Šilhání | Moje zdraví

Šilhání

Jedná se o zrakovou vadu, kdy oči postiženého člověka nesledují předmět rovnoměrně, ale jedno nebo obě oči se stáčí jiným směrem. Vada je většinou napravována v dětském věku, může ji mít ale i dospělý v důsledku úrazu nebo zhoršení vady, která se v dětství příliš neprojevovala.

Dotyčný si stěžuje, že vidí dvojitě. Sami u něho můžeme zpozorovat změny pohybu očí. Šilhání se může projevovat různě, šilhat může pouze jedno oko nebo se oči střídají. Postižené oko může šilhat směrem ven, vzhůru, dolů a dovnitř. Dva nejznámější druhy šilhání jsou konvergentní, tedy sbíhavé, kdy se jedno oko stáčí směrem k nosu, a divergentní tedy rozbíhavé, kdy jedno oko vybočuje směrem ke spánku.

Může se jednat o stálé šilhání, které je snadno zpozorovatelné, nebo o přechodné, které se objevuje v určitých situacích (pokud se postižený kouká do dálky, na blízko, je unavený nebo vystresovaný a je i šilhání pozorovatelné pouze při zakrytí jednoho oka). Postižený si při zaostřování jednoho bodu pomáhá třeba nakloněním hlavy. To, že je něco špatně, může naznačit i neohrabanost, časté padání nebo problémy se čtením právě díky dvojitému vidění.

U malých dětí dochází teprve ke koordinaci pohybů a vidění a občasné šilhání může být normální.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

oči

Příčiny šilhání

Příčin šilhání je mnoho. Nejčastějším důvodem je chybná koordinace mozkových center řídících pohyblivost očí a zpracování zrakových vjemů. Šilhání má úzký vztah k dioptrickým vadám oka, především k dalekozrakosti, která nutí dítě k zaostřování a ke stáčení očí. Méně často se setkáme se šilháním, které vzniká na podkladě anatomické vady, ať už jde například o vrozený šedý zákal či nádor oka. Malou skupinu tvoří obrny okohybných svalů, různé vzácné syndromy nebo šilhání výrazně geneticky podmíněné.

Léčba

Léčba, kterou by měl vést dětský oftalmolog, se skládá z konzervativního a chirurgického postupu. Základním krokem je zjištění dioptrické vady a její plná korekce brýlemi. Brýle pomáhají redukovat nebo i odstranit zaostřovací složku šilhání a zlepšují zrakovou ostrost. U zjištěné tupozrakosti neprodleně zahájíme tzv. pleoptickou léčbu. Pečlivým zakrytím vedoucího oka (okluzorem, náplastí, neprůhlednou kontaktní čočkou) aktivně zapojíme do procesu vidění oslabené oko a přinutíme jej k činnosti.
Léčba tupozrakosti by měla začít co nejdříve po zjištění a měla by být ukončena v předškolním věku. V pozdějším věku je již léčba neúčinná.

Úkolem chirurgického zákroku, při kterém operujeme okohybné svaly, je dosáhnout kosmetické úpravy očí a zlepšit podmínky pro vývoj binokulárních funkcí. Po operaci se provádí ortoptická cvičení a nosí se brýle.

Včasný záchyt a léčba tupozrakosti hrají hlavní roli u komplexní léčby šilhání. Optimálním výsledkem je dosažení normální zrakové ostrosti obou očí, dosažení prostorového vidění a vyřešení estetického problému.

Bylinky

Na oči je vhodnou bylinou světlík lékařský, budete potřebovat půl litru vroucí vody, ve které vylouhujete 30 g této byliny a pak scedíte. Na oči dávejte obklady z vychladlé tekutiny 3krát denně.
Dobré vidění můžete podpořit výtažky z borůvky, doporučuje se konzumace vyššího množství zeleniny obsahující lutein a zeaxanthin (patřící mezi karotenoidy). Lutein působí podobně jako ochranný filtr, absorbuje ultrafialové záření a chrání tak buněčnou strukturu před oxidačními změnami. Přírodním zdrojem luteinu jsou především špenát, kapusta a mangold, hrách, cuketa, brokolice, mrkev, kukuřice a vejce.

Vyšetření

Oční lékař provede komplexní oční vyšetření, jehož postupy závisí i na věku dítěte. Lékař nejprve vyšetřuje každé oko zvlášť pomocí obrázků, písmen nebo čísel. Vyšetřuje se také postavení, spolupráce a pohyblivost očí a celá anatomická stavba oka.

Možné komplikace

Největším nebezpečím šilhání je tupozrakost, která se vyvíjí jako následek aktivního a progresivního potlačování zrakových vjemů v šilhajícím oku. Postihuje především děti mladší 6 let věku s jednostranným strabismem.

U tupozrakosti bývá zraková ostrost postiženého oka často výrazně snížena. Dalším rizikem u šilhání může být narušení prostorového vidění.

Délka léčby

individuální
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.

Zdravotní cviky

Pro správné fungování oka se provádí různá ortoptická cvičení, která jsou součástí léčby. Jsou důležitá hlavně u dětí a na jejich pravidelnost by měli dbát rodiče. Vhodnost cviků určuje lékař. Většinou se provádí ve speciálních centrech. Rodiče mohou doma s dítětem trénovat sledování jednoho bodu, navlékání korálků a různé ruční práce, kdy se oči zaměřují na jeden bod. Případně dnes existují i různé počítačové hry na podporu léčby šilhavosti.

Prevence

Šilhání se nemá podceňovat, je řešitelné, pokud není zanedbaná lékařská péče. Preventivně by měli jít s dítětem na vyšetření očí ti rodiče, kteří vědí, že se v jejich rodině vyskytuje oční vada jako tupozrakost nebo těžká dalekozrakost.

 

Nejnovější články

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.