Mentální anorexie: Jak se léčí a jaké má následky? | Moje zdraví

Mentální anorexie

Mentální anorexie je onemocnění patřící mezi poruchy příjmu potravy. K dalším onemocněním z této skupiny patří mentální bulimie nebo záchvatovité (psychogenní) přejídání. Jedná se o vážné psychické onemocnění.  Pokud je nemoc rozvinutá, pacient se již nedokáže ovládnout a nelze se vyléčit bez pomoci lékařů.

Anorexie ve většině případů postihuje ženy, přičemž nejohroženější skupinou jsou ženy ve věku 15–25 let. Onemocnět mohou však i dospělé ženy, muži i chlapci.

Příznaky mentální anorexie

Pro anorexii jsou typické nesprávné vnímání proporcí svého těla a chorobný strach z tloušťky. Pacientky si hlídají, aby nepřibíraly na váze, a touží po extrémní štíhlosti. V důsledku toho drží drastické diety nebo téměř odmítají jíst, hubnou za pomoci intenzívního cvičení, používání projímadel, diuretik nebo zvracení.

Za ideální váhu považují takovou, která je hodně pod dolní hranicí vzhledem k jejich výšce. Podle Světové zdravotnické organizace se BMI (Body Mass Index, tedy poměr výšky ku hmotnosti jedince) zdravého člověka pohybuje v rozmezí od 19 do 25, u pacientek s anorexií tato hodnota klesá pod 17,5. Příznakem anorexie je zkresleně kritické vnímání vlastního těla – pacienti se často považují za „tlusté“, ačkoliv je okolí ubezpečuje o opaku.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

psychické onemocnění

Velkým problémem právě může být, že pacientka trpící anorexií stále posunuje svoji ideální váhu směrem dolů a snaží se stále více a více zhubnout. Často mohou mít nemocní pocit, že jim okolí závidí a nepřeje jejich úspěch v hubnutí, nebo považují za problémové partie i běžné záhyby kůže na břiše a podobně. Jejich chování způsobené nemocí vede k podvýživě a řadě psychických obtíží a může skončit i smrtí. Riziko smrti je třikrát vyšší než u jiných psychických onemocnění, jako jsou deprese, schizofrenie nebo alkoholismus.

Podvýživa se může projevovat různě: únavou a celkovou slabostí, snížením imunity, poruchou krvetvorby (anémie), poruchou ukládání vápníku do kostí (hrozí osteoporóza). Pacientům se zhorší pleť (je suchá, zažloutlá), vlasy (jsou nekvalitní a vypadávají) i zuby (více se kazí a vypadávají). Zhoršují se i funkce mozku (pacient se hůře soustředí a horší se paměť), v důsledku zvracení a užívání projímadel a léků na odvodnění vzniká nerovnováha tělesných tekutin a solí. Jedním z kritérií onemocnění je u žen ve fertilním věku i ztráta menstruace, případně její opožděný nástup. Odborně se takové poruše říká amenorhea. U mužů se může jednat o snížení potence či libida. 

Příčiny anorexie jsou u každého pacienta různé, většinou jde o kombinaci více faktorů. K rozvoji onemocnění mohou přispět genetické faktory (v nejvyšším riziku jsou příbuzné ženského pohlaví), psychologické (trauma, nízké sebevědomí, emoční labilita, povahové rysy jako perfekcionismus a vysoká sebekritičnost) i sociálně-kulturní faktory (kult štíhlosti ve společnosti, se kterým se spojuje úspěch a sláva a podobně). Riziko rozvoje onemocnění zvyšuje například držení diet (pokud člověk zhubne, většinou ho okolí oceňuje a chválí, což člověka motivuje k tomu, aby hubl dál), riziková období jsou dospívání (které je přirozeně spojené se změnami postavy – více o rizikách diet v dospívání čtěte zde), stresové situace v životě a změny a také určité sociální skupiny (gymnasté, tanečníci, modelky a podobně).

Jak poznat anorexii

Rozpoznat mentální anorexii u blízkých v začátcích není jednoduché. Mohou se projevit změny ve vztahu k jídlu:

  • pacient nemá často hlad nebo tvrdí, že už jedl a nechce jíst například s rodinou
  • zmenšuje si porce nebo si zakazuje čím dál tím více potravin
  • jídlo může schovávat, vyhazovat, může chodit po jídle ihned na toaletu
  • často také nosí volnější oblečení, aby zakryl váhové výkyvy
  • změny se mohou týkat i chování, nemocný člověk často přeruší styky s dosavadními přáteli, začne se věnovat jen těm aktivitám, které se týkají váhy (cvičení, běhání) nebo jídla
  • pacient může být podrážděný a nesoustředěný, s čímž často souvisí zhoršení školních výsledků
  • u nemocného můžete pozorovat zhoršení pleti, padání vlasů
  • může se vyskytnout zimomřivost (tělo se v důsledku ztráty tuku nedokáže zahřát)
  • závažným příznakem je ztráta menstruace.

