Život na vlásku: 12 kroků, jak se zbavit závislosti | Moje zdraví

Život na vlásku: 12 kroků, jak se zbavit závislosti

Život na vlásku: 12 kroků, jak se zbavit závislosti
... • Autor: istock.com
18. května 2023 • 14:00

Sex, drogy, rock’n’roll. Klišé, ve kterém jedno vede k druhému, svádí ke kolotoči možných závislostí. Ty jsou naprosto bezbřehé, neboť nezdravě pevný vztah si lze vytvořit ke komukoli a k čemukoli.

Stereotypní vnímání závisláka v podobě toho, kdo prosedí dny v blízké nálevně, nenajde cestu domů, často končí v příkopě a neví o sobě, dávno neplatí. Závislost jako psychiatrická diagnóza na sebe může brát mnoho podob a tváří. Ať už jde o alkohol, omamné látky (drogy), hazardní hráčství, například hraní na výherních automatech (gamblerství). Závislým však jedinec může být i na určitých komunikačních vzorcích, situacích, vztazích – fyzických i těch na sociálních sítích.

Video se připravuje ...
Tragické osudy modelek: Divoký život, hořká smrt. Smutný konec tří půvabných supermodelekVIDEO 

„Nevinné“ návyky

Patří sem však i jiné látky, většinově považované za lehce podpůrné (kofein, cukr a jeho podoby – třeba čokoláda, jiné cukrovinky), i ty mohou být příčinou závislosti. Dále také celkově nezdravý a nevyrovnaný vztah k jídlu (bulimie, anorexie), ale i jiné jevy (patologické lpění na určité surovině, zdroji, zpracování, které znemožňuje přijímat zdravou stravu, vše, co hraničí s nevyrovnaným vztahem k jídlu).

Sám sobě nepřítelem

Mezi rizikové znaky, jež nám mohou být vodítkem, zdali se sami také náhodou nepotýkáme s nějakou svou závislostí, je neustálá nekontrolovatelná chuť, urputné vyhledávání zdroje (například alkoholu, postování fotografií na sociální sítě v honbě za lajky) a narušování jiných zdravých vazeb a vztahů – zapomínání, nespolehlivost, nesprávné vyhodnocení nebezpečnosti nebo negativního vlivu na ostatní, třeba opomenutí bezpečnosti svěřeného dítěte, řízení automobilu pod vlivem alkoholu.

Vzdálení problému ve 12 krocích

Možným krokem, respektive dvanácti kroky na cestě ze závislosti, může být inspirace dvanáctistupňovým programem, jenž se uplatňuje a aplikuje v kruzích a centrech pro pomoc a léčbu závislostí (například Anonymní alkoholici). Návod či program vychází z mnoha psychologických a psychiatrických zdrojů (například Carl Jung), s přihlédnutím ke konkrétním zdravotním specifikům dané závislosti i kulturnímu kontextu dané situace.

První krok vychází ze základní premisy absolutní svobodné, nezávislé a vědomé vůle jedince, tedy převzetí plné odpovědnosti za své minulé činy, proč chci změnu a z jakého důvodu ji chci dobrovolně podstoupit.

Druhým krokem je nalezení kořenů a příčin závislosti, porozumění tomu, proč jsme v dané situaci a jak jsme se do ní dostali.

Třetí a čtvrtý krok směřují k pohledu dovnitř sebe sama, pochopení vzorců a situací, ve kterých se objevujeme a ve kterých selháváme (sklouzáváme do závislosti), a má také jít o určitou morální inventuru vlastních minulých skutků i toho, jaký mohly a měly vliv na naše okolí.

Při pátém, šestém a sedmém kroku bychom měli nechat odejít staré vzorce, vnitřně se očistit od minulého, nefunkčního a nefungujícího a mířit ke změně postojů, návyků a chování.

V osmém a devátém kroku bychom se měli snažit o nápravu svých minulých chyb, selhání, skutků – nejen omluvou, ale i možnou fyzickou nápravou.

Poslední tři kroky programu by měly směřovat k touze po vlastním růstu, nalezení motivace (k jinému, lepšímu já) a nastavení své mentality na dávání, nejen na přijímání.

Dvanáct kroků ke změně jistě není jednoduchá cesta ze závislosti, ale dosažení každého cíle začíná prvním krokem.

TIP: Na webových stránkách www.prevcentrum.cz najdete kontakt na tým lidí, kteří poskytují psychosociální pomoc osobám ohroženým závislostmi a dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Usvědčit sám sebe

Jistě je velmi komplikované přiznat sobě, natož někomu jinému možný vlastní problém se závislostí. Ale už to je velká výhra, která nás správně nasměruje. V Česku je poměrně široká záchranná síť možností, kde hledat pomoc. Ta přesně zacílená bude vycházet z konkrétního typu závislosti, jestli půjde spíše o psychologickou pomoc a podporu, nebo je zapotřebí lékařské (psychiatrické) intervence. Nejschůdnějším začátkem může být konzultace s obvodním (praktickým) lékařem a další nasměrování od něj. Lze také vyhledat pomoc na doporučení nebo podle dostupnosti či vzdálenosti. V současnosti také fungují on-line konzultace a terapie.

Autor: redakce Moje zdraví, Valentina Lebová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.