Hiporehabilitace: Koně řeší lidské trápení a přinášejí radost | Moje zdraví

Hiporehabilitace: Koně řeší lidské trápení a přinášejí radost

Hiporehabilitace: Koně řeší lidské trápení a přinášejí radost
Terapie prostřednictvím koně může pomoci jak psychicky, tak tělesně postiženým. • Autor: istockphoto.com
1. září 2016 • 11:48

Osm let uplynulo od chvíle, kdy u padesátileté Romany nastalo krvácení do mozku. Následek příhody byl tristní. Žena v aktivním věku skončila na invalidním vozíku, postihla ji porucha čití na celé pravé části těla, především u horních končetin, přidaly se i potíže s dýcháním. 

Romaně pohyb komplikuje třes a porucha koordinace pohybu, hůře vnímá střední osu těla. Dalším důsledkem krvácení je porucha řeči (špatná artikulace). Od okamžiku, kdy nečekaný zvrat v jejím životě nastal, se snaží s následky vyrovnat. Především aktivním přístupem k životu a mnohými způsoby léčby a rehabilitace. Jedním z nich je i hipoterapie, kdy je k léčbě využíván třídimenzionální pohyb koňského hřbetu. 

„Paní Romanu znám již ze své minulé práce, kdy jsem jako ergoterapeutka působila na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze na Albertově. Romana sem pravidelně dochází na fyzioterapii, ergoterapii, logopedii, arteterapii a taneční terapii. Několikrát se účastnila denního stacionáře či rekondičních pobytů. Od začátku spolupráce byla velmi svědomitá, cílevědomá a pracovitá, tudíž na sebe zlepšení nedalo dlouho čekat,“ říká Bc. Monika Šťastná Kohoutová, vedoucí hiporehabilitace ze Sdružení SRAZ sídlícího ve Středisku ekologické výchovy hl. města Prahy na Toulcově dvoře. 

Romana se terapii věnuje cílevědomě, a tak po třech letech zaznamenává pokroky. Dnes už dokáže chodit s vysokou oporou a společně s fyzioterapeutkou se učí pohybovat s pomocí chodítka. Přes počáteční obavy a tak trochu strach z neznámého do svých rehabilitačních postupů přidala i terapii prostřednictvím koně a výsledky se brzy dostavily. Překonala obavy z výšky i dysbalance a usedla na koňský hřbet. Zakrátko se začaly objevovat první úspěchy – trup zesílil, srovnalo se zapojení levé a pravé strany, zlepšilo se také dýchání a díky tomu pacientka může lépe artikulovat a mluvit. 

„Romana si k celému našemu týmu – lidskému i koňskému – vypracovala za ta léta velmi vřelý vztah. Je to bojovnice a všichni jí moc fandíme. Každou lekci zakončujeme drobnou dobrotou pro koně právě z pravé ruky, čímž podporujeme její motoriku a citlivost. Romana je pokaždé nadšená, když se jí podaří podat koni kousek jablka,“ dodává odbornice na hiporehabilitaci.

Kůň jako pomocník i partner 

Rehabilitace prostřednictvím koní je stále využívanější, také proto, že dokáže pomoci lidem nejen tělesně, ale i psychicky nemocným či osobám se speciálními potřebami. „Naše činnost je různorodá, pracujeme jak s malými dětmi, tak i třeba se seniory. Úspěchem je pro nás třeba projevená radost autistického chlapce, který přijde na lekci aktivit s využitím koní po prázdninové pauze a řekne ‚těšim‘, nebo když prostřednictvím hipoterapie dojde ke zlepšení pohybových schopností u člověka upoutaného na vozíčku,“ vysvětluje Věra Lantelme z České hiporehabilitační společnosti (ČHS), která sdružuje všechna oficiální hiporehabilitační střediska v zemi.

