Moje zdraví - péče o psychickou i fyzickou pohodu

Vrozená rakovina? Vědci hlásí průlom. Dokáží zjistit, kterým ženám hrozí

Vrozená rakovina? Vědci hlásí průlom. Dokáží zjistit, kterým ženám hrozí
Autor: istock.com
7. listopadu 2019 • 06:00

Nádory vaječníků nejsou časté, běžná žena má riziko ani ne dvě procenta. Je ale část žen, které mají toto onemocnění dědičné, pravděpodobnost, že je nemoc zasáhne, je více jak 60 %. Lékaři proto řeší, jak rizikové ženy najít a jak jim pomoci.

O výrazném zvýšení rizika nádorového onemocnění rozhodují především dva geny – BRCA1 a BRCA2, které byly objeveny v roce 1994 a 1995. Pokud jsou v těchto genech nalezeny chyby, znamená to, že je třeba klienta celoživotně sledovat.

Včasné odhalení nemoci je velmi důležité, protože jen 35 % žen s rakovinou vaječníků má šanci, že bude v horizontu pěti let žít. Pokud je nemoc rozpoznána včas, množství žen, které mají šanci na vyléčení rakoviny vaječníků, roste až na 90 %.

Nalézt v populaci ženy s vysokým rizikem rakoviny, a právě jim nabídnout účinné preventivní postupy, je ale pro lékaře stále oříškem. Jedinou v současné době využívanou prevencí tohoto typu rakoviny je odstranění vaječníků a vejcovodů pacientkám, které mají vysoké riziko. Současný výzkum ale přináší naději na zlepšení prevence. Čeští vědci totiž přišli na to, jak v rizikové skupině žen s BRCA1/2 najít právě ty, které rakovinou vaječníků onemocní. Zároveň vědci otevřeli další obrovskou oblast bádání, domnívají se, že zřejmě dokážou riziko onemocnění takových nemocných snížit.

Rizikové ženy mají jiné bakterie

Odborníci, jejichž výzkum otiskl prestižní odborný časopis Lancet, se domnívají, že ovlivnění složení bakterií v pochvě by mohlo pomoci snížit riziko vzniku nádorů. „Přišli jsme na to, že ženy, které mají specifické zastoupení bakterií v pochvě, častěji onemocní rakovinou vaječníků,“ vysvětlil jeden z českých vědců, kteří se na výzkumu podíleli, profesor MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. „Pacientky s tímto typem nádoru a některé ženy s velmi vysokým rizikem jeho vzniku mají jiné bakteriální prostředí v pochvě než ženy, které rakovinu vaječníků nemají. Víme, že poševní bakteriální prostředí dokážeme ovlivnit a brzy snad budeme moci navodit zde stav, kdy riziko rozvoje nádoru vaječníků snížíme. Mechanismem je dodání konkrétních druhů laktobacilů. Naši představu o změně poševního prostředí laktobacilem musí nyní potvrdit další výzkum. Pravdivost této teze ověříme v horizontu několika málo let,“ nastínil lékař. 

Preventivní odstraňování orgánů kvůli hrozící rakovině se v Česku provádí již 20 let. Operace pacientky podstupují na prsech, vaječnících a vejcovodech; stejně jako před časem americká herečka Angelina Jolie. „Dědičné dispozice známe a víme, jak se k nim postavit. Ale stále se snažíme péči o pacientky s BRCA zlepšovat. Naději vidíme hlavně v pokroku molekulární diagnostiky a snížení jejích nákladů. Před dvaceti lety genové vyšetření trvalo rok i déle a stálo 50 tisíc korun. Dnes je laboratoř schopna udělat vyšetření za 14 dnů a náklady jsou pod 20 tisíci. Oproti době před dvaceti lety navíc v laboratoři nevyšetří pouze dva geny, ale celý panel genů – až 200 najednou,“ říká profesor Zikán.

Dědičnost rakoviny: kdo je ohrožen?

Kdo může mít riziko zvýšené? Především lidé, v jejichž rodině se vyskytli nejméně dva blízcí příbuzní s nádorem prsu nebo vaječníků či s nádorem tlustého střeva. Zároveň je ale třeba zvýšit opatrnost i ve chvíli, kdy se v rodině vyskytlo více jiných nádorů, a to obzvláště v mladším věku. Lékař pak rozhodne, zda u nich má genetické testování smysl.

Pozornost by ale podle lékařů měla mít každá žena s rakovinou vaječníků. „Testována by měla být každá nemocná s rakovinou vaječníků, protože genetickou predispozici můžeme předvídat právě jen na základě výskytu nádorů. V Česku zatím toto vyšetření podstupuje pouze třetina žen s nádorem vaječníku, ošetřující lékaři je zkrátka neindikují,“ poukazuje Zikán.

Podle lékaře navíc není dostatek pracovišť, která by adekvátně pečovala o ty zdravé pacientky, jejichž genetické vyšetření opravdu dědičnou dispozici k rakovině prokázalo. Řešením by měla být specializovaná centra, která by péči poskytovala podobně, jako je tomu například u Komplexních onkologických center pro onkologicky nemocné.

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.