Syfilis | Jaké má příznaky, jak se přenáší a léčí? | Moje zdraví

Syfilis

Syfilis je pohlavně přenosná choroba, kterou způsobuje Treponema pallidum. Léčí se antibotiky, neléčená nemoc může mít ale trvalé následky. Jak syfilis poznat a jak kdy vyhledat lékaře?

Co je to syfilis?

Jedná se o pohlavně přenosnou infekci. Původce nemoci je bakterie zvaná Treponema pallidum. Česky se syfilis nazývá také "příjice“. Nejčastěji je nemoc získaná, ale může být i vrozená, a to přenosem z nemocné matky na plod.

Příznaky syfilisu

  • vředy v oblasti genitálií
  • zduření mízních uzlin
  • červená vyrážka na těle, pažích, ve vlasech nebo v ústech
  • zvýšená teplota
  • bolesti kloubů
  • rozsáhlé záněty
  • obrna
  • demence
  • poškození orgánů nebo kůže

Příznaky této pohlavní nemoci se dělí do vývojových stádií postupujících v určitém časovém rozestupu od prvotního projevu začínající nemoci. Primární stádium začíná vznikem rudého, obvykle nebolestivého vředu nejčastěji v oblasti genitálií, konečníku nebo v ojedinělých případech na ústech, popřípadě také v krku na mandlích. Nejprve se vyznačuje drobným pupínkem, který se postupně mění na tvrdý vřed.

Po týdnu od prvního projevu dochází v oblasti infekce ke zduření mízních uzlin. Vřed postupně do 6 týdnů mizí a nemoc se dostává do druhé fáze. Sekundární fáze spočívá v šíření infekce mízními uzlinami do celého těla. Její projevy se objevují nejčastěji po devíti týdnech od začátku onemocnění. Objevuje se červená vyrážka např. na trupu, pažích nebo v ústech, která převážně nesvědí a bývá ohraničená v uskupení. V případě výsevu vyrážky ve vlasech může docházet i k jejich vypadávání.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

pohlavní orgány, kardiovaskulární systém, pohybová a centrální nervovou soustava

V této fázi onemocnění často dochází k dalším doprovodným projevům, jako jsou malátnost, zvýšená teplota, úbytek váhy, bolesti v krku a kloubech. Do dvou let všechny viditelné příznaky vymizí a nemoc se dostává pozvolna do třetí fáze. Neléčení onemocnění v prvních dvou fázích často vede k latentní fázi.

Tato fáze se vyznačuje zejména bezpříznakovým, pocitově klidným projevem, kdy je nakaženému dobře a je v nevědomosti při postupující nemoci. Nakažlivost pacienta pro své okolí je sice mnohem nižší a bakterie nejsou snadno přenosné na cizí tělo, než tomu tak bylo v předchozích fázích, ale jsou vázány k imunitním buňkám a poškozují organismus hostitele.

Latentní období končí po 10-20 letech, může však být přerušeno terciální fází. V terciální fázi dochází opětovně k aktivním projevům, především neurologickým příznakům, např. obrně, a také psychologickým příznakům (poruše řeči, demenci) kvůli vzniku rozsáhlých zánětů a poškození nervových tkání, orgánů, kloubů, kostí a kůže. Zánět tvoří červenofialová ložiska na postižených místech. Tato ložiska vředovatí a uvolňují hnisající hmotu.

Léčba

Po stanovení diagnózy je lékařem nasazena léčba antibiotiky – nejčastěji Penicilin. Délka léčby a její náročnost je přímo úměrná včasnosti diagnostikování nemoci. Antibiotikum je vpichováno do svalu, v některých případech je nutná hospitalizace na infekčním oddělení. V obou případech je během celé antibiotické léčby pacient pečlivě sledován a jsou u něj pravidelně prováděny odběry krve. Kontroly se provádějí v prvním půlroce jednou za dva měsíce, v druhém půlroce zpravidla po třech měsících. Dvě kontroly jsou nutné ještě další rok od nakažení a léčby nemoci. Vzhledem k vysoké infekčnosti se onemocnění také hlásí příslušnému hygienickému úřadu pro danou oblast.

