Podvýživa se může týkat i na pohled silných lidí. Pozor dejte zejména u seniorů! | Moje zdraví

Podvýživa se může týkat i na pohled silných lidí. Pozor dejte zejména u seniorů!

Podvýživa se může týkat i na pohled silných lidí. Pozor dejte zejména u seniorů!
Strava by měla být pestrá v každém věku. • Autor: shutterstock.com
22. ledna 2017 • 11:32

„Pro mě je toho kuřecího škoda, dám si buřta,“ slýchávala jsem v dětství od svého dědy. Myslel to dobře, pravdu ale neměl. Pokud v trendu nevhodného stravování senior pokračuje dostatečně dlouhou dobu, může jej ohrozit podvýživa. 

Je to začarovaný kruh: Starší člověk prostě nemá hlad. „Jeho nechutenství je ale často podmíněné zhoršeným stavem výživy a nedostatkem tekutin,“ říká vedoucí nutriční terapeutka Centra výživy Thomayerovy nemocnice v Praze Bc. Tamara Starnovská. Přitom to může zajít až tak daleko, že malnutrice ohrozí seniora na životě. „Příčin nechutenství ovšem může být více, například malá atraktivita podávaného jídla. Je třeba, aby byla podávaná jídla barevná a chuťově výrazná a voňavá,“ upozorňuje Bc. Starnovská. Než však dojdeme k návrhu jídelníčku pro seniora, je potřeba vždy zhodnotit, jak na tom konkrétní jedinec je. Hlavními parametry hodnocení stavu výživy jsou tělesná hmotnost, výška kožní řasy (ve stáří však nebývá její výpovědní hodnota spolehlivá, a proto je vhodné doplnit hodnocení ještě laboratorním vyšetřením).

Podvýživa se může týkat i na pohled silných lidí

Podvýživa (malnutrice) vzniká při nepoměru mezi malým energetickým příjmem a jeho zvýšenou potřebou. Je-li vaše hodnota BMI nižší než 18,5, může malnutrice hrozit i vám. Příčin tohoto stavu může být více. Z těch sociálních jmenujme třeba ztrátu partnera, nedostatek peněz na jídlo, ztrátu soběstačnosti či jen pouhou neznalost správné výživy. S postupujícím věkem přichází zvýšený pocit sytosti, snížení pohyblivosti. Svou roli často hraje též tělesné postižení, počínaje špatným stavem chrupu a používáním umělé náhrady přes poruchy polykání až po chorobné stavy ovlivňující příjem potravy. Vůli a chuť k jídlu dokáže potlačit i příčina psychická (demence, deprese). Část seniorů trpí nechutenstvím v důsledku anorexie spojené s užíváním některých léků na chronické onemocnění. Existuje několik definic malnutrice: Například bílkovinná je způsobena dlouhodobým nedostatkem bílkovin ve výživě. Nedostatečný příjem všech živin předznamenává malnutrici marastickou (devastující). Od příčiny malnutrice se odvíjí i léčba - změny by však měly být vždycky pozvolné.

Můžeme pokládat baculatou babičku za někoho, kdo má dostatek důležitých živin? „Vizuální dojem nám o skutečném stavu výživy neřekne nic. Velmi často může být i takový člověk významně ohrožen malnutricí,“ vysvětluje Tamara Starnovská. Jakmile dochází k nárůstu hmotnosti, je nám jasné, že tuk se ukládá v důsledku převažujícího přívodu energie nad jejím výdejem. V procesu fyziologického stárnutí navíc dochází ke změně v poměru mezi tkání tukovou a netukovou, a to ve prospěch tukové (méně bílkovin, méně svalové hmoty). Výskyt obezity u starých lidí je poměrně častý. Obezita je významným rizikovým faktorem pro vznik řady onemocnění, především diabetu a kardiovaskulárních chorob.

Snižování váhy mohou provázet nepříjemné stavy

Seniorovi, jenž má za úkol snížit svou tělesnou hmotnost, je zároveň nutné vysvětlit, že snížení přívodu energie může být provázeno řadou vedlejších účinků (závratě, nevolnost, pocity na omdlení, únava, neklid či apatie, pokles libida, sucho v ústech, nespavost, bolesti hlavy, křeče v lýtkách). Potíže však většinou po určité době odezní a stav se rychle zlepšuje. Pomáhá pomoc psychoterapeuta. Pokud se ani přes veškerou snahu hmotnost snížit nedaří, přicházejí ke slovu léky. V první řadě je však potřeba zajistit vhodnou stravu - měla by být energeticky vyvážená, s dostatečným obsahem všech složek (bílkovin, sacharidů a tuků). Co se týče celkového poměru složek v potravě, pak by sacharidy měly tvořit 50-55% celkové energetické hodnoty, bílkoviny 10-15% a tuky 25-30%. Kromě toho by měl senior vyváženě dávkovat také vitaminy, minerály včetně stopových prvků, velký důraz se klade na balastní látky a tekutiny. Zcela zásadní roli hraje tepelná úprava potravin. Přednost má jednoznačně vaření či úprava v páře.

Odborná spolupráce: Bc. Tamara Starnovská Centrum výživy, Thomayerova nemocnice v Praze

Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.