Více o příznacích čtěte zde. Jak již bylo řečeno, jedná se o velmi nebezpečné onemocnění, které může mít tragické důsledky. Pokud tedy máte pocit, že je někdo ve vašem okolí mentální anorexií ohrožen, domluvte si co nejdříve schůzku s praktickým lékařem, který vám poradí, kde vyhledat odbornou pomoc.

Léčba anorexie

Léčba poruch příjmu potravy může probíhat ambulantně, u některých případů je ale nutná i hospitalizace. Při ambulantním léčení jde především o pomoc psychologickou – ta je zaměřená na změnu vztahu k vlastnímu tělu, vztahu k jídlu, změnu priorit a návyků. Součástí léčby je také podrobnější zjištění, co dotyčného k onemocnění vedlo. Zde se uplatňují zejména psychoterapie, rodinná i skupinová terapie, kognitivně-behaviorální terapie, případně psychofarmaka. Vhodné se jeví také využití dalších terapeutických metod, například akupunktury, relaxačních technik a meditace, muzikoterapie a podobně.

Hospitalizace je nutná vždy v případě, že hmotnost nemocného klesla pod kritickou hranici a hrozí metabolický rozvrat organismu, nebo při opakovaném selhání ambulantní léčby. I zde se jedná jednak o pomoc psychologickou, jednak o odstranění potíží tělesného charakteru (poruchy metabolismu, důsledky podvýživy, někdy je nutná i nitrožilní výživa). Součástí léčby jsou často i antidepresiva.

Léky

Léky na anorexii neexistují, používají se pouze léky léčící doprovodné jevy (například antidepresiva, léky podporující chuť k jídlu a podobně).

Homeopatika

Léčbu může podpořit i homeopatie. Je vždy ale důležité věnovat se důkladné analýze celého problému. Návštěva homeopata může pacientovi pomoci zvládat problémy s příliš kritickým hodnocením vlastního těla a s perfekcionismem, problémy s výkyvy nálad, situace, kdy pacient odmítáním potravy trestá rodiče a okolí, kdy je posedlý zdravou výživou a počítáním kalorií a podobně.

Délka léčby

dlouhodobá
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.

Jak si pomoci sám

Léčba anorexie patří do rukou odborníka, pro samotného člověka je to těžko zvladatelné.

Vyšetření

Lékař provede vyšetření (hmotnost, výšku, tělesnou teplotu, krevní tlak). Provede laboratorní vyšetření krve a moči. Dále může doporučit sonografické vyšetření břicha, denzitometrii (hustotu kostní tkáně) a EKG. Je třeba provést psychologické případně psychiatrické vyšetření, neurologické, gastroenterologické a gynekologické vyšetření, aby se vyloučily případné jiné diagnózy (například celiakie, Crohnova nemoc, nádorové onemocnění, psychiatrická onemocnění a další).

V těhotenství

Pro mnoho pacientek s anorexií bývá samotné početí velmi komplikované. Dochází k většímu počtu rizikových těhotenství, předčasným nebo rizikovým porodům, u matek v šestinedělí se více vyskytuje poporodní deprese.

Závažnost onemocnění

lehké
střední
vážné

Komplikace

Po vyléčení nemoci nastává až v 50 % případů návrat onemocnění (relaps). Součástí léčby tedy musí být i prevence.

Trvalé následky: V extrémních případech hrozí nemocnému smrt. Příčinou úmrtí bývají sebevražda, náhlé srdeční selhání (často v důsledku poruchy metabolismu draslíku) či podvýživa.

Prevence

Kromě snahy o dodržování zdravého životního stylu (vyvážená strava, dostatek pohybu) a snahy o celkovou vyrovnanost a zdravou sebedůvěru je potřeba myslet zejména u dětí na vytvoření zdravého vztahu k jídlu. Jídlo by nemělo být spojováno ani s negativními, ani s pozitivními emocemi. Děti by neměly dostávat sladkosti za odměnu, stejně problematické je i nutit dítě jíst rychle nebo dojídat. Dítě by se mělo naučit důvěřovat svým pocitům hladu a sytosti.

Jídlo by nemělo sloužit jako nástroj manipulace, tedy prosazení vůle rodiče. (Více o tom, jak s dítětem hovořit o jídle, si můžete přečíst zde.) Může se pak stát, že později dítě bude jídlo (resp. odpírání jídla) považovat za prostředek k dosažení svého. U stravy je nezbytné si navyknout na pravidelnost, ale zároveň nejíst ihned, jak jídlo vidíme (nevrhat se na něj), a hlavně být schopen si umět vybrat kvalitní, zdravou stravu. Je zapotřebí vnímat ho jako zdroj energie i radosti (vychutnávat si), ale zároveň neřešit jídlem emoční problémy, kdy dochází k tolik neblahému přejídání.

Kam se obrátit?

www.prevence-praha.cz/index.php/poruchy-prijmu-potravy

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.