Lidí s chorobami plic stále přibývá | Moje zdraví

Lidí s chorobami plic stále přibývá

Lidí s chorobami plic stále přibývá
Problém s dýcháním se nevyplácí podceňovat. • Autor: istockphoto.com
22. září 2016 • 10:30

„Podle výskytu a nákladů na zdravotní péči jsou onemocnění dýchacích cest na druhém místě v Evropě (za kardiovaskulárními nemocemi) a jsou také druhou nejčastější příčinou úmrtí,“ říká primářka oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., MUDr. Magdalena Popelková.

Jak se dnes dýchá obyvatelům České republiky?

Dýchá se nám lépe než před 20 lety, ale hůře než před 5 lety. Největší problémy způsobuje polétavý prach, benzpyren a troposférický ozon. V 70. a 80. letech 20. století patřilo znečištění ovzduší v některých průmyslových oblastech ČR mezi nejhorší v Evropě. Po roce 1989 byla zavedena řada opatření ke snížení znečištění ovzduší, zejména v energetice a dalších průmyslových odvětvích, a díky tomu došlo poklesu znečištění ovzduší řadou látek (SO2, prachovými částicemi, oxidy dusíku). Po roce 2000 se trend otočil a koncentrace mnohých znečišťujících látek naopak vzrostly. Dnes mezi hlavní problémy kvality ovzduší v ČR patří podobně jako v dalších zemích EU zejména znečištění prachovými částicemi a ozonem.

Měli bychom se znovu začít bát tuberkulózy?

Výskyt TBC je různý v různých oblastech světa a s postupující migrací obyvatel může být tato nemoc opět zavlečena i tam, kde byla téměř vymýcena. Alarmující je výskyt takových druhů Kochova bacilu, proti kterým jsme léčebně bezmocní. Jedná se o takzvané X-drug formy, které jsou totálně rezistentní vůči všem dosud známým antituberkulotikům. Situaci v ČR v tomto směru nenahrává ani to, že bylo před časem zrušeno povinné očkování proti TBC. Takže já za sebe musím říci, že obavy mám a z Kochova bacilu mám respekt. Je velmi odolný a ve svém chování nevyzpytatelný.

Kuřáci a lidé vystavení znečištěnému ovzduší trpí chronickou plicní obstrukční nemocí (CHOPN). Kolika pacientů se u nás toto onemocnění týká? 

Chronickou bronchitidou v ČR trpí 15 % populace, pokročilejším onemocněním CHOPN 8 % Čechů. Pravidelně se léčí 200 tisíc osob, což představuje pouhá 2 % populace. Tyto údaje jsou však do značné míry zkreslené, choroby jsou poddiagnostikovány, skutečný výskyt je mnohem vyšší – 800 tisíc až milion osob. Výskyt stoupá s věkem, muži jsou postiženi o něco častěji než ženy. Denně u nás kouří čtvrtina populace, více než třetina mužů a okolo 27 % žen. Mezi mladými ve věku 15 až 24 let je 42 % kuřáků. Lze tedy předpokládat, že počty nemocných s CHOPN dále porostou. Jen v ČR na tuto nemoc ročně umírá 2300 osob. Alarmující je, že tato úmrtnost stoupá – v roce 2030 již CHOPN bude třetí nejčastější příčinou úmrtí. 

Jaká je nejlepší prevence onemocnění dýchacích cest? Co nám pomůže v domácích podmínkách? 

Všeobecná doporučení – zdravý styl života, nekuřáctví, dostatek spánku i aktivního odpočinku – platí i zde. V rámci předcházení respiračním onemocněním lze zařadit i inhalování. Nemyslím tím horkou páru nad hrncem, ale inhalování pomocí inhalátoru, který nám umožní pohodlnou proceduru a současně nehrozí žádná rizika. Je opatřený takzvanou nebulizační technologií SideStream, jež vytváří aerosol s léčivými látkami a zkracuje tak potřebnou dobu inhalace na 6 až 8 minut. 

Kde si vy sama doopravdy vydechnete od starostí? 

Nejvíc si odpočinu u maminky na Vysočině nebo na chalupě v Krkonoších. Jinak máme menší skupinu „starších a pokročilých“ tenistek a kromě toho, že se scházíme na tréninku, vymýšlíme různé jiné aktivity. Letos v létě jsme například byly na cyklistickém výletě v Mikulově, za což jsme získaly certifikát a 12 kreditů do programu „Celoživotního rozvoje ženy“. V listopadu jsme podnikly pěší výlet do Harrachova, vloni jsme nacvičily kankán jako předtančení před tenisovým plesem. Je to příjemná změna, jsme skupina žen různých profesí, ale je nám spolu dobře a vzájemně se obohacujeme o zkušenosti z jiných oborů. A co mne nejvíc nabije, to jsou vnoučata. Jsou bezprostřední a úžasná.

Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.