Osteoporóza? Nejčastěji postihuje ženy osm let po menopauze | Moje zdraví

Osteoporóza? Nejčastěji postihuje ženy osm let po menopauze

Osteoporóza? Nejčastěji postihuje ženy osm let po menopauze
Autor: iStock.com
17. dubna 2019 • 06:00

Řídnutí kostí neboli osteoporóza postihuje zejména ženy a výrazně souvisí s poklesem jejich hormonů po menopauze. S prodlužováním věku přibývá i nemocných. Nejlepším lékem je přitom prevence. Jak se chránit?

Proč je vlastně třeba bát se osteoporózy? Dochází při ní k oslabení a snížení pevnosti kostí v důsledku úbytku kostní hmoty a poklesu její kvality a může vést ke zlomeninám. Ačkoli se týká všech osob zejména vyššího věku, nejrizikovější skupinu pro časný vznik osteoporózy tvoří ženy po menopauze, a to z důvodu snížení hladiny hormonů v těle.

Věk přechodu se nemění

Ženské pohlavní hormony poskytují kostem ochranu, zpomalují totiž proces řídnutí kostí. Proto se nejčastěji osteoporóza projevuje u žen po menopauze, kdy o tuto ochranu přirozeně přijdou. "Problémy obvykle nastávají pět až osm let po klimakteriu. Vyšší počet případů postmenopauzální osteoporózy je bohužel evolučně logický. Za posledních 100 let se průměrné dožití prodloužilo o více než 20 let. Věk přechodu se ale nemění, a tak se jen prodlužuje doba života bez estrogenů," vysvětluje doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Vedle klimakteriálních změn ovlivňuje vznik osteoporózy u starších žen samotný věk a tělesná konstituce.

 

S přibývajícím věkem se riziko onemocnění zvyšuje, každých 10 let života se zdvojnásobí. Věk je výrazným rizikovým faktorem a s prodlužující se délkou života stoupá pochopitelně i množství nemocných.

Jak předcházet osteoporóze?

Ve chvíli, kdy se u vás nemoc projeví, je již bohužel pozdě. Je potřeba se na ni zaměřit už v mládí, kdy zdánlivě není třeba, a o to důsledněji na ni dbát ve vyšším věku. Na vzniku osteoporózy se podílí celá řada vlivů. Základem je zejména nedostatek nebo špatné vstřebávání vápníku a vitaminu D, škodí nedostatek a málo pohybu, kouření a pití alkoholu. Právě u žen v menopauze a pozdějším věku je ale podstatnou příčinou snížení hladiny estrogenu.

Pozor by si měly dát zejména ty ženy, které mají nemoc v rodině, výskyt osteoporózy u osob, jejichž rodiče či prarodiče utrpěli osteoporotickou zlomeninu, je výrazně vyšší. Častá je také osteoporóza sekundární, provázející jiná závažná onemocnění, jako jsou poruchy vstřebávání vápníku, chronická zánětlivá onemocnění, revmatoidní artritida a mnohá další. I některé dlouhodobě podávané léky kostem neprospívají – příkladem je dlouhodobé užívání kortikoidů. "Také stavba těla má na osteoporózu vliv. Hubenější ženy mívají i křehčí kosti s tendencí k lámavosti," uvádí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., předseda SMOS ČLS JEP.

Jak ji poznáte?

„V České republice postihuje osteoporóza 33 procent žen ve věku nad 50 let a 47 procent žen starších 70 let a často vede ke zlomeninám obratlů, kyčle nebo stehenní kosti. Důsledky těchto úrazů jsou opakované zlomeniny, v polovině případů závislost na pomoci druhých a ve 20 procentech dokonce smrt během prvního roku po prodělaných komplikacích,“ uvádí MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., vedoucí subkatedry geriatrie LF UK v HK, Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Co by vás mělo varovat? Například pokud se za posledních dvacet let vaše výška sníží o tři centimetry, stejně tak pokud si zlomíte končetinu po nějakém zdánlivě banálním pádu.

Za rizikové jsou označovány také pacientky, které mají prokázanou zlomeninu obratle, aniž by měly úraz páteře. Dost často se dokonce stává, že o zlomenině ani nevědí. Co se týče váhy, jsou na tom hůře ty, které mají BMI nižší než 19, a také ty, co za posledních 25 let zhubly 10 procent své váhy. Jinak samozřejmě platí, že alkohol a kouření stejně jako nedostatek pohybu kostem nesvědčí.

Jak léčit osteoporózu?

Zádrhelem prevence onemocnění je jeho podceňování. Lidé mají často pocit, že osteoporóza je stav spojený se stárnutím, a proto ji považují za neškodnou a nevěnují jí velkou pozornost. Odhalení choroby přitom není nijak složité, a pokud k němu dojde včas, dá se velmi dobře léčit. V tomto směru hraje důležitou roli informovanost pacientek, které by měly být na riziko upozorňovány v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře nebo gynekologa.

Zejména ženám starším 50 let by měla být věnována větší pozornost. „Na onemocnění se obvykle často přijde, až když dojde ke zlomenině, protože se do té doby nijak zásadně neprojevuje. Bohužel ani v tomto případě není vždy prováděna osteologická léčba, která by snížila riziko dalších zlomenin,“ dodává MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař.

Spočítejte si riziko zlomeniny samy

Při zvýšeném riziku onemocnění je prioritou absolvovat vyšetření, které potvrdí nebo vyvrátí podezření na osteoporózu. To by mělo být iniciováno lékařem, který na základě rizikových faktorů odhadne jeho důležitost. Informovaná pacientka si o něj ale může zažádat. „Pro zjištění rizika osteoporózy se využívá denzitometrické vyšetření. Jde o bezbolestné vyšetření, v rámci kterého se ověřuje hustota kostní tkáně a množství minerálů v těle pomocí slabého rentgenového záření. Nejčastěji se ke kontrole využívá bederní páteř a horní část stehenní kosti, pokud to z nějakého důvodu není možné, dají se hodnoty zjistit i z předloktí,“ vysvětluje profesor Vladimír Palička.

Každý člověk si může své riziko osteoporotické zlomeniny zjistit. Na této volně přístupné webové stránce  lze nastavit český jazyk a vyhledat hodnocení pro ČR. Pak si každý zadá údaje, které zná, a kalkulátor mu spočítá riziko zlomeniny v příštích deseti letech. Pokud je vysoké, je třeba se neprodleně poradit se svým lékařem, případně požádat o odeslání ke klinickému osteologovi. Pokud se denzitometrické vyšetření provádí z důvodu podezření lékaře na riziko nemoci, je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Autor: Alžběta Javorková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.