Jak uniknout úniku moči? | Moje zdraví

Jak uniknout úniku moči?

Jak uniknout úniku moči?
Inkontinence se objevuje nejčastěji po 40. roce života. • Autor: istockphoto.com
22. srpna 2016 • 09:42

Na zdraví nemá inkontinence žádný přímý vliv. Netloustnete po ní. Nezvýší vám tlak. Nerozsypou se vám kosti. Jen vám tak trochu převrátí život vzhůru nohama. Zbavte se jí proto co nejdříve! 

Nejčastěji mezi 45 a 55. rokem života ženy začínají trpět stresovou inkontinencí. K úniku dochází při zvýšení nitrobřišního tlaku (stresu), například při zakašlání, popoběhnutí či poskočení. „Hlavní příčinou bývá nedostatečná mechanická podpora hrdla močového měchýře a močové roury, kdy je při zvýšení nitrobřišního tlaku močová trubice více pohyblivá. Tento stav může nastat například po těžkém porodu, při silné obezitě nebo dlouhodobé, fyzicky náročné práci.

U žen po přechodu se vzhledem k poklesu hladiny pohlavních hormonů mění struktura vaziva a ubývá svaloviny močové trubice, snižuje se i její prokrvení a výška sliznice. To vše napomáhá rozvoji stresového typu inkontinence,“ vysvětluje přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Takto postižené pacientky čeká podle jeho slov obvykle operační zákrok, při kterém jsou napravovány poruchy podpůrných tkání a močové trubice.

Pro hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder, OAB) je naopak typické neodkladné nucení vymočit se. Této potřebě musí nemocné co nejdříve nebo téměř okamžitě vyhovět. Není-li nablízku toaleta, může (ale také nemusí) dojít až k úniku moči, tedy k urgentní inkontinenci. Platí, že asi jedna třetina žen s OAB má zároveň urgentní inkontinenci, zbylé dvě třetiny trpí „jen“ nucením bez úniku moči. Dalším příznakem je příliš časté močení během dne, kdy žena navštíví toaletu 8x či více. Jakékoli probouzení v noci kvůli nucení na močení rovněž patří mezi typické příznaky. 

Život s urgencí vůbec není jednoduchý. Musíte mít vše přesně naplánované a zmapované, tedy vědět, do kolika minut se dostanete na toaletu. Mohou vás trápit poruchy spánku, nemáte radost z intimních hrátek, z obavy před trapnou příhodou se začnete stranit ostatních, poruchu skrýváte. Čím déle, tím hůře… „Postižené se své problémy snaží zatajit tak dlouho, jak to jen jde, pokoušejí se opakovaně a zbytečně o samoléčbu a lékaře nenavštíví včas. Rádi bychom, aby věděly, že jejich problémy se dají většinou rychle řešit a že je to příliš nezatíží,“ upozorňuje profesor Martan.

Jak postupovat? Máte-li problémy s nechtěným únikem moči, měla byste nejprve navštívit svého lékaře v první linii (gynekolog, urolog). Mezi jeho první úkoly patří zjistit, zda se skutečně jedná o inkontinenci, ve druhém sledu pak, o jaký druh inkontinence jde, a nakonec v jakém stadiu se nacházíte. Nejprve lékař provede vstupní pohovor – jaké infekce jste prodělala, kolik bylo porodů, jaká byla hmotnost dětí, jaké jste prodělala operace atd. Speciální dotazy se už týkají úzce urologické problematiky. Následuje gynekologické vyšetření a další testy, jež mají za úkol zjistit, o jak závažný problém se jedná. Vyšetření je spojeno se zobrazovací metodou – pomocí ultrazvuku lékař získá vizuální povědomí o pozici a pohyblivosti dolních cest močových. Základem laboratorní diagnostiky je pak bakteriologické vyšetření moči a močového sedimentu. 

K posouzení vašeho zdravotního stavu o vás lékař potřebuje vědět víc. Proto v ambulanci dostanete dotazníky sloužící k hodnocení kvality života. Všeobecný dotazník není zaměřený na konkrétní nemoc. Zahrnuje všeobecné a specifi cké škály, jež hodnotí stav zdraví, vliv choroby, účinek léčebných intervencí i ekonomickou situaci. Slouží k porovnání kvality života podle věkových a sociálních skupin, lokálních celků, pohlaví, ras atd. Specifi cký dotazník se zaměřuje na zvláštnosti daného symptomu nebo choroby a používá se pro zhodnocení daného stavu. V porovnání se všeobecným dotazníkem má vyšší výpovědní hodnotu. Dotazníky pomáhají lékařům nejen před operací, ale i po ní. Získají tak komplexní obrázek o kvalitě života jak před, tak i po nasazení léčby. „Pacientky musejí dostávat stejné otázky, aby kvalita jejich léčby mohla být posuzována na stejné úrovni a stejným způsobem,“ dodává urogynekolog. 

Co je to urodynamika? 

Urodynamika je soubor vyšetření, který umožňuje popsat chování močového měchýře a močové trubice. Existuje několik typů inkontinence moči a každý si žádá odlišný léčebný postup. Toto vyšetření napomůže tomu, abyste byla léčena pro vás vhodným způsobem. Samotný test trvá přibližně půl hodiny a není bolestivý. Nejprve budete požádána o vymočení se na speciální toaletě v oddělené místnosti. Následně bude močovou trubicí zavedena tenká cévka do močového měchýře a další – o něco větší – do konečníku.

Přítomnost sondy v konečníku je nutná pro měření tlaku vyvíjeného břišním lisem. Cévka je pozvolna vytahována a zaznamenána funkce močové trubice. Po opětovném zavedení je sterilní tekutinou plněn močový měchýř až do doby, než začnete pociťovat nucení se vyprázdnit. Na závěr testu budete požádána o zakašlání a následně se budete moci opět vymočit na vyhrazené toaletě. Cílem je popsat problém, kvůli kterému jste ambulanci vyhledala; proto únik moči při vyšetření není nic zahanbujícího nebo neobvyklého. (Zdroj: urogynekologická ambulance VFN) 

Lék nebo operace 

Zatímco stresová inkontinence se řeší nejčastěji operativně, s eventuálním použitím TVT pásky, při té urgentní jsou používány moderní léky – parasympatolytika. Jejich úkolem je uvolnění stěny močového měchýře, snížení frekvence močení a výskytu urgencí. „Výhodnější jsou léky ve formě, která se podává jen jednou za den a je cíleněji zaměřená na močový měchýř. U tohoto typu léčby se vyskytuje méně nežádoucích účinků jako například sucho v ústech, poruchy paměti, vidění či zácpa.

Plný účinek těchto léků není pacienty potvrzován bezprostředně; efekt nastupuje pozvolna a je pozorován často až za 3 týdny po nasazení přípravku. Postupné zlepšování stavu a ústup obtíží může probíhat i 6 měsíců od zahájení léčby. Léčba by měla trvat alespoň 6 až 12 měsíců. Po tomto čase se léčiva mohou vysadit a vyhodnotí se stav a obtíže pacientek. Může se stát, že už léky potřebovat nebudou, nebo se k nim po čase opět vrátí,“ uzavírá profesor Martan. 

Odborná spolupráce: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Autor: Markéta Ostřížková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.