Maslowova pyramida lidských potřeb: Co je pro nás v životě skutečně důležité? | Moje zdraví

Maslowova pyramida lidských potřeb: Co je pro nás v životě skutečně důležité?

Maslowova pyramida lidských potřeb: Co je pro nás v životě skutečně důležité?
... • Autor: istock.com
2. května 2023 • 06:00

Vytvořil ji Abraham Maslow. Jeho pyramida vám jasně napoví, jaké potřeby, jež potřebujeme uspokojit, zaujímají prvenství. Tušíte, jaké to jsou? 

Přemýšleli jste někdy nad tím, co je pro vás v daný moment skutečně důležité? Jak moc toužíte po nových botách, když vám není dobře, nebo jak moc vám záleží na tom, zda děláte vysněnou práci, když jste zrovna po rozchodu? 

Video se připravuje ...
Testy osobnosti: EnneagramVIDEO 

Podle Maslowa jde o to, že pokud člověk není spokojený se svými základními potřebami, vůbec neřeší ty další. Ty přijdou na řadu až ve chvíli, kdy jsou základní potřeby člověka komplexní.

Potřeba člověka je definována jako stav nadbytku, nebo naopak nedostatkuNeřešením potřeb se v dlouhodobém horizontu vytváří deprivace. Potřeby jsou u každého člověka jiné a mění se věkem. 

Maslow rozdělil potřeby podle toho, jakou hodnotu pro nás mají. Od základních, nižších potřeb až po ty vyšší. Zároveň zdůraznil, že v okamžiku uspokojení nižších potřeb máme tendenci toužit po vyšších potřebách. V praxi to znamená, že potřeby, které se nacházejí na spodních příčkách této pyramidy, jsou pro člověka nejvíce důležité. Níže položené potřeby jsou tedy významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých "vyšších" potřeb. Směrem nahoru pak důležitost potřeb klesá, přesto jakmile dosáhneme jedné příčky, máme tendenci zatoužit po další. 

1. Fyziologické potřeby

Ty stojí na Maslowově pyramidě potřeb nejníže, jsou tedy pro člověka nejvíce důležité. Mezi tyto potřeby patří jídlo, pití, spánek a celkový odpočinek, ale také zdraví nebo přístřeší. 

2. Potřeba bezpečí

Po tělesných a fyziologických potřebách přichází na řadu potřeba bezpečí a jistoty. V praxi jsou to potřeby jako zaměstnání, ochrana před násilím, ale také zdravotní a finanční zabezpečení a emocionální pohoda. 

3. Potřeba lásky a sounáležitosti 

Další potřebou, která se nachází přesně uprostřed Maslowovy pyramidy, je potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti. V praxi jsou tyto potřeby hlavně o naplnění citových potřeb každého z nás. Patří sem přátelské, rodinné a partnerské vztahy, ale také intimita, socializace a utváření identity v zájmových skupinách. 

4. Potřeba úcty, uznání

Čtvrtou příčku tvoří potřeba úcty a uznání. Tato potřeba se týká touhy po přijímání ostatními a také respektu, kterého by se nám mělo dostávat. Jde o potřebu, která je řízena egem. Patří sem však také vlastní sebeúcta, tedy naše vlastní schopnost sebehodnocení. Pokud jsme sami na sebe dostatečně hrdí, máme možnost zvyšovat své sebevědomí. 

5. Potřeba seberealizace

Nejvýše stojí potřeba seberealizace, tedy potřeba dokázat, jak moc jsme schopní naplnit osobní potenciál. Maslow uvádí, že každý, komu se seberealizace daří, navazuje hlubší a stabilnější vztahy. Do těchto potřeb patří vzdělání, získané dovednosti. Mezi ty lze zařadit například jazykovou vybavenost, cestování, ale také rozvoj vlastního talentu. 

Podle Maslowa  existuje ještě jeden stupeň této pyramidy nacházející se nad potřebou seberealizace, a ten Maslow nazývá transcendencí. Tato potřeba souvisí s přesahem bytí a následnou spiritualitou.

Maslow také zastává názor, že pokud člověk neuspokojí první čtyři potřeby této pyramidy, nemůže žít šťastný a spokojený život. 

Autor: Valentina Lebová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.