Solné jeskyně pomáhají nejen astmatickým dětem | Moje zdraví

Solné jeskyně pomáhají nejen astmatickým dětem

Solné jeskyně pomáhají nejen astmatickým dětem
Jeskyně mají léčivé účinky. • Autor: istockphoto.com
19. října 2016 • 10:32

Co mají jeskyně společného se zdravím našich dětí? Svým unikátním prostředím dokáží výrazně zlepšit mnoho zdravotních potíží (zejména onemocnění respiračního traktu, astma, alergie). Po absolvování speleoterapie cca 60 % dětí nepotřebuje po celý následující rok žádná antihistaminika či jiné medikamenty. A to je velký bonus. Tuto možnost má i vaše dítě.

Speleoterapie je oficiální moderní léčebná metoda využívající specifických vlastností přírodního prostřední (převážně) krasových jeskyní k léčení určitých onemocnění. Zahrnuje soubor léčebných a doplňkových metod pro podporu terapie, podložených dlouholetým výzkumem unikátního jeskynního prostředí. Vyžaduje propojenou profesionální spolupráci mnoha odborníků – imunologů, alergologů, rehabilitačních specialistů a přírodovědců. Tato snaha a úsilí se však skutečně vyplatí, jde o jednoduchou a účinnou metodu jak dětem pomoci zlepšit zdraví a tím i jejich život… 

„Podle nejnovějších klinicky ověřených poznatků jsou hlavním faktorem účinnosti speleoterapie přirozené ionizační procesy, které ve vlhkém jeskynním ovzduší ovlivňují mechanismus tvorby vodního speleoaerosolu. Ten obsahuje zejména vápník, hořčík, sodík, draslík, jod a řadu dalších stopových prvků. V jeskynním prostředí vzniklé, převážně negativně nabité ionty malých rozměrů a velké stability nejen ovlivňují samočisticí procesy, ale především mají v lidském organismu lokální dezinfekční, protizánětlivé a mukolytické účinky a podněcují aktivaci ochranného buněčného systému. Tím účinně stimulují a modulují imunitní systém,“ říká Petr Opíchal z Dětské ozdravovny se speleoterapií Mladeč ­Vojtěchov, který se léčbou pomocí této metody a jejím výzkumem dlouhodobě zabývá. 

Léčebný turnus v některé z ozdravoven, které speleoterapii pro děti zajišťují, trvá 21 dnů (víkendové pobyty jsou též možné, ale je třeba je pravidelně opakovat, aby se mohl projevit příznivý účinek jeskynního prostředí). Je třeba zdůraznit, že pobyt je pro dítě hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pokud je třeba, aby rodič byl přítomen na místě po celou dobu pobytu, je to samozřejmě možné, ale náklady si v tomto případě hradí sám. Některé děti však uvítají, pokud mají pocit volnosti, proto dejte na jejich přání, zda chtějí strávit pobyt pouze se svými vrstevníky, nebo touží po vaší blízkosti… Při nástupu dítěte do zdravotního zařízení nejprve lékař stanoví jeho individuální léčebný plán – denní režim je vždy přizpůsobený danému typu onemocnění. V každém případě dítě stráví cca 3 hodiny denně (rozdělené do několika bloků) v jeskynním komplexu, kde se provádějí dechová i tělesná cvičení, jež střídá relaxace (zpěv, říkanky, pohádky…), nácvik správného držení těla či různé hry probíhající nenáročnou a zábavnou formou pod vedením zkušených odborníků.

Dle aktuálního počasí jsou na programu též vycházky a pohybové aktivity v přírodě. Speleoterapie nemá žádné kontraindikace ani nepříznivé účinky. „Během celého ozdravného pobytu se provádí aplikovaná léčebná rehabilitace, například dechová stimulace, statická a dynamická dechová gymnastika, cviky se zaměřením na protažení zkrácených svalových skupin, autogenní trénink, masáže či vodoléčba (perličkové koupele),“ upřesňuje Petr Opíchal. Děti jsou samozřejmě neustále pod kontrolou dětského lékaře a na konci léčebného pobytu dostanete propouštěcí zprávu pro pediatra. Pobyty jsou zpravidla koncipovány pro děti od 3 do 15 let. Pokud jde o školáky, nemusíte se jako rodiče bát o jejich zlenivění, ani zde výuce „neutečou“… Při každém zdravotnickém zařízení zároveň funguje základní škola vedená zkušenými pedagogy, takže pak nemusí dohánět tolik učiva. 

