Pacient a právo: Musím dítě nechat očkovat? | Moje zdraví

Pacient a právo: Musím dítě nechat očkovat?

 • Pacient a právo: Musím dítě nechat očkovat?
  V České republice existuje povinné očkování pro děti • Autor: iStock.com
  29. června 2017 • 06:00

  Kolem očkování se točí debaty nejen na dětských hřištích a v ordinacích pediatrů. Jak to tedy je? Jak moc je závazná povinnost nechat dítě očkovat? Pokusíme se odpovědět na nejčastější otázky kolem očkování u nás.

 • Pokuta za neočkování? Ano


  Očkování proti viru HPV nemá smysl jen u dívek • Autor: iStock.com
  V České republice je zákonem stanovena povinnost podrobit se těm očkováním, která vymezuje prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 537/2006 Sb., přičemž se jedná především o očkování dětí. Ústavní soud České republiky v nedávných rozhodnutích konstatoval, že povinné očkování je v souladu s Ústavou ČR, nicméně současně potvrdil, že z něj musejí existovat výjimky z důvodu přesvědčení rodičů. Povinnost očkování znamená, že za její nesplnění lze uložit pokutu, nikoli že by očkování bylo možné vynutit bez souhlasu nebo proti vůli pacienta, resp. - v případě dětí - jeho zákonných zástupců.


 • Kdy může neočkované dítě do školky?


  ... • Autor: Shutterstock.com
  Existující imunita vůči infekci preventabilní očkováním nebo zdravotní stav trvale bránící podání vakcíny (tzv. trvalá kontraindikace očkování) jsou dvě situace, kdy se dítě z hlediska svého zařazení do kolektivu považuje za očkované; může být přijato k předškolnímu vzdělávání, může jezdit se školou na zotavovací akce, školy v přírodě apod. Trvalou kontraindikaci posuzuje odborný lékař, zpravidla imunolog.
  Důvod pro upuštění od očkování zapíše ošetřující lékař dítěte do zdravotnické dokumentace malého pacienta a rodičům o něm vystaví potvrzení.

  Naproti tomu tzv. dočasnou kontraindikaci zákon výslovně neupravuje. Pokud je však u dítěte zjištěn dočasný stav bránící podání očkovací látky, je nutné očkování odložit. V případě potřeby individuálního očkovacího plánu se rodiče nebo dětský lékař mohou obrátit na specializované očkovací centrum. Byť to zákon výslovně nestanovuje, domnívám se, že z logiky věci vyplývá, že v případě dočasné kontraindikace dítě může mateřskou školku navštěvovat. Doporučuji vyžádat si od ošetřujícího lékaře zprávu potvrzující dočasnou kontraindikaci a předložit ji ve školce.


 • Odpovědnost za poškození zdraví při očkování


  Nemoc • Autor: istockphoto.com
  V případě škody na zdraví v souvislosti s očkováním pacient může požadovat po lékaři peněžitou náhradu za nemajetkovou újmu, popřípadě za ztížení společenského uplatnění, dále náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví, náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (popřípadě po skončení pracovní neschopnosti, při invaliditě, peněžitý důchod).

  Při posuzování odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při vakcinaci nehraje žádnou roli, zda se jedná o očkování povinné nebo dobrovolné.

  Doplňuji, že Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR aktuálně doporučují Ministerstvu zdravotnictví ČR sejmout z lékařů zákonnou finanční odpovědnost za případné poškození zdraví dětí při povinném očkování a buď ji přenést na stát, nebo alespoň lékařům kompenzovat náklady spojené s odškodněním pacientů. Rozhodnutí je však na ministerstvu.

  JUDr. Pavel Zajíc, advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři

Autor: JUDr. Pavel Zajíc
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.