ČHS také provádí zkoušky koní zařazených do hiporehabilitace, kdy získaná licence je zárukou pro klienta, že jde skutečně o vhodné zvíře vycvičené pro hiporehabilitační účely. Hiporehabilitace přitom není pouze otázkou léčby lidí s pohybovým postižením, kterým třídimenzionální pohyb koňského hřbetu pomáhá rozhýbat je samotné. Tímto se zabývá pouze jedna z metod – hipoterapie. Koně jsou pak dále významnými pomocníky v psychoterapii, kdy se zvíře například u lidí trpících psychózou stává prostředníkem v komunikaci s okolním světem – tím se zabývá „psychoterapie pomocí koní“. 

V rámci další disciplíny „aktivit s využitím koní“ je zvíře neocenitelné například u lidí s psychickými potížemi, snižuje riziko sociální izolace, působí pozitivně na chování třeba u hyperaktivních nebo šikanovaných dětí a je vhodné k terapii i pro psychicky labilní jedince. Pro úspěch hiporehabilitace je ale zásadní odbornost lidí, kteří ve vybraném středisku pracují, jejich vzdělání a zkušenosti. Lidé by si také měli ověřit, zda středisko má skutečně speciálně vycvičené koně pro hiporehabilitaci. Ideálně by tito koně měli mít licenci ČHS. A protože řada klientů se zvířaty naváže úzký vztah a mnohdy se stanou jejich celoživotní vášní či koníčkem, mohou se vrhnout na parajezdectví. To již není léčebnou rehabilitací, ale disciplínou zaměřenou na sportovní výsledky či rekreaci.

Ze zájemců se tak mohou stát parajezdci v různých disciplínách, ať již ve voltiži, vozatajství, drezuře či řadě dalších odvětví jezdeckého sportu. Příkladem takového splněného snu může být příběh parajezdkyně Hanky Roubíčkové, která se poprvé setkala s koňmi jako malá holčička ve středisku TJ Orion Praha. Hanka má dětskou mozkovou obrnu a začínala s hipoterapií, postupně se zapojila do paravoltiže a paradrezury. „Život s koňmi bych za nic nevyměnila. Ten vlastní pocit potřebnosti, nezbytečnosti a schopnosti se o někoho starat je k nezaplacení. S koňmi můžu řešit svoje radosti a starosti stylem ‚nech to koňovi‘ – kolikrát v životě už se mi to vyplatilo,“ shrnuje své pocity dnes již dospělá žena, která je držitelkou stříbrné medaile z mistrovství v paradrezuře roku 2009 a zlaté medaile z roku 2011. 

Česká hiporehabilitační společnost 

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) vznikla v roce 1991. Sdružuje 36 členských organizací z celé republiky se 180 specializovanými koňmi. Každé jednotlivé středisko nabízí různé možnosti hiporehabilitace – hipoterapii, psychoterapií pomocí koní, parajezdectví a další aktivity s koňmi. Hiporehabilitační střediska ČHS každoročně vyhledá na 5 tisíc klientů. Možnost terapie tak mohou využít lidé jak s pohybovými, tak třeba i psychickými potížemi. Zástupci ČHS také každému poradí jak najít vhodné středisko a na co se při jeho výběru zaměřit, vedle toho jsou rovněž připraveni podpořit zájemce, kteří chtějí sami hiporehabilitační středisko provozovat. Více informací: www.hiporehabilitace-cr.com 

Jak vybrat správné hiporehabilitační středisko:

* Při výběru sledujte, zda je hiporehabilitační středisko členem České hiporehabilitační společnosti. Seznam členských organizací najdete na webu ČHS: www.hiporehabilitace-cr.com 
* Ve středisku by měli pracovat odborní garanti s požadovaným vzděláním a zkušenostmi ale nabízeného oboru hiporehabilitace, včetně lidí, kteří připravují koně. Všichni by měli být absolventy speciálních hiporehabilitačních kurzů.
* K hiporehabilitaci mají být využívána pouze zvířata (koně) a platnou licencí ČHS, která je zároveň garancí, že kůň prošel speciálním výcvikem a zvládá psychicky i fyzicky náročnou hiporehabilitační práci.

Autor: Lenka Vrátná
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.