Podle dostupných informací se u 60 % pacientů dostaví významné zlepšení trvající více než rok (mohou být bez antihistaminik či jiné medikace), u 34 % nastane značné zlepšení a pouze u 6 % není pozorován významný vliv na zlepšení zdravotního stavu pacienta. 

Svému dítěti můžete darovat opravdu hodně – zlepšení jeho zdraví na dlouhou dobu a omezení jeho mnohdy silné medikace. Je pro to potřeba udělat jen málo – navštívit pediatra, který zváží, zda by speleoterapie byla právě v tomto případě přínosem. Na základě toho vyplní formulář „Návrh na umístění dítěte…“, který pak odešle příslušné zdravotní pojišťovně. Ta každý případ přezkoumá revizním lékařem – pokud je vyjádření kladné, nic už nebrání tomu, aby se vaše dítě vydalo na dobrodružnou a uzdravující cestu do jeskynního komplexu. S konkrétním zdravotním zařízením si pak dohodnete vhodný termín pobytu a veškeré podrobnosti včetně informace, co vše je třeba dítěti připravit s sebou. Pokud se tímto způsobem touží léčit ze svých zdravotních potíží také dospělá osoba, je to samozřejmě možné, vše záleží na individuální domluvě s konkrétním zdravotnickým zařízením. Pobyt pro dospělého však není hrazen zdravotními pojišťovnami. 

„Speleoterapie je velmi dobrá a užitečná léčebná metoda pro regeneraci poškozených i podrážděných dýchacích cest respiračními infekcemi nebo průmyslovými exhalacemi. Jeskynní prostředí je bezprašné, neobsahuje žádné bakterie, má optimální vlhkost, což je předpokladem k optimální regeneraci dýchacích cest. Důležité je zajistit i potřebnou dobu pobytu v jeskynním prostředí, aby regenerace byla optimální a přetrvávala i po návratu do běžných podmínek. Optimální doba bývá cca 2 hodiny denně (1 dopoledne, 1 odpoledne) a celá speleoterapeutická kúra by měla trvat minimálně 2 až 3 týdny. Sami jsme měli možnost sledovat vliv speleoterapie u dětí při pobytech v dětské ozdravovně v Mladči, která využívá léčebného pobytu v upravených prostorách v Mladečských jeskyních.

Děti tyto pobyty snášely velmi dobře, mírnily se u nich projevy podráždění dýchacích cest (především kašel a rýma), zlepšovaly se jejich ventilační funkce a laboratorně jsme mohli zaznamenat zmírnění nebo normalizaci známek zánětu, které jsme u dětí nacházeli při nástupu do léčebny,“ říká primář oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Někdy ke zdraví stačí pouze malý krůček, ale je třeba jej udělat. Pokud se vaše dítě dlouhodobě potýká s alergiemi, astmatem či respiračními problémy, speleoterapie je schopná mu výrazně pomoci. Stačí skutečně jen málo – navštívit svého pediatra a probrat s ním dané možnosti. 

Místa, kde je možné podstoupit dětskou speleoterapii: 
*Mladeč-Vojtěchov 
*Ostrov u Macochy 
*Zlaté Hory 

Podle dostupných informací se u 60 % pacientu dostaví významné zlepšení trvající více než rok (mohou být bez antihistaminik či jiné medikace), u 34 % nastane značné zlepšení a pouze u 6 % není pozorován významný vliv na zlepšení zdravotního stavu pacienta. 

Kdy může speleoterapie pomoci? 
Bronchiální astma, rekonvalescence po zánětu plic, recidivující katary horních cest dýchacích, oslabení obranyschopnosti vlivem nepříznivého životního prostředí, alergická onemocnění respiračního traktu, obezita, anorexie… Jeskynní prostředí působí blahodárně na celý lidský organismus. 

Odborná spolupráce: Petr Opíchal Výbor pro rozvoj dětské speleoterapie doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc

Autor: Helena Míková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.