Co vás čeká při narkóze? Jak probíhá anestezie? | Moje zdraví

Máte strach z anestezie? Přečtěte si podrobný postup, co vás čeká

4. března 2018 • 06:00

Máte před sebou plánovaný operační zákrok v celkové anestezii a možná cítíte strach. Z čeho nejvíce? Podle dostupných poznatků míváme zpravidla největší obavu z toho, že se z „narkózy“, jak se také celkové anestezii říká, neprobudíme.

S anesteziologem se setkáme zpravidla den před operací, kdy se při pohovoru zajímá o naše pravidelné léky, případné alergie a jiné specifické zdravotní problémy. V některých případech nám poskytne uklidňující premedikaci, abychom se co nejméně zákroku obávali.

Pak už ho jen zahlédneme těsně před usnutím na operačním sále a jeho pohled nás vítá též těsně po probuzení. Co ale zpravidla netušíme či nevnímáme je, že to byl právě on, kdo nad námi bděl po celou dobu operace, a naše zdárné usnutí i probuzení bylo jeho velkou zásluhou. Anesteziolog je tedy během operačních zákroků nezbytným členem týmu.

Usnout a probudit se

Anesteziolog zodpovídá za správné provedení anesteziologického výkonu, částečně za přípravu pacienta před operací, z části a v mnohých případech úplně za ošetření pacienta po operaci. K tomu, aby mohl tuto svou roli plnit, musí být řádně kvalifikován. U nás je anesteziolog nositelem specializované způsobilosti v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny,“ vysvětluje MUDr. Karel Cvachovec, předseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Druhy anestezie

Rozhodnutí o druhu anestezie se musí v první řadě opírat o důkladnou znalost pacienta. Anesteziolog tedy prostuduje veškeré podklady, které má z předoperačního vyšetření, a posléze se během tzv. předanestetického rozhovoru zaměří především na vaše zkušenosti s předchozími anesteziologickými zákroky, stavem kardiovaskulárního a respiračního systému.

Zajímá ho léková anamnéza vzhledem k možným rizikům interakce daných léků s anestetiky či případné alergie. Vysvětlí vám průběh anestezie a vyžádá si váš podpis souhlasu s daným výkonem.

Těsně před operací

Minimálně 6 hodin před operací nesmíte jíst a 2 hodiny před ní ani přijímat tekutiny. Tyto zásady platí pro celkovou i místní (tedy svodnou) anestezii. Pokud myšlenku na operaci nenesete příliš dobře a jste velmi nervózní, může vám na noc před dnem D anesteziolog předepsat zklidňující premedikaci, tedy léky na strach a úzkost. Alergikům či v případě možných rizik alergických reakcí anesteziolog též podá antihistaminika (večer a ráno před operací).

V den D ležíte na operačním sále, zpravidla na zádech či v jiné poloze vhodné právě pro daný chirurgický zákrok. V momentě, kdy je vám do žíly (či pomocí dýchací masky přiložené na obličej) podána látka podle anesteziologického plánu, zažíváte příjemný pocit noření se do spánku, začínáte ztrácet vědomí.

Soustředěný tým

„Anesteziologický tým se skládá z anesteziologa a sestry, která je velmi cenným a potřebným pomocníkem, ale nemá kompetence pracovat samostatně. Úkolem anesteziologa je sledovat pacienta klinicky a na základě monitorace, to znamená s využitím přístrojů moderní techniky. A samozřejmě musí sledovat děj v operační ráně a komunikovat s operatérem. V podstatě jde o zajištění bezvědomí, bezbolestnosti, svalového uvolnění, oběhové stability a umělého dýchání,“ říká lékař.

Obavy z operace

Děsí vás představa, že nevíte, co se s vámi na operačním sále děje, nebo jste naopak rádi, že vše „nemusíte“ sledovat? Odhadnout, k jakému „táboru“ daný pacient patří, zda by zvládl tzv. svodnou anestezii se sledováním vlastní operace či zda je lépe jej „uspat“, patří k základním úlohám anesteziologa. „Ve své praxi se setkávám se stoiky, kteří se klidně vmísí do konverzace na sále, ale též s lidmi velmi úzkostnými, kterým jsme samozřejmě schopni zajistit při svodné anestezii lehký, povrchní spánek a naprostou amnézii – nic z průběhu operace si nebudou pamatovat,“ komentuje typologii pacientů odborník.

Anesteziolog umí (na základě reakcí vašeho těla) rozpoznat, v jaké fázi a hloubce spánku se nacházíte. Hloubka anestezie se hodnotí posouzením tepové frekvence, svalového tonu, krevního tlaku a kupříkladu reakcí zornic.

Anesteziologova práce nekončí s posledním „stehem“ operatéra, ale následuje pacienta až do plného probuzení a předání na standardní oddělení či u komplikovaných a vážných onemocnění na dospávací pokoj nebo JIP. Je třeba zdůraznit, že anestezie je vždy „ušitá“ každému na míru, takže nemůžete požadovat určitou anestetickou látku s odůvodněním, že váš soused s ní byl spokojený.

Co vás čeká po anestezii?

Nevolnost, únavu, bolesti hlavy či svalů, pocity škrábání v krku či sucho v ústech, může být i mírné či větší zmatení v prostoru a čase.

Článek vyšel v původním znění v tištěném magazínu Mojezdraví.cz

Autor: Helena Míková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.