Nádor hrtanu, jícnu, nádory ústní dutiny a nosohltanu: diagnostika a léčba | Moje zdraví

Rakovina hlavy a krku: Šestý nejčastější typ nádorového onemocnění

Rakovina hlavy a krku: Šestý nejčastější typ nádorového onemocnění
Nádorové onemocnění krku se projevuje bolesti, ale také chrapotem či rýmou • Autor: Profimedia.cz
7. září 2023 • 05:00

Rakovina hlavy a krku je nejčastější u lidí ve věku nad 40 let, onemocní jí častěji muži než ženy – většinou ti, kteří kouří a pijí alkohol. Až 60 procent lidí s karcinomem hlavy a krku již v době diagnózy má lokálně pokročilé onemocnění. 

O léčbě a prevenci hovoříme s prof. MUDr. Jan Klozarem, CSc., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol v Praze.

Jaké jsou nejčastější příznaky rakoviny hlavy a krku, se kterými pacienti přicházejí do vaší ordinace?

Příznaky nádoru hlavy a krku závisejí především na lokalizaci nádoru. U nádorů nosní dutiny a nosohltanu je to nejčastěji jednostranná neprůchodnost nosu, krvácení, hnisavý výtok, ale i nedoslýchavost. Nádory dutiny ústní a hltanu se projevují například pocitem cizího tělesa, potížemi s polykáním, bolestivým polykáním, může se objevit také příměs krve ve slinách, zduření či bulka v jazyku nebo jinde v dutině ústní, případně může na onemocnění upozornit nesedící zubní protéza. V některých případech jsou prvním příznakem až zvětšené krční uzliny, tedy metastáza v uzlinách, a primární nádor pacient vůbec nepozoruje. U nádorů hrtanu jsou nejčastějšími příznaky chrapot, tedy změna hlasu, dýchací, eventuálně polykací obtíže nebo vykašlávání krve. Obecně příznaky nádorů horních cest dýchacích a polykacích nemusejí být charakteristické a mohou se podobat příznakům jiných onemocnění, například zánětů.

Video se připravuje ...
Pět nejčastějších nemocí, na které Češi umírajíVIDEO 

Známe rizikové faktory vzniku karcinomů hlavy a krku?

Nejdůležitějšími rizikovými faktory jsou kouření a konzumace alkoholu. Kombinace tabáku a alkoholu riziko mnohonásobně zvyšuje. Novým rizikovým faktorem je lidský papilomavirus, který způsobuje již více než polovinu nádorů ústní části hltanu. Těchto nádorů v poslední době celosvětově významně přibývá, zatímco výskyt nádorů vázaných na tabák je stabilní nebo dokonce klesá, a to zejména v zemích, kde se podařilo konzumaci tabáku omezit. Nárůst výskytu nádorů ústní části hltanu je bezesporu způsoben šířením lidského papilomaviru. Jde o stejný typ viru, který je původcem nádorů děložního hrdla, a jeho šíření patrně souvisí se sexuálním chováním.

Kdo rozhoduje o způsobu léčby pacientů s nádory hlavy a krku?

V dnešní době platí, že rozhodnutí by mělo být vždy interdisciplinární. V týmu odborníků, který se podílí na léčbě pacienta s nádorem horních cest dýchacích a polykacích, má být chirurg hlavy a krku, onkolog, rentgenolog, případně plastický a maxilofaciální chirurg. Vzhledem k častým vedlejším onemocněním pacientů s těmito nádory je součástí týmu také internista. Je výhodné, pokud se zúčastní i odborník na výživu a logoped.

Existují genetické predispozice k onemocnění rakovinou hlavy a krku?

Genetická predispozice bezesporu existuje, velmi dobře ji známe například u nádorů nosohltanu především v jihovýchodní Asii. Naproti tomu v Evropě u nejčastějších nádorů, jako jsou nádory hrtanu a hltanu, nehraje genetická predispozice rozhodující roli.

Co patří mezi nejmodernější metody léčby nádorů v ORL oblasti? 

Základem léčby těchto nádorů je chirurgie a radioterapie. U lokálně pokročilých nádorů je chirurgie kombinována s pooperační radioterapií a radioterapie se kombinuje se současně podávanou chemoterapií. Chirurgie, podobně jako ostatní obory, se stále vyvíjí, používají se nové metody, například endoskopické postupy, laser, ultrazvukové skalpely, někdy i robotická chirurgie. Významným pokrokem je dnešní široká škála rekonstrukčních výkonů, které umožňují rozsáhlejší resekce a snižují funkční postižení. Radioterapeutické postupy jsou dnes na vysoké úrovni, ozáření je přesněji zacílené a okolní tkáně jsou šetřeny podstatně lépe než dříve. Moderní chemoterapie v kombinaci se zářením zlepšila výsledky přibližně o 10 procent, bohužel za cenu většího poškození pacienta. Začíná se používat biologická léčba, jejíž toxicita je nižší. Jsou vyvíjeny stále nové preparáty. Obecně lze říci, že zatímco kvalita života pacientů po léčbě je dnes patrně lepší než dříve, výsledky léčby ve smyslu přežití se zlepšují jen velmi pomalu. Je to dáno především tím, že většina těchto nádorů je léčena v pokročilém stadiu.

Je stále typickým operačním výkonem totální laryngektomie? 

Tato operace, při které je odstraněn celý hrtan, je příkladem mutilujícího výkonu. V poslední době se této operaci snažíme vyhnout, nicméně vždy ji nahradit nelze. V Severní Americe asi před dvaceti lety zcela převážily nechirurgické postupy léčby nádorů hrtanu, nicméně se zhoršilo přežití pacientů. Při léčbě rozsáhlých nádorů hrtanu máme dvě možnosti – záření s chemoterapií nebo operaci, při které je hlas typicky poškozen. Pacient pak musí používat jeden z náhradních mechanismů tvorby hlasu. V poslední době se velmi často používá takzvaná hlasová protéza, která pacientovi umožní tvořit relativně kvalitní hlas. Hlas je někdy poškozen i u částečných zevních nebo endoskopických výkonů, kdy zůstává funkční zbytek hrtanu, ale kvalita hlasu může být horší. 

Lze karcinomům hlavy a krku předcházet? 

Bezesporu ano, hlavně jde o omezení kouření a konzumace alkoholu. Je celkem jasné, že každé omezení spotřeby tabáku vede ke snížení incidence nádorů hlavy a krku, ale také plic a jícnu. Co největší potlačení kouření je tím nejvýznamnějším, co může společnost udělat pro snížení incidence rakoviny hlavy a krku. Incidence evidentně klesá v zemích, kde byly přísnější protitabákové programy uplatněny již před lety. Význam by mohla mít i preventivní ORL vyšetření, především silných kuřáků. Problém však je, že právě nejohroženější skupinu pacientů, tedy kuřáky a alkoholiky, prevence většinou nezajímá. V souvislosti se šířením lidských papilomavirů se v poslední době mění i epidemiologie. Přibývá pacientů, kteří jsou mladší, často nekuřáci a o své zdraví většinou dbají. Důležitým preventivním opatřením ke snížení výskytu nádorů hlavy a krku by kromě omezení konzumace tabáku dále mohlo být plošné očkování proti lidskému papilomaviru, a to nejen dívek, ale i chlapců. 

Odborná spolupráce: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

Autor: Táňa Pikartová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.