na práci u něj. Máte pochybnosti, protože plat je tam mnohem vyšší a kolegové jsou lepší, než ve vaší současné práci. Váš momentální šéf vám ovšem naznačil, že vás po svém odchodu do důchodu doporučí na své místo. Jak se rozhodnete?

T, Zjistím si všechny dostupné informace o konkurenci, požádám svého kamaráda/kolegu o radu a nakreslím si přehledný graf se všemi klady a zápory. V takových případech je důležité zvážit všechny argumenty a posoudit situaci s chladnou myslí.

F, Vyslyším své pocity. Vždy se snažím následovat své srdce. 

Autor: brightside.me

Obrázek 4

Do svatby vašich blízkých přátel zbývají už jen 2 týdny a vy se podílíte na přípravách. Jak to probíhá?

J, Před měsícem jsem vybral(a) kapelu, dal(a) jsem dohromady fotopříběh snoubenců, mám sepsaný proslov a vybrané šaty, pro nevěstu jsem zařídil(a) schůzku se stylistou. Raději dělám všechno s předstihem.

P, Proč se připravovat? Budu se bavit, svatba je přece radostná událost! Proslov zvládnu díky improvizaci, nejlepší věci se stejně odehrávají spontánně.

Autor: brightside.me

Výsledky testu osobnosti

Kombinace ESTJ – MANAŽER

Jste praktičtí a důslední, chcete mít ve všem pořádek, čehož dosahujete tím, že vše pečlivě plánujete. Především ale chcete lidi přesvědčit o své pravdě a přimět je myslet tak, jak myslíte vy. Díváte se na život střízlivě a především důvěřujete faktům. Jste otevřeni komunikaci, poznávání nových lidí, máte rádi dobrodružství a rádi trávíte čas s přáteli. Nikdy se nezapomínáte starat o své blízké a umíte dát najevo své city.
Tato kombinace definuje 11 % mužů a 6 % žen.

Kombinace ENTJ – VELITEL

Život je pro vás boj a nebojíte se extrémů. Jelikož jste riskantní a odvážní, snadno se pro něco nadchnete. Současně ovšem zcela adekvátně vyhodnotíte své schopnosti i silné a slabé stránky, takže úspěch vás obvykle nemine ani v situacích, které jsou pro vás zcela nové. Jste otevřeni novým nápadům, myslíte pozitivně a pravděpodobně máte rádi soutěžení, sport a vše, co s tím souvisí.
Tato kombinace definuje 3 % mužů a jen 1% žen.

Kombinace ESFJ – UČITEL

Vycházíte velmi dobře s lidmi a jste středem každého večírku, oslavy nebo jiné společenské události. Jste pozorní, starostliví a vždy připraveni pomoci, i když někdy musíte obětovat své osobní zájmy. Přesto jste velmi nezávislí a zpravidla získáte vše, co chcete, bez cizí pomoci. Od svých blízkých očekáváte pouze emocionální podporu.
Tato kombinace definuje 17 % žen a 8 % mužů.

Kombinace ESTP – GENERÁL

„Účast je důležitější než vítězství.“ Tohle motto se vás rozhodně netýká. Snažíte se dosáhnout svých cílů jakýmkoli způsobem, i kdybyste měli použít fyzickou sílu. Držíte se přesného plánu a nemáte rádi kompromisy. Jste rozený bojovník, velmi aktivní a sebeorganizovaný. Dokážete objektivně vyhodnotit každou situaci a rychle a přesně reagovat.
Tato kombinace definuje 6 % mužů a 3 % žen.

Kombinace ENFJ – MENTOR

Jste emotivní a upovídaní, pravděpodobně se projevujete bohatou mimikou a gestikulací. Jste velmi empatičtí vůči emocím druhých lidí a dokážete odhalit i tu nejmenší neupřímnost. Pozor, v milostných vztazích jste velmi žárliví a nedůvěřiví. Jste připraveni čelit všemu, co přijde, protože jste schopní dopředu odhadnout, jak se která situace vyvine. 
Tato kombinace definuje 3 % žen a 2 % mužů.

Kombinace ENTP – OBJEVITEL

Jste generátor nápadů, vždy se snažíte vytvořit něco nového. Snadno se přizpůsobíte neznámým prostředím a rychle si osvojíte různé pracovní metody. Kvůli svému odporu k tradicím a rutině velmi často měníte své profesionální sféry a koníčky a stáváte se inovátorem a průkopníkem. Důležité pro vás je, když můžete nejen rozvíjet nové nápady, ale také je předávat ostatním a realizovat je.
Tato kombinace definuje 4 % mužů a 2 % žen.

Kombinace ESFP – POLITIK

Dokážete odhalit příležitosti ve svém okolí a velmi často používáte tuto dovednost k manipulaci s lidmi. Při komunikaci s nimi sledujete především své osobní zájmy. Zároveň se však snažíte na každého udělat dojem a vytvořit si image člověka, kterému zas tak o moc nejde. Stojíte pevně v přítomném okamžiku a neradi ztrácíte čas. Vyžadujete rychlé výsledky, příčí se vám byrokracie.
Tato kombinace definuje 10 % žen a 7 % mužů.

