Může zubař požadovat pokutu, když pacient nepřijde na domluvené ošetření? | Moje zdraví

Může zubař požadovat pokutu, když pacient nepřijde na domluvené ošetření?

Může zubař požadovat pokutu, když pacient nepřijde na domluvené ošetření?
Autor: iStock.com
13. prosince 2019 • 10:00

Návštěva zubaře téměř vždy znamená náklady pro vaši peněženku. Někteří stomatologové dokonce požadují od svých klientů pokutu, pokud se nedostaví na plánované ošetření. Mají na to právo?

Může stomatolog vyžadovat od svého pacienta pokutu za nedodržení smluveného termínu ošetření? "Takové řešení je sice právně přípustné, ovšem za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky," vysvětluje Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

Pokud se totiž pacient nedostaví k plánovanému stomatologickému ošetření, může to pro daného lékaře znamenat určitou komplikaci jak z hlediska organizace práce, tak jeho příjmů.

"Práva a povinnosti lékaře i pacienta se v tomto případě řídí občanským zákoníkem. Lékař může po pacientovi vyžadovat zaplacení smluvní pokuty za předpokladu, že pacient byl prokazatelně informován, za jaké situace vzniká povinnost ji lékaři zaplatit, jaká bude její výše, a s tímto postupem vyslovil souhlas," vysvětluje mluvčí.

Nepodepsali jste smlouvu? Neplaťte!

Jinými slovy: pacient musel podepsat smlouvu, která takovou smluvní pokutu specifikuje, a musí s ní souhlasit. Pacient přitom má právo takovou podmínku odmítnout. "Upozorňujeme ale, že lékař nemůže ošetření pacienta podmiňovat jeho souhlasem se smluvní pokutou. Pacient má dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování právo na svobodnou volbu lékaře. Lékař, kterého si pacient zvolil, má právo jej odmítnout přijmout do péče pouze z důvodů, které jsou uvedené v tomto zákoně. Nesouhlas se smluvní pokutou mezi těmito důvody uvedený není," říká Vlastimil Sršeň.

Ten také připomíná, že v tomto případě není podstatné, zda daný lékař je smluvním partnerem pacientovy zdravotní pojišťovny, či nikoliv. "Pokud by smluvní lékař zdravotní pojišťovny po pacientovi požadoval zaplacení za službu, kterou má "nasmlouvanou" se zdravotní pojišťovnou, porušoval by jak právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění, tak smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, kterou uzavřel se zdravotní pojišťovnou. K poskytnutí "nasmlouvané" služby však za dané situace nedošlo, protože se pacient k ošetření nedostavil. Proto zdravotní pojišťovna nemůže takový postup lékaře ani kontrolovat ani postihovat," vysvětluje složitost problému Vlastimil Sršeň.

Nárok na prevenci zadarmo

Jak vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, lékař při preventivní prohlídce vyšetřuje stav chrupu a parodontu, sliznice a dalších tkání, zjišťuje anomálie v postavení zubů a čelistí, pátrá také po přednádorových či nádorových změnách a zaměřuje se na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiná onemocnění. Má také pacientovi odstranit zubní kámen a poučit ho o udržování správné ústní a zubní hygieny.

Každopádně platí, že zatímco většinu nákladů na péči u stomatologa si pacient platí, to nejdůležitější - prevenci - má v podstatě zdarma. I pokud nemáte žádné potíže, měli byste na zubní prohlídku chodit dvakrát ročně. V obou případech jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, pokud má dané zdravotnické zařízení smlouvu s vaší pojišťovnou.

Počítejte ale s tím, že jestliže již nějaké problémy máte, pak vám váš ošetřující lékař doporučí pravidelnější kontroly, a zejména také pravidelné ošetření u zubní hygienistky. To se týká zejména těch, kdo mají problémy s paradentózou.

Myslete na to, že k lékaři je třeba se objednat s určitým předstihem, protože objednací lhůty v řádu několik týdnů nejsou výjimkou. Volte ale takové zařízení, kde sice mají delší termíny na prevenci, ale pokud vás jako jejich věrného zákazníka bude něco trápit akutně, postarají o vás.

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.