Tuberkulózy je méně, přesto ji mají stovky lidí v Česku. Jak ji poznáte? | Moje zdraví

Tuberkulózy je méně, přesto ji mají stovky lidí v Česku. Jak ji poznáte?

Tuberkulózy je méně, přesto ji mají stovky lidí v Česku. Jak ji poznáte?
Tuberkulóza je nemoc, kterou doma nevyléčíte. Navíc podléhá povinnému lékařskému hlášení • Autor: iStock.com
30. března 2017 • 06:00

Tuberkulózu se v minulosti díky povinnému očkování podařilo na našem území téměř vymýtit. Kvůli migraci je však bacil zpátky a každý rok se nakazí další obyvatelé. V loňském roce jich 19 na tuberkulózu zemřelo.

Dobrá zpráva je, že počet lidí s TBC v Česku meziročně klesl, a to o 22 osob. Lékaři odhalili TBC u 496 lidí. Rapidně se však zvyšuje počet cizinců nemocných tuberkulózou. V Praze dokonce podíl cizinců dosáhl 50 procent ze všech nemocných. Kromě zvýšeného rizika přenosu se plicní lékaři potýkají také často s tuberkulózními pacienty, kteří nejsou pojištěni a jejichž léčba stojí statisíce korun.

„Řešíme rostoucí počet nepojištěných cizinců, kteří přijíždějí do České republiky z východní Evropy za prací, většinou ilegální. Léčba TBC stojí od 60 tisíc až po 300 tisíc korun, podle komplikovanosti onemocnění. Tyto náklady řeší nemocnice, které podle zákona a vyhlášky musí tuberkulózní pacienty léčit a izolovat od okolí. Náklady na léčbu těchto pacientů v českých zařízeních přesahují 3 miliony korun ročně,“ říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Dlouhodobě patří Česká republika do zemí s nejnižším výskytem TBC na světě. „Důvodem je systematická práce českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření. V současnosti máme dostatek očkovací látky pro rizikové děti, léků i diagnostických testů. Nesmíme polevit. Je třeba se soustředit na problematické skupiny obyvatel, například ze zemí s vysokým výskytem TBC, vyšetřovat osoby žádající o azyl, ale i bezdomovce a specifické skupiny se sníženou imunitou,“ říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO).

Jak poznat tuberkulózu?

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Pro nemoc je typický déletrvající kašel s vykašláváním hlenů, zhoršený dech, teplota a pocení.

Kromě kašle a zhoršeného dýchání ji poznáte podle celkové slabosti, únavy a zejména váhového úbytku. V další fázi se objevují bolesti na hrudníku a vykašlávání krve.

V minulém století se na tuto nemoc často umíralo, zejména děti, s nástupem antibiotik a očkování se stala méně nebezpečnou.

Plošné očkování proti tuberkulóze v České republice už bylo ukončeno. Nyní se očkují jen novorozenci, u kterých se předpokládá zvýšené riziko nákazy, například děti cizinců nebo ty, u nichž se předpokládá, že budou cestovat do rizikových oblastí. Tuberkulóza patří k povinně hlášeným nemocem, to znamená, že každý lékař má povinnost každý případ ohlásit a každý nakažený a nemocný musí být evidován.

Tuberkulóza je léčitelná, ale objevuje se i rezistentní forma, kdy pacienti nereagují na obvyklou léčbu a v nemocnici tráví měsíce i roky. V České republice je v současné době pět takových pacientů.

Letos je to 135 let, kdy německý lékař Robert Koch odhalil bacil Mycobacterium tuberculosis, jenž TBC způsobuje.Autor: Kateřina Erbsová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.