Kombinace ENFP – ŠAMPION

Jste energičtí a zvídaví a máte dobře vyvinuté tvůrčí schopnosti. Kombinujete povahu introvertů i extrovertů, což je důvod, proč nejen snadno vycházíte s lidmi, ale také se do nich umíte vcítit. Jste velmi dobří v poradenství. Život vnímáte se vší rozmanitostí, máte velmi bohatou představivost a vysoké IQ. Jste velmi harmonický člověk, který si dokáže udržet vyrovnanost i ve velmi rychle se měnícím prostředí.
Tato kombinace definuje 10 % žen a 6 % mužů.

Kombinace INFP – LÉČITEL

Jste snílek a vaše vnitřní harmonie a sebevědomí jsou vždy na prvním místě. Většina vašeho myšlení se odehrává hluboko uvnitř vás. Přesto jste schopni předvídat události a dobře rozumět lidem. Dbáte na svůj zevnějšek, rádi se hezky oblékáte a snažíte se vypadat dobře za všech okolností. Nejste ovšem příliš šetrní a často ztrácíte smysl pro čas a realitu.
Tato kombinace definuje 5 % žen a 4 % mužů.

ISFP – SKLADATEL

Radost umíte najít v jednoduchých věcech, snadno zvládáte rutinu a stereotyp. Rádi se cítíte potřební, a proto vždy pomáháte jiným lidem, ale nikdy nezasahujete do jejich komfortní zóny. Nesnášíte konflikty a dokážete lidi nejen usmířit, ale také pobavit a rozesmát. Jste praktičtí, starostliví, něžní, spolehliví a věrní partneři. Berete tento svět takový, jaký je, a nikoho se nesnažíte vést a manipulovat.
Tato kombinace definuje 10 % žen a 8 % mužů.

Kombinace INTP – ARCHITEKT

Jste intelektuál a filozof, nemáte rádi přílišnou expresivitu. Vždy hledáte klidné emoce a pohodlí. Při rozhodování jste velmi opatrní, raději nejdříve analyzujete a nacházíte souvislosti mezi minulostí, přítomností a budoucností. Jste velmi citliví na změny a nezvládáte je snadno. Vždy se snažíte shromáždit všechna fakta, myšlenky a nápady, a proto jste velmi často ve stresu a napětí.
Tato kombinace definuje 5 % mužů a 2 % žen.

Kombinace INFJ – PORADCE

Jste dokonalí ve vnímání lidí a jejich vztahů. Můžete snadno identifikovat nálady a skryté talenty, a proto vás lidé často žádají o radu. Jste však velmi zranitelní a nesnesete agresi a nedostatek lásky. Vaším hnacím motorem je intuice namířená nikoli ven, ale dovnitř. Nikdy se nepřestáváte učit, přičemž za hlavní prioritu považujete svůj osobní rozvoj. Poznáváním sebe sama pomáháte i ostatním.
Tato kombinace definuje 2 % žen 1 % mužů.

Kombinace INTJ – INSPIRÁTOR

Máte velice bohatý vnitřní svět, odkud čerpáte někdy až neuvěřitelné nápady. Usilujete o dokonalost a chcete zlepšit všechno a všechny – včetně sebe. Ve vztazích s lidmi však máte určité potíže a velmi často se od nich záměrně distancujete, abyste ukázali svou nezávislost. Umíte si určit priority a můžete plně důvěřovat své intuici.
Tato kombinace vystihuje 3 % mužů a 1 % žen.

Kombinace ISFJ – OCHRÁNCE

Ve vztazích nemůžete vystát faleš a neupřímnost. Striktně rozlišujete "své" od "cizích" lidí a udržujete si od nich odstup. Pro lidi "uvnitř vašeho kruhu" jste ochotní udělat téměř cokoli a nikdy na oplátku nic nežádáte. Jste pozorní, laskaví, starostliví a velmi opatrní ke slovům a činům. Vaším hlavním cílem je pomáhat lidem a dělat je šťastnějšími.
Tato kombinace definuje 19 % žen a 8 % mužů.

Kombinace ISTP – TVŮRCE

Máte technické myšlení a rádi vyrábíte věci ručně. Nespěcháte s rozhodováním a vyznáváte heslo "Dvakrát měř, jednou řež". Vždy však dodržujete termíny a od přírody jste velmi přesní. Tento svět vnímáte prostřednictvím pocitů a váš názor na to, co se děje kolem vás, je velmi objektivní a konkrétní. Od přírody komunikujete, ale odmítnete komunikaci, jakmile se setkáte s neupřímností.
Tato kombinace definuje 9 % mužů a 2 % žen.

Kombinace ISTJ – INSPEKTOR

Jste přemýšliví, zodpovědní a důvěryhodní. Nikdy ale neberete věci tak, jak jsou, vždy dopředu analyzujete všechny informace. Nezajímáte se o dlouhodobou komunikaci, dáváte raději přednost rychlé a trefné. Jste zaměřeni na konečný výsledek. Máte rádi přísnost a pořádek, často se chováte až pedantsky. Nestavíte si vzdušné zámky, ale žijete pouze v režimu "tady a teď".
Tato kombinace definuje 15 % mužů a 7 % žen.

Autor: Marie Bezděková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.