Jak s lehkostí dostat vše, po čem toužíte | Moje zdraví

Jak s lehkostí dostat vše, po čem toužíte

Jak s lehkostí dostat vše, po čem toužíte
... • Autor: iStock.com
20. července 2023 • 14:00

Vyjednávání nemusí být bojem na život a na smrt. Zkuste se na něj podívat jako na neustálý proces zdokonalování. Novým pohledem na věc můžete obohatit sebe i druhé.

Když s námi ostatní souhlasí, určitě se cítíme lépe, než když se s námi přou. V dětství se snažíme o uspokojení okamžitých potřeb, dožadujeme se přímo a nezáludně věcí, které se nám líbí. Ukazujeme na ně, chytáme je do rukou a nelámeme si hlavu s tím, co si o nás druzí myslí. A často jsme odmítáni. Protože dospělí vědí, že stačí jedno lízátko, a jeho konzumací se ocitne denní dávka cukru vhodná pro batole akorát tak na hraně. Jako děti toužíme po hmotných zdrojích potěšení a zároveň se učíme, že nemůžeme dostat všechno, co si zamaneme. V dospělosti se situace komplikuje. Sféra našeho vlivu se rozrůstá a jeho uplatňování je s postupujícím věkem složitější. Jde o mezilidské vztahy na úrovni rodiny, v zaměstnání, o roli v celé společnosti.

Moře, nebo hory?

Video se připravuje ...
Konflikt do života patří, zdravá asertivita je říct věci tak, jak bychom je zvládli slyšet od druhého, říká koučka

V oblasti soukromého života se často dohadujeme s partnerem například o tom, kam vyrazit na dovolenou nebo jak strávit víkend. Jak vyjednávat, aby byly obě strany spokojené s výsledkem? Klíčovým prvkem je empatie. Musíme se vcítit do situace a pocitů druhé osoby, abychom dokázali najít kompromis, který bude vyhovovat oběma stranám. Je to jako hledání společného tónu v melodiích našich hlasů. Když jsme schopni porozumět pocitům a potřebám druhého člověka a respektujeme je, otevíráme dveře pro konstruktivní a produktivní jednání. V praxi to může vypadat tak, že partnerovu představu ohodnotíme jako zajímavou a vedle ní předložíme svůj vlastní návrh. V žádném případě nesmíme protichůdný návrh shazovat a vyjadřovat se o něm s opovržením. Důležité je vynést na stůl karty, zhodnotit pro a proti obou návrhů a potom se společně rozhodnout. I na dovolené u moře je možné vyrazit na túru do vnitrozemí, a naopak v horách si užít wellness v lázních.

Pracovní život

Všichni to známe z porad nebo z komunikace s vedením společnosti. V mailové schránce přistane všem zaměstnancům rozhodnutí vedení, které na první pohled nedává smysl nebo je nepodstatné. Protože je ale firma řízená hierarchicky, nařízení si osvojíme a respektujeme ho. Nevidíme a často ani netušíme, co stálo za jedním e-mailem. Mohly to být stovky hodin vyjednávání manažerů, zkoumání trhu, zadávání a vyhodnocování průzkumů nebo finančního auditu. Velmi náročný proces vyústí v jednu konkrétní zprávu. Vedení společnosti by jistě mohlo věnovat více energie schopnosti přesvědčování, ale někdy zkrátka není čas nebo si zásady otevřené komunikace nikdo z lídrů neosvojil. Působit na ostatní je totiž svým způsobem druh umění, které můžeme rozvíjet celý život.

Jako na tanečním parketu

Vyjednávání s ostatními lidmi připomíná tanec. Je to našlapování, vážení každého kroku a jeho dopadu. To vyžaduje nejen obratnost v tanci – komunikaci, ale také schopnost porozumět druhé straně, předvídat její krok a najít společný jazyk. Vyjednávání není jen o získávání toho, co chceme. Je to složitý proces, kde se setkávají různé zájmy, perspektivy a osobnosti. Každý člověk je unikátní a má své vlastní představy a hodnoty. Proto je důležité se otevřít a naslouchat druhé straně, abychom lépe pochopili její úhel pohledu. Při vyjednávání sdělujeme vlastní potřeby a stanoviska a vedeme dialog, kde každá strana má právo na svůj názor a přístup. V tomto tanci slov a emocí je důležité být otevřený změně. Někdy se vyjednávání může ubírat jinam, než jsme očekávali, a je důležité přizpůsobit se novým okolnostem. Přijmout změnu a hledat nové možnosti může vést k objevování nečekaných cest.

První pomoc při sporech: Metoda hlubokého naslouchání

Co když se na poradě dostanete do sporu s kolegou, se kterým nesouhlasíte ani v jednom slově? Klíčem je naslouchání: Zaměřte se na hlas, na jeho intonaci a melodii. Snažte se nečíst jen slova, ale také myšlenky a pohnutky, které jsou za nimi.

Uvědomte si, že jde o myslící, cítící lidskou bytost, že lidství je to, co vás spojuje, i když stojíte na opačných stranách barikády.

Nechte odplout svoje myšlenky. Zkuste na chvíli číst myšlenky svého protihráče a proniknout do hloubky jeho duše.

ZKUŠENÍ VYJEDNAVAČI KLADOU DVAKRÁT VÍC OTÁZEK, NEŽ JE OBVYKLÉ. A TAKÉ DVAKRÁT VÍC NASLOUCHAJÍ.

Článek vyšel v časopise Blesk zdraví.

Autor: redakce Moje zdraví
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.