Léky

K úspěšné léčbě je podáván injekčně penicilin G, který je nejúčinnější, v případě alergické reakce na penicilin je nejčastěji nahrazován tetracyklinem.

Vyšetření

Pro správnou diagnózu jsou prováděna sérologická vyšetření na přítomnosti protilátek v krvi nebo mozkomíšního moku. Provádí se i další specifické testy. Testování se provádí asi 4 týdny po nákaze. Méně častou formou vyšetření je přímý odběr stěrem z postiženého místa. Odebraný vzorek se zkoumá pod mikroskopem. Pacient je během léčby a po ní následující 2 roky bedlivě sledován. Každá žena v ČR je v průběhu gravidity vyšetřena na syfilis, tzv. BWR.

V těhotenství

K ohrožení plodu nejčastěji dochází, pokud žena otěhotní v latentní fázi, kdy nejsou zřejmé žádné příznaky vnitřně probíhající nemoci a žena se cítí dobře. Bakterie může proniknout placentou a napadnout plod těhotné ženy, čímž se přenese na nenarozené dítě. Po porodu může být nakaženo také mateřským mlékem. Nakažení plodu dítěte nebo novorozence je diagnostikováno jako vrozená forma syfilidy. Následky mohou být odlišné. Může dojít k potratu nebo předčasnému porodu již během těhotenství.

U novorozenců často dochází po nákaze ke zvětšení jater a sleziny. Často také dochází k abnormálním kostním srůstům, kosterním deformacím nebo tvoření mnoha zánětů u ještě oslabených orgánů. Může se jako u dospělého jedince projevovat také kožní vyrážkou s hnisáním. Některá forma syfilidy narušuje vývoj orgánů a může způsobit hluchotu nebo zakalení rohovky s brzkou slepotou. Jiná forma vzhledem k nedostatečné obranyschopnosti dítěte způsobuje progresivní paralýzu těla, která se podobá třetímu stádiu rozvinuté nemoci u dospělého jedince. Některé formy onemocnění jsou tak progresivní, že nezřídka dochází k úmrtí novorozence již do jednoho roku od narození.

Proto ženy, které mají syfilis, je nutné přeléčit v těhotenství, případně se provádí odběr z pupečníkové krve. Z té je možné určit, zda je nakažen i novorozenec a následně jej zaléčit penicilinem.

Inkubační doba

9-90 dní

Očkování

ne

Délka léčby

liší se u jednotlivých stádií nemoci

Možné komplikace

Při neodhalení nemoci a jejím neléčení může terciární fáze nemoci skončit i smrtí.

Trvalé následky

Trvalé následky se odvíjí od toho, do jaké fáze nemoc postoupila, zda byla léčena a jaké škody na orgánech a tkáních stihla způsobit. Závažné je přenesení nemoci na plod z nakažené matky kvůli možnosti trvalých následků pro plod, možnosti potratu nebo předčasného porodu s dalšími zdravotními riziky. Pro novorozence je velké riziko brzkého úmrtí nebo doživotních následků špatného vývoje orgánů, poruch v centru nervové soustavy a mozku.

Prevence

Obvyklou prevencí u všech pohlavních onemocnění je snížení počtu sexuálních partnerů a provozování bezpečného sexu s ochranou. Dále je důležité být ostražitý a vyhnout se možnosti nákazy krví při běžných zraněních nebo říznutí a ránu řádně vydezinfikovat a obvázat.

V těhotenství podstoupit všechna povinná vyšetření.

Kdy jít k lékaři

Pokud je podle příznaků jakékoliv podezření, že se jedná o syfilis, je nutné co nejdříve vyhledat lékaře. Vzhledem k infekčnosti je ze zákona nakažený povinen se podrobit vyšetření a absolvovat celou léčbu. Vyšetření a případné léčbě se musí podrobit také všichni současní a předchozí sexuální partneři cca půl roku před nákazou.

Video se připravuje ...
Přibývá více nemocných pohlavní chorobou. Které jsou ty nejčastější?VIDEO 

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.