Rakovina plic: Pacienti, kteří se léčí v onkocentrech, mají větší naději na přežití | Moje zdraví

Rakovina plic: Pacienti, kteří se léčí v onkocentrech, mají větší naději na přežití

Rakovina plic: Pacienti, kteří se léčí v onkocentrech, mají větší naději na přežití
Autor: istock.com
2. září 2019 • 10:00

Na nádorové onemocnění pravděpodobně nikdy nebude jeden lék. Lékaři ale mají k dispozici stále lepší preparáty, které prodlužují život nemocných nebo ho alespoň zlepšují. Ne všichni pacienti se k ní ale dostanou? Proč?

Lékaři odhadují, že na novou, průlomovou léčbu smrtelné nemoci dosáhne jen asi půlka potřebných. Zbytek lidí zůstává na původní léčbě, která nemá tak převratné výsledky. Zbytečně umírají dříve. Jednou z příčin je váznoucí spolupráce menších pneumologických a onkologických pracovišť s těmi velkými. Ne všichni potřební se dostanou do komplexních onkologických center (KOC), kde je lékaři mohou otestovat a nabídnout účinnou léčbu, byť je nákladná.

Zákeřná rakovina bývá odhalena pozdě

Rakovina plic je zákeřná zejména v tom, že drtivou většinu případů diagnostikují lékaři až v pokročilém stadiu, kdy se objeví příznaky onemocnění. České lékaře nedávno povzbudilo oznámení, že mohou svým vybraným pacientům s metastatickým karcinomem plic, u kterých nádor vykazuje určité vlastnosti, ordinovat léčbu imunoterapeutickým lékem už v první linii, kdy je nejúčinnější.

Doposud museli u pacientů, kteří již měli metastázy prvotního nádoru na plicích, vždy čekat, až projdou chemoterapií. Její vedlejší účinky ale podle odborníků vyřadily velkou část těchto pacientů z boje o kvalitní prodloužení života. „Ve srovnání s chemoterapií, která se u většiny nemocných s pokročilým plicním karcinomem podávala doposud, je imunoterapie snášena mnohem lépe. Vedlejší účinky existují, ale většinou nejsou závažné a dají se snadno překonat. V přímém srovnání se ukazuje téměř dvojnásobné prodloužení přežití,“ vysvětluje profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO).

Výzkumy: přežití je až pětinásobné

Úspěchy v léčbě potvrdila letošní konference Americké společnosti klinické onkologie. Zde byla dokonce prezentovaná data, která ukazují, že dlouhodobé přežití nemocných léčených imunoterapií v první linii je asi pětinásobné ve srovnání s léčbou chemoterapií. „Jde o jeden z největších posunů v úspěšnosti léčby vůbec. Pokud léčba zabere, trvá její účinek dlouhodobě,“ popisuje úspěch profesor Kolek. Podle něj je třeba apelovat na menší plicní a onkologická zařízení, aby pacienty do KOC posílaly okamžitě po stanovení diagnózy.

Společně s imunoterapií pomáhají v boji s nemocí, jež dříve znamenala rozsudek smrti v horizontu několika měsíců, cílené biologické preparáty, které působí na pochody v nádorové buňce. „Biologická léčba slaví úspěchy především v oblasti nemalobuněčného karcinomu plic, ale pouze u 10 až 15 procent z nich. Používá se od roku 2005,“ vysvětluje profesorka MUDr. Jana Skřičková, CSc., z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU, FN Brno.

Biologická léčba rakoviny plic sice pomáhá jen části pacientů, ale díky ní se zlepšuje přežití u nádorů, které není možné operovat, a u těch, které metastazují. „Přežití u této skupiny nemocných se dostalo daleko přes 20 měsíců, a to za zachování velmi dobré kvality života,“ doplňuje prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU, FN Brno.

Z výše uvedeného vyplývá, že každý nádor potřebuje trochu jinou léčbu. Proto je tak důležité, aby se pacienti dostávali do center, kde lékaři  zjednodušeně řečeno  vidí tolik nádorových onemocnění, že dokáží pacientům lépe najít správnou léčbu. „Molekulární diagnostika je čím dál náročnější a pro rozpoznání typu nádoru a stanovení adekvátní léčby je třeba zajistit kompletní morfologickou a genetickou diagnostiku v akreditovaných laboratořích, které jsou součástí komplexních onkologických center,“ uzavírá profesor prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK VFN a ÚVN v Praze.

Například léčbu vlastní imunitou v první linii v Česku nyní užívá 50 pacientů s pokročilou rakovinou plic, do konce roku by jich mělo být 200. Odborníci odhadují, že kdyby se všichni takto nemocní dostali do KOC, počet léčených imunoterapií by se zdvojnásobil.

 

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.