Tuberkulóza: Jak se souchotiny léčí a jaké mají projevy? | Moje zdraví

Tuberkulóza

Tuberkulóza (TBC) je zánětlivé onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis neboli Kochův bacil. K nákaze dochází přímým kontaktem nebo kapénkami od člověka s aktivní formou TBC (bakterie jsou ve slinách nebo slizničním sekretu a šíří se do okolí při kýchání, kašlání, mluvení případně z potřísněných rukou). K nákaze je potřeba ovšem s nemocným strávit delší dobu (uvádí se alespoň 4 hodiny). V současné době je na světě infikovaná třetina lidstva.

K onemocnění jsou náchylnější lidé se sníženou imunitou, s některými onemocněními (například diabetes) nebo s malou tělesnou hmotností.

Nejčastější formou onemocnění bývá tuberkulóza plic, která se projevuje plicním zánětem. Nemoc se může projevit i na jiné části těla (například ve střevech, na kůži, v kostech nebo v nervovém systému).
Ve vyspělých zemích se tuberkulóza vzhledem k očkování, antibiotikům a hygieně téměř nevyskytuje. V posledních letech se však opět vrací kvůli novým kmenům bakterií, které jsou rezistentní vůči používaným lékům. Zvýšený výskyt bývá u bezdomovců nebo narkomanů. V rozvojových zemích je velký problém a podle údajů Lékařů bez hranic je vedle malárie a HIV/AIDS jednou ze tří nejčastěji zabíjejících infekčních nemocí na světě.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Plíce, mozek, kosti, genitálie, ledviny, nadledvinky

Plošné očkování bylo ukončeno. Nyní se očkují jen novorozenci, u kterých se předpokládá zvýšené riziko nákazy (viz očkování). Tuberkulóza patří k povinně hlášeným nemocem: Každý lékař má povinnost každý případ ohlásit a každý nakažený a nemocný musí být evidován.

Kde se vyskytuje tuberkulóza?

V Evropě: Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rumunsko, Rusko a Ukrajina.
V Asii: všechny asijské státy kromě Bahrajnu, Íránu, Izraele, Japonska, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Malediv, Ománu, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Sýrie a Turecka.
V Africe: všechny africké státy kromě Egypta, Komor, Libye, Mauricia, Seychel a Tuniska.
V Americe: Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru a Salvador.
V Austrálii a Oceánii: Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu a Vanuatu.
(Zdroj: www.mzcr.cz)

Příznaky tuberkulózy

Pokud se osoba nakazí, nemoc může v první fázi (primární infekce) probíhat nenápadně nebo zcela bez příznaků. Imunitní systém může většinu zárodků zlikvidovat, bakterie ale může v těle zůstat v neaktivní podobě. K znovuobjevení nemoci může dojít ve chvíli, kdy má člověk oslabenou imunitu – například u starších lidí, u podvyživených, u bezdomovců nebo u lidí s nákazou HIV/AIDS.

Tuberkulóza se objevuje v 80 procentech případů v plicní formě. K jejím projevům patří únava, bolesti na hrudi, noční pocení a teplota. Po čase se přidává kašel, nejprve s hlenem, až v pozdějších stádiích nemoci s krví.

Mimoplicní onemocnění jsou v našich zemích vzácné (jedná se například o krční formu tuberkulózy – krtici nebo o tzv. Pottovu nemoc).

Inkubační doba

U primární formy 6–8 týdnů od nákazy.

Léčba tuberkulózy

Cílem léčby je zamezit vylučování mikrobů a tím i šíření infekce. Po dobu několika měsíců se podává kombinace účinných léků (antibiotik, antituberkulotik), které zdravotní stav výrazně zlepšují. Délka terapie závisí na rozsahu onemocnění, což bývá v rozmezí 6–9 měsíců.

Pokud nemocný léčbu nedodržuje nebo přeruší, riskuje návrat onemocnění a také rozvoj lékové rezistence, tedy to, že léky nebudou „zabírat“.

Chirurgická léčba se provádí zcela výjimečně v případě plicní tuberkulózy u neustupujících jednostranných forem nebo u rezistentních forem. Někdy se tak řeší mimoplicní formy, zvláště kostí.

Léky

Používají se antibiotika a antituberkulotika.

Bylinky

Jako podpůrný prostředek při léčbě pomáhají přípravky a čaje z lékořice, přesličky rolní, lichořeřišnice a zázvoru.

Homeopatika

Pouze jako doplněk léčby nebo po léčbě, vždy se poraďte s lékařem. Používají se Arnika, Okoubaka Aubrevillei, Aconitum, Rhus toxidendron.

Inkubační doba

6 - 8 týdnů

Očkování

ano

Délka léčby

6 až 9 měsícůZáleží na míře zasažení oraganismu

Domácí léčba a babské rady

Tělu oslabenému tuberkulózou lze pomoci podáváním přírodních antibiotik, jako jsou cibule, křen nebo česnek. Organismus také dezinfikují borůvky, brusinky, zázvor a med. Dále se doporučuje lichořeřišnice větší.

Nemocný musí dodržovat nařízenou léčbu a hygienu. Neměl by kašlat bez zakrytých úst, má používat vlastní jídelní a toaletní potřeby. 

Vyšetření

Lékař provede rentgen hrudníku, kožní testy a analýzu slin. Velmi důležitý je tuberkulinový test. Tuberkulin je protein používající se k rozpoznání TBC.

Očkování

Základní metodou prevence je očkování proti tuberkulóze. TBC byla ve vyspělých zemích díky očkování, hygieně a účinným antibiotikům potlačena na minimum. Proto bylo i u nás celoplošné očkování proti tuberkulóze, které probíhalo 4.–5. den života, zrušeno. Provádí se pouze u dětí z rizikových skupin, do kterých patří:

  • dítě, u něhož měl nebo má aktivní tuberkulózu jeden nebo oba z rodičů dítěte, sourozenec, případně další člen domácnosti, v níž dítě žije
  • dítě, které souvisle déle než 3 měsíce pobývá nebo pobývalo ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy (aktualizovaný seznam zemí zveřejňuje každoročně Ministerstvo zdravotnictví) a pokud v takové zemi pobýval rodič, sourozenec případně člen domácnosti, v níž dítě žije
  • dítě, které bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou

Závažnost onemocnění

lehké
střední
vážné

Možné komplikace

V rozvojových zemích se na tuberkulózu běžně umírá. U nás je v případě neléčení velké nebezpečí napadení mozkových blan, ledvin nebo kostí.

Trvalé následky

Při napadení mozku můžou být slepota, ochrnutí.

Prevence

Povinné očkování novorozenců bylo v České republice zrušeno, očkují se jen děti z rizikových skupin (viz výše). K základní prevenci tedy patří zdravý životní styl a posilování imunity a dodržování hygieny.
K dalším formám prevence také patří izolace nakažených lidí a zabránění dalšímu šíření nemoci pomocí cíleného vyšetřování rizikových skupin: Jde především o lidi z okolí nemocného člověka (jeho rodina, přátelé a spolupracovníci), o rizikové skupiny, jako jsou například bezdomovci a narkomani.

Kdy jít k lékaři

Při déletrvající horečce, dušnosti, bolesti na hrudi, vykašlávání krve.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.